Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6823864 2019-06-17
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa krat pomostowych - łącznie 51 szt. 1. Krata pomostowa GRP 40x 40/40 51 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824498 2019-06-17
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa sprzętu oświetleniowego podręcznego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6811190 2019-06-17
godz. 09:00
Lubelskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dostawa (dystrybucja)) do obiektów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827246 2019-06-17
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa krat pomostowych - łącznie 67 szt. 1. Krata pomostowa GRP 40x 40/40 67 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832934 2019-06-17
godz. 09:00
Lubelskie Dostawy worków foliowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835224 2019-06-17
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa osprzętu pól średniego napięcia GRR-M1 pole 207- łącznie 26 szt. 1. Odłącznik wnętrzowy 630A typu OWIII 10/6-2 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836253 2019-06-17
godz. 09:00
Lubelskie Zakup żarówek.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812868 2019-06-17
godz. 09:30
Lubelskie „Dostawa wyposażenia dla Klubu Seniora w ramach projektu „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej” Numer referencyjny: PRO.271.6.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818530 2019-06-17
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, licencjami systemowymi i skanerami, w ramach realizacji projektu „Popra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6794519 2019-06-17
godz. 09:30
Lubelskie Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada – przebudowa boiska piłkarskiego Numer referencyjny: RI.271.13.2019 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6799181 2019-06-17
godz. 09:45
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551L Kębło – Huta – Zaborze w m. Kebło Numer referencyjny: 6/PZD/2019 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764044 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa komputerów stacjonarnych oraz monitorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej Numer referencyjny: Zp ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6794643 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Remonty mostów i przepustów Numer referencyjny: R3.ST.371.5.2019.rp Remont mostu w miejscowości Białopole; droga wojewódzka nr 84...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6797585 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie „Remont dróg na terenie Gminy Radecznica” Numer referencyjny: ZP.271.6.2019 Przedmiotem zamówienia jest remont n/w dróg poprzez o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6802361 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wraz z montażem tłoczni ścieków oraz przepompowni ścieków i. Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6803094 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoczek Numer referencyjny: ZP.271.3.2019 Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6803116 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski Numer referencyjny: IN.271.5.2019.RS Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6805897 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa, montaż i konfiguracja biblioteki taśmowej LTO Numer referencyjny: OL.WAG.SDZP.261.1.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6805270 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2908L Bononia – Wola Radzięcka wraz z dojazdami w miejscowości Wolka Abramowska. Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6808432 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach Numer referencyjny: IR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815752 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Budowa trzech poideł z przyłączami wodociągowymi w Roztoczańskim Parku Narodowym DAO.271.8.2019.tg Wykonanie robót budowlanych tj....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818925 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu do zabiegów endoskopowych na potrzeby COZL. Numer referencyjny: COZL/ZPZ/MK/3412/PN-50/19 Dostawa sprzętu do zabi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818250 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Doposażenie stanowiska pracy stażysty Numer referencyjny: ZSz2.361-2/19 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa doposażenia stanowis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818901 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa zestawu projektora na potrzeby Katedry Matematyki Stosowanej WPT PL. Numer referencyjny: BZP/PN/30/2019 Projektor wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6820188 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6792918 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja, doposażenie i utwardzenie terenu przy budynku przeznaczonym na cele kulturalne w Sędowicach. Numer referencyjny: WIR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819439 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie „Kasjer z kursem komputerowym ECDL” w ramach POWER. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823199 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie i dostawa wkładek elastycznych sprzęgieł - pozycji 4 - w ilości - sztuk 22 - SIWZ nr BOR10/1955/2019 z dnia 07--06-2019....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825733 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa testów psychologicznych, z podziałem na zadania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827286 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej do wykonania 180 szt. instalacji kolektorów słonecznych na co składa się montaż urzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)