Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7390107 2020-04-08
godz. 10:30
Lubuskie Dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia medycznego dla komórek organizacyjnych Szpitala Numer referencyjny: TZ.372.23.2020 Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401471 2020-04-08
godz. 11:00
Lubuskie Dostawa paliw płynnych w 2020/2021 1. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne, bezgotówkowe zakupy w 2020/2021 roku niżej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396159 2020-04-08
godz. 12:00
Lubuskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE, NAPRAWA OKIEN W BUDYNKACH 43 I 44 PRZY UL. PIASTÓW 7 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412439 2020-04-08
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa 25 laptopów do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401495 2020-04-08
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa i montaż eksponatów oraz urządzeń w celu przygotowania miejsca spotkań oraz paleościeżki w ramach projektu "Integracja M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405644 2020-04-08
godz. 13:00
Lubuskie „Dostawa wraz z montażem i instalacją 22 szt. lamp oświetleniowych z modułem fotowoltaicznym wokół pierścienia zabytkowych murów o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409656 2020-04-08
godz. 13:00
Lubuskie 136-2020 ZAKUP MASZYN BRONY TALERZOWEJ ORAZ MIKROCIĄGNIKA - GLEBOGRYZARKI SPALINOWEJ. ZAMAWIAJĄCY 44 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405975 2020-04-09
godz. 00:00
Lubuskie Jednorazowa dostawa pucharów, medali, trofeów, dyplomów, statuetek na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych zaopatrywanych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408625 2020-04-09
godz. 08:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w rejonie administrowanym p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409446 2020-04-09
godz. 09:00
Lubuskie Konserwacja i przegląd techniczny urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w następujących lokalizacjach: 1. OT Gorzów Wlkp. ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410638 2020-04-09
godz. 09:00
Lubuskie Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia Świebodzinie, Słubi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386012 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie „Budowa drogi ul. Jaśminowa i Kalinowa” Numer referencyjny: DO-ZP.271.19.2020 1. Zakres inwestycji obejmuje: - budowę nawierzchni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399288 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie OD Gorzów; Modernizacja pola nr.7 (Pławidła) w stacji 110/15 kV GPZ Górzyca, wykonanie linii kablowej SN-15kV oraz przyłącze Elekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400962 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin SGO5 w latach 2020–2022 (sek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401710 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Utrzymanie w ruchu systemów sterowania BPCS i SIS na KRNiGZ Lubiatów, Odazotowni Grodzisk i Podziemnym Magazynie Gazu Daszewo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401427 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Usługa wydobycia i odwodnienia osadów dennych w szacunkowej ilości do 5.500m³ z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402216 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Przegląd konserwacyjny, aktualizacja sprzętu i oprogramowania oraz ocena stanu technicznego systemu wydzielania i synchronizacji e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404863 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Zakup odczynników chemicznych Avantor (POCH) oraz odczynników i testów do metod spektrofotometrycznych Hach na potrzeby laboratori...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408029 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Odnowienie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych na terenie Powiatu Krosno Odr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408828 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Serwisowanie tomografów komputerowych Numer referencyjny: DZPU. 2632.13.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ser...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405964 2020-04-09
godz. 11:30
Lubuskie Remediacja gruntu metodą "ex situ" na terenie OC Bukowiec KRNiGZ Młodasko. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401467 2020-04-09
godz. 12:00
Lubuskie Adaptacja klasy na miejsce spotkań w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411964 2020-04-09
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ NAWIEWNO – WYWIEWNYCH W SOI CZERWIEŃSK, S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412998 2020-04-09
godz. 23:59
Lubuskie DOSTAWA OLEJU TERMOTEMPOIL.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374334 2020-04-10
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu jednostki transportowej w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374808 2020-04-10
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu szlifierki podwójnej w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374800 2020-04-10
godz. 00:00
Lubuskie Zakup, dostawa, montaż instalacji oraz nadzor nad instalacją i montażem linii do przetwarzania skorup jaj kurzych W związku z rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374794 2020-04-10
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu poziomej piły tarczowej w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7375217 2020-04-10
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu stołu podnośnego nożycowego w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410395 2020-04-10
godz. 00:00
Lubuskie Przygotowanie i przeprowadzenie 2 terenowych warsztatów z zakresu edukacji leśnej Usługa przygotowania i przeprowadzenia 2 tereno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)