Przetargi na nieruchomości

Rynek nieruchomości to ogromny potencjał dla Twojej firmy. Każdego roku rozstrzyga się tu wielomiliardowe kontrakty. W 2015 roku na rynku nieruchomości (administracja, obsługa techniczna, operaty) ogłoszono 3216 zamówień, z czego najwięcej w województwach: śląskim (587), mazowieckim (509) oraz zachodniopomorskim (301). Monitoruj przetargi na nieruchomości i pozyskaj nowych partnerów biznesowych.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8893070 2022-05-18
godz. 15:00
Śląskie Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Borowno, oznaczonej według ewidencji grun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903217 2022-05-18
godz. 15:00
Małopolskie Najem pomieszczeń na potrzeby Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r., sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900839 2022-05-18
godz. 23:59
Pomorskie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych w celu ich nabycia oraz w celu ich sprzedaży.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903467 2022-05-18
godz. 23:59
Mazowieckie Wykonanie inwentaryzacji technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Limanowskiego 23 w Grodzisku Mazowieckim (inwen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896397 2022-05-19
godz. 09:00
Małopolskie Obsługa parkingów, sprawdzanie biletów parkingowych i pobieranie opłat 1. Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa parkingów, pobieranie opłat i sprawdzanie biletów parkingowych oraz kierowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899291 2022-05-19
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie łącznie czterech przeglądów okresowych i konserwacji w ciągu roku w następujących terminach: pierwszy do 31.05.2022, dru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903396 2022-05-19
godz. 09:00
Śląskie PZP.271.22.GR.2022 Wycena nieruchomości. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8885727 2022-05-19
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Pl. Browarniany 2 a,b,c wraz z wykonaniem stosownych szki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8898125 2022-05-19
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości wydzielonej w trybie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903373 2022-05-19
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ulepszeń przedmiotu dzierżawy wynikającego z wykonanych inwestycji w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895474 2022-05-19
godz. 12:00
Mazowieckie Obsługa techniczna wraz z konserwacją urządzeń instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w budynkach i obiektach zarządzanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie i Żelazowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8902164 2022-05-19
godz. 13:15
Zachodniopomorskie Utrzymywanie czystości i obsługa obiektów turystycznych Wolińskiego Parku Narodowego: 1. Wykonawca będzie wykonywał czynności okre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8902361 2022-05-19
godz. 15:00
Śląskie Wycena majątku oświetleniowego własności Tauron Nowe Technologie na potrzeby inwestycji ZDM pn.:Zachodnia Brama Metropolii Silesia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910431 2022-05-19
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość oraz rzuty lokali mieszkalnych położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy: ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892569 2022-05-19
godz. 16:00
Mazowieckie Wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego w tym wyceny prawa własności ułamkowej części gruntu do celów sprzedaży.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895772 2022-05-19
godz. 23:59
Podkarpackie Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej zlecenie badań przez bieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880626 2022-05-20
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności gruntowej na nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej działką nr 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903800 2022-05-20
godz. 00:00
Świętokrzyskie Obsługa administracyjno-gospodarcza obiektów socjalnych w Busku - Zdroju przy ul. Bajkowej 7 i przy ul. Batalionów Chłopskich 5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8901347 2022-05-20
godz. 09:00
Pomorskie Usługi wykonania: 1.1. dwóch konserwacji, 1.2. napraw przy awariach powstałych w trakcie eksploatacji, 1.3. zabezpieczania prawidł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8898632 2022-05-20
godz. 10:00
Opolskie System nadzorowania SPP w Opolu wraz z obsługą serwisową parkometrów. 1. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie w okresie 18 miesięcy usług serwisowych polegających na obsłudze technicznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899170 2022-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899994 2022-05-20
godz. 10:00
Łódzkie Administrowanie budynkami mieszkalnymi dzierżawionymi i zarządzanymi przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim Część 1: Przedmiotem zamówienia jest adm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900228 2022-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Zorg. i prow. w sezonie letnim 2022 r. ogólnodostępnych i nieodpłatnych kąpielisk w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne poł. przy ul. Królewieckiej i Jeziorowej we W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903556 2022-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Wycena wartości przedsiębiorstwa Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości Spółki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909091 2022-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie RFI - Świadczenie usług administracyjnych w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz wyposażeniem technicznym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848839 2022-05-20
godz. 11:00
Pomorskie „Usługi rzeczoznawców majątkowych” Numer referencyjny: DZP-OG.2610.109.2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rzeczoznawców majątkowych dotyczących NIEruchomości stanowiących zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831971 2022-05-20
godz. 11:00
Dolnośląskie OBSŁUGA STREF PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH I PŁATNYCH PLACACH PARKINGOWYCH W GMINIE WAŁBRZYCH Numer referencyjny: DU.260.15.2022 Przedmiotem zamówienia jest: 1) wyposażenie Str...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900072 2022-05-20
godz. 11:00
Podkarpackie Sporządzenie operatów szacunkowych część 5 Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości i/lub prawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8904443 2022-05-20
godz. 14:00
Lubelskie NAJEM 2 STANOWISK POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW TAXI OBSŁUGUJĄCYCH RUCH PASAŻERSKI PORTU LOTNICZEGO LUBLIN S.A. DLA PRZEDSIEBIORCÓW – ZRZESZEŃ KIEROWCÓW WYKONUJACYCH LICENCJONOWANY PRZEWÓZ TAKSÓW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907124 2022-05-20
godz. 15:00
Śląskie Wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego do opłaty planistycznej dla nieruchomości oznaczonej nr 374/15, 374/17 oraz u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)