Przetargi woj. małopolskie

Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie tego województwa zarejestrowanych jest ponad 330 tys. przedsiębiorstw - to duże możliwości na potencjalną współpracę. W całych województwie w 2015 r. ogłoszono prawie 4 tys. zmaówień, m.in. z branż: medyczna (1243), drogowa (287) oraz spozywcza (223). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa małopolskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7909428 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z dostawą i montażem urządzeń Wi-Fi wraz z badaniem skuteczności działa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905654 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie „Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Bańska ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906127 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa drogi gminnej K362474 w km od 0+000 do km 0+995,00 w miejscowości Kiczory, Gmina Lipnica Wielka Numer referencyjny: 271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912233 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy anestezjologów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912235 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Oddziale Neurologicznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913320 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego w m. Grywałd przy ul.Szkolna 1 (na dz.ew.566) Numer referencyjny: ZGK.ZP.PN.3.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918190 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Wykonywania obowiązków lekarza w Oddziale Chirurgicznym o Profilu: Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznym, Urologicznym, Bloku O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919812 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Oddziału ZUS w Chrzanowie i podległych Inspektoratów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919951 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie PZD-ZP.263.22.2021 Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920319 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Platformy Edukacyjnej – uczelnianego narzędzia do wspomagania tworzenia i wymiany wiedzy ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920523 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa: Części zamienne do pompy NASH TCM3/7 w ilości 3 szt. 1. ROTOR POMPY NASH TCM3/7 1 ST 2. STOŻEK ŁOŻYSKA STAŁEGO P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912963 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa budynku Urzędu Gminy Pałecznica oraz Przebudowa budynku Domu Ludowego w Niezwojowicach w ramach zadania pn. „Termomode...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888269 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Wykończenie i wyposażenie Sali Elektrofizjologicznej w Pawilonie M-VIII Numer referencyjny: DZ.271.100.2020 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921096 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie SA.270.2.2.2021 Dostawa siatki leśnej Typ 200/25/15 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa siatki leśnej Typ 200/25/15 Opis na załączo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921340 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa deski sedesowej typ.Brzózka biała w ilości 2szt. 1. Deska sedesowa typ:Brzózka biała (wymiary:465x365x32) 2 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921844 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie SA.270.2.2.2021 Dostawa siatki leśnej Typ 200/25/15 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa siatki leśnej Typ 200/25/15 Opis na załączo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904652 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biuro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922865 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie ZP.26.2.6.2021 Dostawa mat dezynfekujących dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP.26.2.6.2021 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa mat dezy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923271 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa kamer internetowych z mikrofonem Xiaomi IMILab Webcam 1080p USB kod prod.: CMSXJ22A ilość: 5 szt. oraz kamery inte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924087 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Stolarka zewnętrzna Pawilonu murowanego SP Wrocław Graniczna +myjnia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920955 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych PSG w Zakopanem - benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 95- do 1 500 litrów CPV ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920961 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych PSG w Krakowie- Balicach - benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej 95- do 1 500 li...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926794 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie 1. LANCA DO MYJKI CIŚNIENIOWEJ, OBROTOWA KERCHER K7 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926795 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie ŁAŃCUCH STUDZIENNY FI 3 OCYNK.;ŁAŃCUCH STUDZIENNY FI 4 OCYNK;KŁÓDKA GERDA MOSIĄDZ 40mm. 1. ŁAŃCUCH STUDZIENNY FI 3 OCYNK. 200 m 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926796 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie 1. USZCZELKA WYSOKIEGO CIŚNIENIA DO PSS 700, tylko DRAEGER nr. kat. D17409 50 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927054 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Materiały do prac bieżących-wyposażenie obiektów .Środki ochrony dla pracowników

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927055 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie wyposażenie obiektów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927056 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie O/Chrzanów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927058 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie oleje i smary

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927393 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie 1. BATERIA SAFT LS 14500 3,6V 10 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)