Przetargi woj. małopolskie

Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie tego województwa zarejestrowanych jest ponad 330 tys. przedsiębiorstw - to duże możliwości na potencjalną współpracę. W całych województwie w 2015 r. ogłoszono prawie 4 tys. zmaówień, m.in. z branż: medyczna (1243), drogowa (287) oraz spozywcza (223). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa małopolskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7611488 2020-08-05
godz. 09:30
Małopolskie Dostawa nowego samochodu średniego dla jednostki OSP Rzeszotary Numer referencyjny: 1/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup i do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7598528 2020-08-05
godz. 09:45
Małopolskie Remont 5 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części. Numer referencyjny: 83/2020 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7607740 2020-08-05
godz. 09:45
Małopolskie Wymiana poziomych odcinków wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnych w roku 2020 w S.M. Czyżyny.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561629 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa echokardiografu Numer referencyjny: AE/ZP-27-40/20 Wartość bez VAT: 111 111.11 PLN Dostawa echokardiografu, o parametrac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568913 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Usługa dowozu uczniów z orzeczoną NIEpełnosprawnością, orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego wraz z zapewnieniem opieki w cza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601034 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie prac z zakresu bieżącej konserwacji w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanego przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601237 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja budynku Organistówki na Klub Senior + w miejscowości Dębno Numer referencyjny: RWI.271.15.2020.IP Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608735 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611457 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa przenośnego miernika i analizatora poziomu dźwięku – KC-zp.272-318/20 Numer referencyjny: KC-zp.272-318/20 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611700 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług cateringowych - wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612776 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Zlecenie usług obcych Opieka nad zwierzętami w projekcie badawczym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613817 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie „Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Miarowej i ul. Miarowej wraz z budową kanalizacji opadowej” – opracowanie ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614117 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mlek początkowych w płynie oraz butelek przeznaczonych dla niemowląt i dzieci dla S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613960 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzętu sieciowego dla potrzeb działu IT NCPS SOLARIS (30-392) przy ul. Czerwone Maki 98. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615412 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa Drukarki HP OfficeJet Pro 8210 (D9L63A) 1. Drukarka HP OfficeJet Pro 8210 (D9L63A) 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618080 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1733K (Gorzeń Górny-Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618077 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu i Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622115 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie 1. KOTWA ROZPOROWA Z HAKIEM OCZKOWYM 12x150 20 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622116 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Zapytanie o produkty Samsung/Hanwa 1. OBUDOWA KAMERY ZE SZKIEŁKIEM SAMSUNG SNV-6012M 8 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622203 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacja, zadania: Budowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego z hydrofornią i infrastruk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622208 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Chocznte na sportowo - nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618037 2020-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie poniższych robót w zasobach Spółdzielni: remont pokrycia dachowego remont kominów wykonanie i montaż nasad kominowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568840 2020-08-05
godz. 10:30
Małopolskie Dostawa laptopów dla WIMiIP – KC-zp.272-264/20 Numer referencyjny: KC-zp.272-264/20 Dostawa 1 sztuki laptopa dla WIMiIPDostawa 1 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601210 2020-08-05
godz. 10:30
Małopolskie „Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini” – etap II Numer referencyjny: BR.RDT.271.17.2020 Przedmiotem zamówienia jest wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601217 2020-08-05
godz. 10:30
Małopolskie „Modernizacja - asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakliczyn – zadania realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616504 2020-08-05
godz. 10:30
Małopolskie Dostawa środków czystościowych, piorących, do utrzymania higieny oraz chemii profesjonalnej. Numer referencyjny: ZP-271-4/PN4/20 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7543664 2020-08-05
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej związanej z przebudową sieci gazowej w podziale na 4 części/zadania Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561653 2020-08-05
godz. 11:00
Małopolskie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu krakowskiego w sezonie, 2020/2021, 2021/2022 z podziałem na 8 części. Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581958 2020-08-05
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinków gazociągów DN 500 i DN 300 przy ul. Giedroycia w Krakowie Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7604754 2020-08-05
godz. 11:00
Małopolskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej położonych na terenie Gminy Wieliczka.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)