Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8239006 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 9000000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Opole Lubelskie oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8252574 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej Numer referencyjny: DZP/PN/37/2021 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do 1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8254379 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i przebudowa chodników ze zjazdami w ciągu dróg powiatowych powiatu kraśnickiego Część 1 Budowa i przebudowa chodników ze zjazdami w ciągu dróg powiatowych w gminach: Urzędów, Annopo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8254650 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie „Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie” Część 1 Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników dla pieszych przy d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8254684 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Czesławice Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej w m. Czesławice. Długość przebudowywanego odcinka drogi wewnętrznej wynosi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8255555 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie „Budowa świetlicy w miejscowości Plizin, gm. Poniatowa (etap 1 – stan surowy)” Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy w miejscowoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8261029 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie powiatu biłgorajskiego w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 Część 1 Zadanie 1 - nośnik pługopiaskarki z piaskarką i pługiem śred...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212139 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów dla SP ZOZ w Łęcznej Numer referencyjny: SP ZOZ- DZ /6/2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8264891 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Zakup lekkiego samochodu pożarniczego typu Pickup dla OSP w Gołębiu w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8267204 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8267819 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Przeglady agregatów prądotwórczych Przeglądy agregatów prądotwórczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269925 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Borzechowie oraz Szkoły Podstawowej w Kłodnicy Dolnej wraz z zapewnieniem opieki nad uczni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269722 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Zapewnienie bazy noclegowej wraz z wyżywieniem dla uczestników staży uczniowskich w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje” Część 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8270193 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie OPIS Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „Cała na przód!” nr RPLU.10.04.00-06-0038/18 (wart...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8270421 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Świderkach 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 1 sztuki samochodu pożarniczego typ śre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8270704 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Jastków do szkół i placówek oświatowych Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług transportowych z zakresu dowożeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272219 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z nadbudową części istniejącej i prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273311 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie ZP/ZUK/07/2021 Zakup i dostawa papieru ksero Polspeed A4 80 g i Polspeed A3 80 g PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 zakup i dostawa papier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272688 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa Samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Nasutów Przedmiotem zamówienia jest dostawa Samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby OSP Nasutów. Szczegółowy opis przedmiotu za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276722 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi gminnej w Pratulinie. Projekt powin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276723 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Realizacja prac polegających na budowie sieci kablowej nN oświetlenia drogowego w miejscowości Pratulin - etap II, zgodnie z proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276810 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja hali basenowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja Roboty budowlane, n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8261244 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Zakup samochodu kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem” Opis przedmiotu zamówienia - OPIS TECHNI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279573 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie RFI zakup urządzeń audio wideo do sali konferencyjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8265025 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie SUKCESYWNA USŁUGA CATERINGOWA DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 89 W LUBLINIE DO 31.08.2022 SUKCESYWNA USŁUGA CATERINGOWA DLA DZIECI (przygotowanie i dostawa dziennych zestawów p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281961 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie OPRYSKIWACZ MAROLEX 1000ML zamienników nie dopuszczamy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282080 2021-07-23
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa szczepu bakteryjnego do UMCS w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269016 2021-07-23
godz. 10:30
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Stoczku, działka 537/2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272586 2021-07-23
godz. 10:30
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8278642 2021-07-23
godz. 10:30
Lubelskie Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych sypkich, koncentratów, przypraw, deserów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. św. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)