Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7918089 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie: Usługi audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach użyteczności publicznej dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918359 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie Poradni Ginekologiczno-Położniczej, z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918545 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie 1. folia stretch 17 mic power 1 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919701 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Wybór wykonawcy usługi szkoleniowej, w tym wybór kadry dydaktycznej (wykładowcy/instruktora) do przygotowania i przeprowadzenia za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919847 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Bialski Ośrodek Ekonomii Społecznej 2.0 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa specjalistycznego dla PES – dora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920653 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Przejęcie obowiązku udzielania ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w dziedzinie neurochirurgii, w zakresie poniższych zadań konkursowych: ZADANI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921116 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi” na terenie województwa lubuskiego (Nietkowice, gminie Czerwieńsk) w ramach projektu „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921680 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Droga do niezależności! Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następującego szkolenia zawodowego dla jedne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921847 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) wykonywane przez pielęgniarki w Poradni Nocnej i Ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921842 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie analiz chemicznych dla Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego ROZTOCZE w RPN na rok hydrolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923055 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miednikach gm. Uchanie;.-zadanie realizowane będzie na terenie działki nr 157, obręb Miedniki, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898083 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Budowa mostu przez rzekę Tanew w ciągu drogi wewnętrznej Kucły - Kulasze Numer referencyjny: GOK.271.1.14.2020 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905194 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa bloków betonowych wielkowymiarowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej i ich rozładunek wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928133 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie zakup 6 baterii do radiotelefonu TAIT ORCA 5010

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928135 2021-01-22
godz. 10:30
Lubelskie Świadczenie usług naprawy sterowników TAC Xenta na potrzeby LPEC S.A. przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921082 2021-01-22
godz. 10:32
Lubelskie DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W HRUBIESZOWIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877026 2021-01-22
godz. 11:00
Lubelskie Projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12. Numer referencyjny: O.LU.D-3.2410.3.2020.mc Zamówienie polega na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891439 2021-01-22
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670 oraz drogi powiatowej nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908595 2021-01-22
godz. 11:00
Lubelskie Wsparcie na starcie - nowe możliwości edukacji zawodowej CZĘŚĆ 1.A Kurs carvingu Liczba godzin kursu: 12, czas trwania: 2 dni* 6 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906012 2021-01-22
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów do sterylizacji Numer referencyjny: DZP/PN/72/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do steryliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911058 2021-01-22
godz. 11:00
Lubelskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie-nowe możliwości edukacji zawodowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903928 2021-01-22
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń starej kotłowni na młodzieżowy ośrodek kultury w Szkole Podstawowej nr 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912374 2021-01-22
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa papierowych artykułów higienicznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Numer referencyjny: UM-ZP-262-76/20 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903133 2021-01-22
godz. 11:00
Lubelskie UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY TYSZOWCE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928136 2021-01-22
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa wodomierzy na rzecz LPEC S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888952 2021-01-22
godz. 12:00
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy Audio System Sp. z o. o. poprzez inwestycje w innowacyjne technologie 
i urządzenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891384 2021-01-22
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa preparatów do żywienia wewnątrzjelitowego i pozajelitowego, produktów do żywienia pozajelitowego, wyrobów farmaceutycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7891495 2021-01-22
godz. 12:00
Lubelskie Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wyskometanowego Numer referencyjny: ZP 3311/54/2020 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906090 2021-01-22
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji technicznych budowy dwóch ulic na terenie miasta Lubartów Numer referencyjny: BZP.271.94.2020 1) Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915503 2021-01-22
godz. 12:00
Lubelskie Świadczenie usług transportu zboża i przetworów zbożowych paczkowanych i luzem dla Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. w Zamo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)