Przetargi i zamówienia - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8835228 2022-05-13
godz. 10:45
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji układu przesyłowego wody uzdatnionej oraz układu sterowania Pompowni II st. na terenie SUW Wieliszew przy ul. 600-lecia 20 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8828741 2022-05-13
godz. 11:00
Mazowieckie „Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą do ciągnika – 2 szt. - /leasing/ ” Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 2 sztuk fabrycznie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8737813 2022-05-13
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług przewozu przesyłek w ramach transportu samochodowego w ruchu międzynarodowym dla RD Warszawa - 4 części Numer referencyjny: CZ.26.24.2022.DTW Przedmiotem zamówienia jest św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8835041 2022-05-13
godz. 12:00
Małopolskie Komenda Powiatowa Policji w Brzesku - budowa nowej siedziby Numer referencyjny: ZP.28.2022 Przedmiotem zamówienia jest budowa: budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8752941 2022-05-13
godz. 12:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Błazinach DolnychSzczegółowy zakres obejmuje:ROBOTY BUDOWLANE- Roboty ziemne- Fundamenty- Izolacje - Ści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8748635 2022-05-13
godz. 12:00
Pomorskie Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego) Numer referencyjny: 42/BZP-U.500.12/2022/MD Modernizacja Długiego i Rybacki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8793246 2022-05-13
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Sukc. dost. odcz. i mat. zuż. do wyk.prep. tech. cytologii na podłożu płynnym z zakr. cyt. ginek. i cytologii NIEginek. wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu z oprogr. na okres 24 miesi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8799943 2022-05-13
godz. 15:00
Mazowieckie EPC contract for the onshore connection (line and substation part) for OWF Baltica-2 and OWF Baltica -3 Lot 1 and Lot 2 Numer referencyjny: POST/BAL/CEO/BZ/00002/2022 The subject-matter of t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848725 2022-05-16
godz. 08:00
Mazowieckie DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO Numer referencyjny: D/73/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na 10 (dziesięć) części (zadań). 2. Wymogi oraz szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8873538 2022-05-16
godz. 08:30
Śląskie Przedmiotem Zamówienia jest budowa żłobka miejskiego w Łaziskach Górnych.W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:a. dobudowy budynku żłobka do budynku Szkoły Podstawowej nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831678 2022-05-16
godz. 09:00
Lubelskie Robota budowlana polegająca na dobudowie segmentu 5 kondygnacyjnego przylegającego do istniejącej przychodni oraz dwukondygnacyjnego segmentu poradni dla dzieci w ramach inwestycji pn. „ Roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8835715 2022-05-16
godz. 09:00
Pomorskie Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dwóch zbiorników na wody deszczowe oraz układu drogowego z miejscami postojowymi na terenie działki nr 159/67 w Kościerzynie Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841795 2022-05-16
godz. 09:00
Mazowieckie „Budowa Systemu Informatycznego - Mazowiecka Platforma Kultury” Numer referencyjny: ARM/06/2022 Przedmiotem zamówienia jest Budowa Systemu Informatycznego Mazowiecka Platforma Kultury współf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866190 2022-05-16
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup i dostawę materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, metalowych i narzędzi, źródeł światła, wykładzin dywanowych i PCV, urządzeń warsztatowych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874975 2022-05-16
godz. 09:00
Małopolskie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 K Mszana Górna - Wilczyce w km od 2+850 do km 5+310 w miejscowości Łętowe, Powiat Limanowski”. 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8876500 2022-05-16
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych Realizacja zamówienia obejmuje zakres ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8776192 2022-05-16
godz. 09:00
Dolnośląskie DOSTAWA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA: KRAWATY MAT/66/PZ/2022 Numer referencyjny: MAT/66/PZ/2022 Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA: K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869609 2022-05-16
godz. 09:00
Śląskie Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z obsługą serwisową i gwarancyjną do ścian 1801, 1802, 1803 dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. Numer referencyjny: 432200667 1. Postępo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869738 2022-05-16
godz. 09:00
Śląskie Zakup i dostawa narzędzi i elektronarzędzi oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i ZSZ Siemianowic Śl.–drugi et...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8854480 2022-05-16
godz. 09:00
Opolskie Przebudowa i termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i termodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu. Zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887925 2022-05-16
godz. 09:00
Wielkopolskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych do badań diagnostycznych.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8809563 2022-05-16
godz. 09:45
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Ujęcia i Komory Rozdzielczej przed Zbiornikami Kontaktowymi na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20 Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8577193 2022-05-16
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przebudowa i budowa ul. Bożeny w Szczecinie. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i budowa ul. Bożeny w Szczec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848668 2022-05-16
godz. 10:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych” od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn – Pobiedziska do ul. Poznańskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8849476 2022-05-16
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Budowę budynku usługowego wraz z przyległym skwerem i infrastrukturą na działkach nr 74/5 i nr 74/6 w obrębie 20 miasta Międzyzdroje – etap I – stan surowy otwarty Do zakresu robót objętych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851619 2022-05-16
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa systemu do nawigacji robotycznej dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych Numer referencyjny: ZP250/025/2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8854349 2022-05-16
godz. 10:00
Mazowieckie „Przejęcie utrzymania systemu EESSI (RINA) oraz rozwój systemu w ramach pakietu 20000 rbh” Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.64.2021 1.Przedmiotem zamówienia jest „Przejęcie utrzymania syste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8857483 2022-05-16
godz. 10:00
Mazowieckie SVA/Z/K/4620-3/2022: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń systemu bibliotecznego RFID HF – wrzutni książek do biblioteki zlokalizowanej w budynku nr 4 w k-8156 WCKMed w Łodzi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8872959 2022-05-16
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja systemu wody chłodzącej demineralizowanej w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS” przy ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie. 80.272.87.2022 Wykonanie prac budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874250 2022-05-16
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SP ZOZ MSWiA w Katowicach usytuowanego w Częstochowie przy ul. Kopernika 38 celem zwiększenia dostępności i jakości usług med...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)