Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6952601 2019-08-26
godz. 09:00
Lubelskie Termomodernizacja budynków szkolnych w Woli Sernickiej i Nowej Woli realizowaną w ramach projektu pn. "Efektywność energetyczna o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953357 2019-08-26
godz. 09:00
Lubelskie Bezpieczeństwo pieszych - inteligentne przejścia dla pieszych w Puławach. Numer referencyjny: ZDM.421.10.2019.DM Przedmiotem nini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962640 2019-08-26
godz. 09:00
Lubelskie Kompleksowa usługa prania z użyczeniem bielizny szpitalnej i z wdrożeniem systemu radiowej identyfikacji Numer referencyjny: SZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6965111 2019-08-26
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa oleju TU 32 w ilości 180 kg 1. Olej TU 32 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967140 2019-08-26
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno- budowlanej podczas realizacji zadania: „Budowa tężni sol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967205 2019-08-26
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej podczas realizacji zadania: „Budowa tężni solankowej przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969697 2019-08-26
godz. 09:00
Lubelskie „zakup wraz z dostawą żywności na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969782 2019-08-26
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i wykonanie smyczy reklamowych z logo Grupa Azoty + 5 logotypów produktowych w ilosci 5000 sztuk. 1. Smycze reklamowe z log...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6913172 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Zakup energii elektrycznej dla obiektów jednostek wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania RZI w Lublinie Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6936236 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej Malików 28 i Kompostownia 4 przy ul. Pieko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6946868 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Instalacja wentylacji w ramach zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego- internat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6946946 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Remont chodnika w m. Kaznów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 821 Klementynów – Ostrów Lubelski od km 7+726 do km 8+111,50. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6947080 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja drogi gminnej Nr 102137L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Wieś Numer referencyjny: RRI.271.1.6.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948499 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie „OSA w obszarze rewitalizacji Morawinek” – budowa wielopokoleniowej otwartej strefy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Chełmskiej, dz....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6950492 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do Starej Przesypowni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953330 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 122495L od km 0+000 do km 0+643 w miejscowości Sielec Numer referencyjny: ZP.271.4.2019 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958377 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa jednorazowa opraw oświetlenia ulicznego oraz źródeł światła dla RE Oddziału Lublin w podziale na 3 zadania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958376 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Wymiana rozdzielnicy SN i nN (rozdzielnice dostarczone przez PGE RE3), wykonanie kanałów kablowych pod rozdzielnicami z elementów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958379 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu do pracy na wysokości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6941440 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960652 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Usługa tłumaczenia na język angielski publikacji w ramach prowadzonych badań naukowych Numer referencyjny: AZP-240/PN-p30/066/2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963205 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa oraz usługa wymiany akumulatorów zasilacza UPS symulatora lotu śmigłowca SW4 „Puszczyk” i „Schweizer 300” - 32 szt. Dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967412 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenia usług polegających na dowożeniu dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem im w tym czasie opieki z terenu gminy Kam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968549 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Zakup sprzętu i wyrobów medycznych przeznaczonych na szkolenia medyczne z pierwszej pomocy. dokonanie wyceny zakupu sprzętu i wyro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953206 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie DOSTAWA ŚRODKÓW i MATERIAŁÓW DO PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH SZPITALA Numer referencyjny: EDZ.244-86/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6961451 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie wdrożenie oprogramowania na infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego, udzielenie licencji na korzystanie z systemu, jego integracj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970413 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Zakup audycji informacyjnej dotyczącej naboru wniosków o przyznanie stypendiów w ramach realizowanych projektów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970473 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa komputera przenośnego” (PUB/65-2019/DOP-a/EMBO) dostawa komputera przenośnego - 1szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970472 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa skanera ” (PUB/69-2019/DOP-a) dostawa skanera - 1szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971078 2019-08-26
godz. 10:00
Lubelskie wykonanie naprawy silnika nr 460.959-00-274618 6H1800 R85L OM460 z pojazdu serii SA137-008 człon A PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)