Zlecenia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7492836 2020-05-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa samochodu dostawczego do 3,5 t dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492657 2020-05-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przegląd serwisowy, czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów wraz z instalacjami będących na wyposażeniu Rejonu GDDKiA w Lipianach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492591 2020-05-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa niszczarek Genie 580 XCD Turbo czarne - 3 sztuki oraz Bonsaii 4S23 biała - 1 sztuka, na potrzeby Urzędu Miasta Świ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493281 2020-05-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa pieca do obróbki cieplnej materiałów dla Akademii Morskiej w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496088 2020-05-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa testów fotometrycznych typu NANOCOLOR PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Testy fotometryczne typu NANOCOLOR lista i ilość testów w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7456109 2020-05-27
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa budowlanego nadzoru inwestorskiego, nadzoru przyrodniczego w tym prowadzenia monitoringu przyrodniczego i zarządzania reali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489718 2020-05-27
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Awaryjna wymiana poziomu instalacji ciepłej wody wraz z podejściem pod piony w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury zlokali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482411 2020-05-27
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 2 w Stargardzie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491024 2020-05-27
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa słupów kompozytowych SK9, słupów oświetleniowych wirowanych EOP, wysięgników jednoramiennych W1-200/20 - (łącznie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490929 2020-05-27
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Dostawa laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła +.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494490 2020-05-27
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie: chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej w Samodzieln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494443 2020-05-27
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup motoreduktora SEW typ: KHF 107 DV 132S4/TF dla browaru w Koszalinie 1. Motoreduktor SEW typ: KHF 107 DV 132S4/TF 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495814 2020-05-27
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup motoreduktora SEW typ: KHF 107 DV 132S4/TF dla browaru w Koszalinie 1. Motoreduktor SEW typ: KHF 107 DV 132S4/TF 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482577 2020-05-27
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Grzmiąca. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487821 2020-05-27
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów zlokalizowanego na terenie Gminy Malechowo - działka nr 28 obręb Sulechówko. Przewidyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487947 2020-05-27
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493279 2020-05-27
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych do jednostek oświatowych Powiatu Polickiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487430 2020-05-27
godz. 14:30
Zachodniopomorskie Wykonanie rozbudowy linii oświetleniowej w związku z realizacją zadania: Doświetlenie przejścia dla pieszych przy obejściu DW nr 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488307 2020-05-27
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa profesjonalnych środków utrzymania czystości w obiektach dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487979 2020-05-27
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Wykonanie pomiarów geodezyjnych porównawczych w ramach monitoringu przemieszczeń budowli hydrotechnicznych dla budowli na których ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489684 2020-05-27
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Wykonanie pomiarów geodezyjnych porównawczych dla budowli na których założono sieć pomiarową w tym wykonanie pomiaru 0 na Nabrzeżu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492633 2020-05-27
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa, instalacja i szkolenie z użytkowania automatycznej powlekarki z wyposażeniem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492622 2020-05-27
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa toalety elektrycznej na jednostkę pływającą.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7430576 2020-05-28
godz. 00:00
Mazowieckie Dostawa elektrycznych lokomotyw wieolosystemowych Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 (pięciu) elektrycznych, fabrycznie nowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7453304 2020-05-28
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Poszukuję brygad murarzy - Szczecin Zlecę brygadom prace murarskie. Inwestycje to apartamentowce, budynki użyteczności publicznej....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7453306 2020-05-28
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Poszukuję brygad dekarzy - Szczecin Zlecę brygadom prace dekarskie. Inwestycje to apartamentowce, budynki użyteczności publicznej....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7453307 2020-05-28
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Poszukuję brygad glazurników - Szczecin Zlecę brygadom prace glazurnicze. Inwestycje to apartamentowce, budynki użyteczności publi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7453311 2020-05-28
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Poszukuję brygad do wykonania posadzek - Szczecin Zlecę brygadom wykonanie posadzek. Inwestycje to apartamentowce, budynki użytecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7453312 2020-05-28
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Poszukuję brygad tynkarzy - Szczecin Zlecę brygadom prace tynkarskie. Tynki maszynowe, cementowo-wapienne, gipsowe. Inwestycje to ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7453313 2020-05-28
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Poszukuję brygad do dociepleń - Szczecin Zlecę brygadom prace elewacyjne. Inwestycje to apartamentowce, budynki użyteczności publi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)