Przetargi PKP InterCity

PKP Intercity to polski przewoźnik kolejowy należący do grupy PKP, który obsługuje kolejowe dalekobieżne przewozy pasażerskie: pośpieszne oraz ekspresowe. Monitorong przetargów PKP Intercity może przyczynić się do wzrostu zysków Twojej firmy - to blisko 650 zamówień rocznie (2015 r.), z czego najwięcej dotyczyło branży sprzęt, urządzenia i narzędzia - 220 zamówień.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8122938 2021-05-13
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług związanych z udostępnieniem łącza podstawowego do Internetu w Sosnowcu dla potrzeb PKP Polskie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123136 2021-05-13
godz. 12:00
Śląskie RFP na wykonanie Przeglądu specjalnego konstrukcji stalowej dla suwnicy bramowej oraz Resursu dla elektrowciągu DEMAG wykonanie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123138 2021-05-13
godz. 12:00
Mazowieckie Licytacja elektroniczna na naprawę urządzeń elektroenergetycznych lok. SM42 typu 6DgA: 17 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131631 2021-05-13
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie RFP na zakup i dostawę pierścieni gumowych 5ZW w ilości 2000 sztuk. PIERŚCIEŃ GUMOWY ZEWNĘTRZNY 5ZW110301-2-01: 1000 szt.;PIERŚCI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127700 2021-05-13
godz. 14:21
Mazowieckie Zakup materiałów eksploatacyjnych do kos i pił dla Sekcji Eksploatacji Jelenia Góra

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122942 2021-05-14
godz. 08:00
Mazowieckie Zakup farb i rozpuszczalników dla potrzeb automatyki dla IZ Lublin na 2021 rok Zakup farb i rozpuszczalników zgodnie z Opisem Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114777 2021-05-14
godz. 08:30
Mazowieckie Przedmiotem postępowania jest dostawa profesjonalnego sprzętu, przeznaczonego do pomiaru szlaków kolejowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106945 2021-05-14
godz. 09:00
Mazowieckie Remont pomieszczeń schroniska drużyny awaryjnej ISE Tczew w Tczewie LK9 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117374 2021-05-14
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie utrzymania P5 i P4 wózków motorowych WM15A/MB nr 413, WMB10-04 i DSŻ-02/03- 264 i instalacja klimatyzatorów jako praca d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117375 2021-05-14
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie robót ziemnych w obrębie toru nr 11 i toru nr 9 na st. Olecko.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119731 2021-05-14
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa farb dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamiennej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121370 2021-05-14
godz. 09:00
Lubuskie Zamknięcie nastawcze samoregulujące SZS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124833 2021-05-14
godz. 09:45
Mazowieckie Oszacowanie ilości (m3) drewna na pniu Oszacowanie ilości (m3) pozyskanego drewna na pniu na podstawie otrzymanych decyzji admini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053690 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Działania informacyjno-promujące dla fazy I projektu „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076090 2021-05-14
godz. 10:00
Pomorskie Działania informacyjne i promujące dla projektu CEF 2016-PL-TMC-0135-W „Prace na linii E75 na odcinku Białystok–Suwałki–Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok–Ełk” Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8097020 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komendy Głównej Straży Ochr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107450 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana hydraulicznych dźwigów osobowych na elektryczne na stacji Tczew szt. 4 oraz stacji Sopot szt. 1 w ramach projektu pn.: ,,P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117371 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie i montaż wiat siedziskowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu. Wykonanie i montaż wiat siedziskowych na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118943 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie zakup odzieży roboczej i rękawic roboczych dla ISE1-4 IZ Lublin zakup odzieży roboczej i rękawic roboczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119733 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych polegających na zabudowie staroużytecznej poczekalni przystankowej w nowej lokalizacji wraz z dostosow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121367 2021-05-14
godz. 10:00
Pomorskie konserwacje przepustów i urz. odwodn. na lnii 131,218 i 203 zgodnie z OPZ usługa konserwacji obiektów inżynieryjnych - 11szt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125653 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa przyłącza wodociągowego do budynku nastawni kolejowej „TP-1” i budynku zaplecza technicznego na stacji Terespol Pomorski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127712 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa ładowarek do radiotelefonów przenośnych Maxon SL 70R.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130208 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa 700m kabla YKSY 19x1 mm2 do Sekcji Eksploatacji Kłodzko.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130209 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa materiałów srk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130342 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Zakup bezpiecznika drąga typu RHR-DES-BW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130348 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Zakup kompletu opon i dętek (Kabat) do wózka akumulatorowego Melex

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101357 2021-05-14
godz. 11:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Hali nr 1, na terenie Sekcji Napraw Maszyn, Sprzętu i Utrzymania Zakładu w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127241 2021-05-14
godz. 11:00
Pomorskie RFP na wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych zgodnie z art.62 ust.1 Prawa budowlanego Wykonanie przeglądów okresow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8132438 2021-05-14
godz. 11:30
Lubelskie Zakup: ROTEOR M środek pianotwórczy 3%.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)