Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8459690 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie przeglądów technicznych oraz legalizacji niżej wymienionych urządzeń: 1. Waga elektron. niemowl. WPT-10/20D P-48-70-180/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460603 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie napraw niżej wymienionego urządzenia: Endoskop Olympus GIF-Q180, s/n: 2204130, nr inwentarzowy: T-0-306-0001 - wymiana p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462097 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie utwardzeń w pasach drogowych na terenie miasta Puławy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8429165 2021-10-18
godz. 09:30
Lubelskie Remont dróg leśnych w Leśnictwie Bończa i Łosienne Remont istniejącej nawierzchni drogi leśnej w Leśnictwie Bończa polega na profilowaniu i zagęszczaniu podłoża - istniejącej nawierzchni - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444597 2021-10-18
godz. 09:30
Lubelskie „Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Łęczna w sezonie 2021 - 2022” z podziałem na 3 zdania Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg, c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8423222 2021-10-18
godz. 09:30
Lubelskie Rozbudowa i modernizacja urządzeń i instalacji tlenu medycznego w SPWSzS w Chełmie w związku z COVID - 19 Część 1: 1) Część/zadanie I –„Budowa nowej płyty fundamentowej oraz zakup i montaż ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459011 2021-10-18
godz. 09:34
Lubelskie 11/2021/ŻYWN Sukcesywna dostawa kawy i herbaty w 2022r. do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu. PRZEDMIOT P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8426171 2021-10-18
godz. 09:45
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin nr D-89 pn.: „Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena – miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego” 5.2 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397384 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie „DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZW LUBLINIE FILIA W EŁKU.” Numer referencyjny: DZP/PN/56/2021 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403318 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie USŁUGA SERWISOWANIA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH Numer referencyjny: FDZ.242-41/21 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna USŁUGA SERWISOWANIA PONIŻSZYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH Zadanie nr 1 Tomograf komp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403590 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie USŁUGA SERWISOWANIA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432140 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 105033L ul. Krasnystawskiej w miejscowości Wojsławice”, na odcinku od km 0+005...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432349 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie DT.ZP.2720.04.2021 1.1.1.Droga powiatowa nr 2651L Al. 600 – lecia w Opolu Lubelskim na odcinku od km 0+016 do km 0+800 a) Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych – 140,00 m2 b) Rozebra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433065 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja zaplecza technicznego Zamawiającego polegająca na wymianie pokrycia dachu na budynku garażowo- magazynowym. . W ramach prac przewiduje się demontaż pokrycia z płyt eternitu, po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433089 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa odcinka drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 529 obręb geod. Popkowice Istniejąca droga gruntowa o szer. 2,75m. Planuje się utwardzić drogę gruntową płytami YOMB na długości ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433097 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Zabłocie i Łany. Zakres robót przebudowy drogi wewnętrznej Zabłocie – Łany od km 0+004,70 do km 0+831,80 obejmuje: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433508 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433529 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Remont drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów n. Wisłą – Annopol na odcinku od km 65+590 do km 67+590 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433617 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3458L ul. Ciesielczuka będącej w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Gminy Miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433596 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Krasnobrodzie (docieplenie ścian zewnętrznych łącznika)”.4.2. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441623 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie jednorazowa dostawa odzieży laboratoryjnej oraz rękawic laboratoryjnych, znak sprawy DZ-23/228/21 Część 1: Zadanie 1 odzież laboratoryjna wskazana poniżej lub równoważna Część 2: Zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443072 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Zakup licencji i wdrożenie Systemu samoobsługi pracowniczej TETA ME

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445387 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI NIEODNAWIALNEJ NA KWOTĘ 40 000 000 PLN (słownie: czterdzieści milionów PLN) NA RESTRUKTURYZACJĘ ZOBO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446049 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne świadczenie usług cateringowych zamawianych na potrzeby projektu pt. "Aktywna Szkoła 2"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445177 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa past i proszków czyszczących wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów Zamawiającego zgodnie z wykazem asortymentowo ilościowym. 1) SZCZEGÓŁOWY OPIS ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445222 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siedliszcze 2022-2023 4.1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości poł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445607 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Zakup środków przymusu bezpośredniego wraz z wyposażeniem. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup środków przymusu bezpośredniego wraz z wyposażeniem, tj.- 39 szt. paralizatorów elektryczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445732 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych na potrzeby Instytutu Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Część 1: Dostawa osłuchowego trenażera serca i płuc n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448608 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Moniatyczach, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449506 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne świadczenie usług cateringowych zamawianych na potrzeby projektu pt. Aktywna Szkoła 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)