Przetargi i zamówienia - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6772009 2019-05-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Czyszczenie podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Winnica, Turystyczna i Szosa Bydgoska oraz piaskownika i separatora oleju zlok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774156 2019-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie RZ.ZOO.281.2.2019 Usługa sprzątania pomieszczeń w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli adres ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774132 2019-05-24
godz. 10:00
Podkarpackie RZ.ZOO.1.281.1.2019 Usługa sprzątania pomieszczeń w Zarządzie Zlewni w Krośnie oraz podległych Nadzorach Wodnych Cześć 1 - Utrzyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6760225 2019-05-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Złotory...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778073 2019-05-24
godz. 10:00
Małopolskie Rozbiórka budynku po byłej kotłowni K1 na os. Sikorskiego w Miechowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6780090 2019-05-24
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa sukcesywnego odbioru odpadów z siedziby Zamawiającego tj. z Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6757659 2019-05-24
godz. 10:15
Wielkopolskie Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czajków Numer referencyjny: ZP.271.4.2019 Przedmiotem Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6750191 2019-05-24
godz. 10:30
Dolnośląskie Rozbiórka części przybudówki budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6756238 2019-05-24
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie Numer referencyjny: PO-II.370.11.19...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759305 2019-05-24
godz. 10:30
Wielkopolskie USUWANIE Z TERENU POWIATU KĘPIŃSKIEGO WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Numer referencyjny: AB.272.8.2019 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6782860 2019-05-24
godz. 10:30
Mazowieckie Usługa pralnicza asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 będącego na stanie Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771966 2019-05-24
godz. 10:31
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wynajem przenośnych sanitariatów wraz z umywalką w związku z organizacją imprez okolicznościowych na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6736260 2019-05-24
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ZUŻYTE IGŁY, ODPADY MEDYCZNE i WYCINKI ORAZ KOCY OGRZEWAJĄCYCH Numer referencyjny: EDZ.242-44/19 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774569 2019-05-24
godz. 11:00
Podkarpackie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla wszystkich jednost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6782865 2019-05-24
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa pralnicza asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 będącego na stanie Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6750323 2019-05-24
godz. 12:00
Mazowieckie Budowa stacji rowerowych wraz z budową ścieżek rowerowych do stacji w systemie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego w formule zaproje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765819 2019-05-24
godz. 12:00
Pomorskie Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Nowy Staw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767632 2019-05-24
godz. 12:00
Małopolskie Wykonywanie prac porządkowych w Domu Studenckim Akademii Muzycznej w Krakowie, przy ul. Przemyskiej 3 w Krakowie Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770663 2019-05-24
godz. 12:00
Lubelskie Świadczenie usługi wywozu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6773957 2019-05-24
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Najem przenośnych kabin sanitarnych (4 szt.) usytuowanych na parkingach przydrożnych administrowanych przez Rejon w Szczecinku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6773882 2019-05-24
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa deratyzacji, dezynsekcji oraz dezynfekcji powierzchni nieruchomości PGE Narodowego w Warszawie (około 200 000 1712) - w szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774137 2019-05-24
godz. 12:00
Podkarpackie RZ.ROK.281.2.2019 Usługa sprzątania pomieszczeń w Zarządzie Zlewni w Jaśle oraz w Nadzorze Wodnym w Jaśle

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775124 2019-05-24
godz. 12:00
Pomorskie Sprzątanie pomieszczeń biurowych i pomocniczych Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6776653 2019-05-24
godz. 12:00
Mazowieckie 8000259511 świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów zielonych z Centralnego Ośrodka Szkoleniowego Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6776822 2019-05-24
godz. 12:00
Mazowieckie Rozbiórka torów w Kozienicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6780736 2019-05-24
godz. 12:00
Śląskie POJEMNIKI NA UTYLIZACJĘ 1. POJEMNIK dwudzielny na sorbent 220l 2 szt. 2. WANNA OCIEKOWA WK040 1200x1200x380 1 szt. 3. Kosz na śmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781454 2019-05-24
godz. 12:00
Podkarpackie Usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych oraz z obiektów użyteczności publicznej i innych obiektów s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6725992 2019-05-24
godz. 13:00
Śląskie Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775140 2019-05-24
godz. 13:00
Podkarpackie Realizacja zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765453 2019-05-24
godz. 14:00
Świętokrzyskie Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2019 r. w ilości: 1. D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)