Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7701988 2020-09-25
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań naukowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701120 2020-09-25
godz. 09:00
Lubelskie 1. Antyskalant 235 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701121 2020-09-25
godz. 09:00
Lubelskie 1. Hydos C502 125 litr 2. Hydos C303 125 litr

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690005 2020-09-25
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywny odbiór odpadów Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.3721-15/20/PW ZADANIE 1: Sukcesywny odbiór odpadów o kodzie 19 08 01 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707801 2020-09-25
godz. 09:00
Lubelskie 2158,2160,2161,2162-2020 1 Końcówki do pipet 100-1000 µl, niebieskie, niesterylne typu Brand, 1000 szt. w opakowaniu. 10 op. 1. Ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707863 2020-09-25
godz. 09:00
Lubelskie wykonanie roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dla zadania: pn. Ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708427 2020-09-25
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa korytek siatkowych i łaczników - łacznie 450szt. 1. Korytko siatkowe G 50-06E / 150szt 150 ST 2. Łącznik GV30E / ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708629 2020-09-25
godz. 09:00
Lubelskie Przeprowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych dla uczestników projektu wsparcie rodzin w gminie Międzyrzec Podlaski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7658253 2020-09-25
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leku Palivizumab

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7701221 2020-09-25
godz. 09:30
Lubelskie Wykonanie w ramach projektu Lubelska Natura 2000-wdrażanie planów zadań ochronnych POIS.02.04.00-00-0024/16 usługi polegającej na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7682164 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Rejowiec Fabryczny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 839 Cyców-Siedliszcze-Marynin-Pawłów-Rejo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7685898 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Wybór dostawcy tablic informacyjnych oraz ich montaż. Projekt pt. „Wzmocnienie potencjału Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7687148 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie „Wykonanie remontów dróg gminnych nr 111009L w miejscowości Teratyn Kolonia, nr 111024L w miejscowości Uchanie, ul. Szeroka, nr 11...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686940 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Remont drogi powiatowej nr 3477L ul. Prosta i nr 3482L ul. Targowa wraz z budową odwodnienia liniowego z wpięciem do istniejącej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686986 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lesie Dębowym. Numer referencyjny: PPI.271.3.2020. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7687455 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy Garbów oraz z obiektów użyteczności p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696749 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU KONSULTACYJNYCH BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH DLA PACJENTÓW CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697264 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla 12 uczestników projektu w średnim wymiarze 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697228 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych w budynkach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie Montaż platformy osobowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698833 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja Usługa organizacji i realizacji szkoleń certyfikowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698856 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Usługa organizacji i realizacji szkoleń certyfikowanych dla studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697500 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa złącz kablowych i kablowo- pomiarowych nN w podziale na 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686768 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZOZ w Łukowie Numer referencyjny: 20/20 Zakres zamówienia: Pakiet nr 1- Przylepce; Pakiet ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690349 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie „Dostawę i montaż wyposażenia w ramach zadania Rozbudowa (dobudowanie) i przystosowanie stołówki w ZS im. Stanisława Staszica w W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700400 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie „Zakup i dostawa 2 sztuk używanych śmieciarek jednokomorowych na potrzeby ZOŚ w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700045 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa artykułów promocyjnych Numer referencyjny: Zp/pn/66/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych z po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700770 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa oraz montaż klimatyzatorów kasetonowych i podstropowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701969 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie specjalistycznego oprogramowania (aplikacji) 3D/VR przeznaczonego do prowadzenia badań empirycznych pozwalających na ksz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701984 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do budowy modeli sterowanych zdalnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702025 2020-09-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa tabletów do sądów z obszaru apelacji lubelskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)