Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6823643 2019-06-26
godz. 00:00
Lubuskie Remont pomieszczeń Urzędu Gminy w Słońsku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834980 2019-06-26
godz. 00:00
Lubuskie Znak sprawy: SOŚ.6232.6.11.2019.AWty „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2019 r." Znak sprawy: S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6839772 2019-06-26
godz. 00:00
Lubuskie Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zielona Góra Wykonanie robót polegających na demontażu, zbieran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6844197 2019-06-26
godz. 00:00
Lubuskie Zakup i dostawa sprzętu ICT na potrzeby funkcjonowania „Klubów Aktywizacji i Inicjatyw Społecznych” w ramach projektu „ Aktywne wł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6844204 2019-06-26
godz. 00:00
Lubuskie Dostawa sprzętu multimedialnego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu w ramach projektu „ Modernizacja kształcenia zawodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841706 2019-06-26
godz. 00:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia są dwa zamówienia częściowe dotyczące pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego polegającą na świadczeniu us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6847067 2019-06-26
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Ładunki, Inne ładunki liczba sztuk 46 Adres nadania: Kaczenice , 66-007, Polska Adres dostawy: Waregem , 8790;8791;879...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6853707 2019-06-26
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Palety Półpaleta silnik goły słupek Adres nadania: Kargowa , 66-120, Polska Adres dostawy: Limburg , 65549, Niemcy Dys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6839353 2019-06-26
godz. 08:00
Lubuskie Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na pobudowanie instalacji centralnego ogrzewania i przebudowę instalacji gazowej wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6808575 2019-06-26
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 0+000,00 do 4+778,30 Numer referencyjny: ZP.272.6.2019 1. Przedmiotem postępowania o ud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841416 2019-06-26
godz. 09:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług wykonywanych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841409 2019-06-26
godz. 09:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w ramach umowy kontraktowej w Całodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841400 2019-06-26
godz. 09:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie dermatologii na rzecz pacjentów Samodzielnego Publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6809652 2019-06-26
godz. 09:00
Lubuskie "Budowa ścieżek rowerowych i utwardzonych miejsc postojowych dla pojazdów", w ramach projektu pn. „Ochrona ptaków i siedlisk na ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849903 2019-06-26
godz. 09:30
Lubuskie Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w Leśnej Bazie Lotniczej Nadleśnictwa Rzepin.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6788148 2019-06-26
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa mebli fabrycznie nowych Numer referencyjny: DZP-OZ.7720.176.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824571 2019-06-26
godz. 10:00
Lubuskie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dzietrzychowice w gminie Żagań. Postępowanie 3 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826512 2019-06-26
godz. 10:00
Lubuskie Modernizacja nowo nabytych nieruchomości w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: BZP.271.58.2019.AR A. Przedmiot zamówienia: Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829253 2019-06-26
godz. 10:00
Lubuskie „Przeglądy techniczne i naprawa pojazdów służbowych należących do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz dostawa częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834699 2019-06-26
godz. 10:00
Lubuskie „Konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849520 2019-06-26
godz. 10:00
Lubuskie Przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu łączności radiotelefonicznej oraz elektronicznych syren obrony cywilnej na terenie powiatu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6846226 2019-06-26
godz. 10:00
Lubuskie Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego „Akademia małych zuchów” w Iłowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825742 2019-06-26
godz. 11:00
Lubuskie Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: BZP.271.54.2019.MA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826109 2019-06-26
godz. 11:00
Lubuskie Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lubrzy Numer referencyjny: ZP.271.5.2019 1.Przedmiotem zamówienia jest remont sa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835106 2019-06-26
godz. 11:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na mechanicznym obustronnym niskim wykoszeniu traw, chwastów i samosiewów drzew, krz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835603 2019-06-26
godz. 11:00
Lubuskie Nadzór inwestorski nad budową ścieżek rowerowych oraz utwardzonych miejsc postojowych w ramach projektu „Ochrona ptaków i siedlis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822231 2019-06-26
godz. 11:00
Lubuskie Dostawa projektorów i ekranów projekcyjnych. Numer referencyjny: RA-Z-36/2019 Dostawa projektorów i ekranów projekcyjnych dla jed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818885 2019-06-26
godz. 12:00
Lubuskie Wykonanie roboty budowlanej w zakresie budowy rezerwowego źródła wody dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842985 2019-06-26
godz. 12:00
Lubuskie Wykonanie dojazdu wraz z przebudową wejścia do magazynu przy ul. Zapolskiej w Żarach - utwardzenie terenu i remont istniejących mu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842979 2019-06-26
godz. 12:15
Lubuskie Wykonanie dojazdu wraz z przebudową wejścia do magazynu przy ul. Zapolskiej w Żarach - poszerzenie otworu drzwiowego i wykonanie o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)