Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7365975 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa Urządzenia do czyszczenia kanalizacji z możliwością podglądu kanału w trakcie pracy oraz zabudowanie urządzenia na samocho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365972 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Wynajem platformy do krystalizacji białek na potrzeby badań przemysłowychw realizowanych projektach BC/3/20 1. Przedmiotem niniej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365966 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację usługi polegającej na przygotowaniu i prowadzeniu zajęć na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365031 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej: do budynkó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368190 2020-04-06
godz. 00:00
Pomorskie Dostawa, instalacja oraz uruchomienie laserowej wycinarki do profili - 3/WIERTNICA/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368240 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Określenie profilu wskazanych parametrów biochemicznych w surowicy i wybranych narządach myszy transgenicznych modelowych z chorob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368804 2020-04-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Materiał do badań W ramach niniejszego postępowania ofertowego NataLab Sp. z o.o. dokona wyboru dostawcy lub kilku dostawców mate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368815 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Przeprowadzenia badań biologicznej skuteczności preparatów nawozowych oraz biostymulatorów w uprawie roślin rolniczych (kukurydza,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368825 2020-04-06
godz. 00:00
Lubuskie Zakup, dostawa, montaż instalacji oraz nadzór nad instalacją i montażem kompletu wyposażenia dla gniazda pakowania W związku z re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368241 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7369156 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Przeprowadzenia badań biologicznej skuteczności biostymulatorów i preparatów nawozowych w uprawie roślin sadowniczych Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7369778 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi badawczej polegającej na badaniach procesu wytwarzania materiału porowatego w w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7369787 2020-04-06
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe na zakup materiałów do badań w postaci taśm stalowych na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7369790 2020-04-06
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i dostawa akcesoriów ochronnych 1. LN2 Measuring Stick lub równoważny (*) 2. Cryo Gloves, size S lub równoważny (*) 3. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368254 2020-04-06
godz. 00:00
Podlaskie 20/1.3/RPOWP 2014-2020/2020 - wyłonienie dostawcy Systemu wody chłodzącej w oparciu o dwie wieże chłodnicze oraz Systemu wody lodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368209 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020/POPW 1.4 na dostawę automatycznej myjni szczotkowej, portalowej PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370462 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3.3PRO_WM/03/2020 z dnia 5 marca 2020 r. - dot. dostawy dwóch wtryskarek i suszarki z osprzętem Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370470 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie 8/2019 - Chłodnie wentylatorowe - 4 szt. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup chłodni wentylatorowych wodnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370366 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Przyrząd do sferoidyzacji - 1 szt., nowy Elementy techniczne: - konstrukcja wsporcza, - pokrywa sferoidyzująca, - podajnik przew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370379 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Dostawa trzech urządzeń: tokarka ze sterowaniem numerycznym, tokarka uniwersalna ze sterowaniem cyklami, frezarka CNC - 3-osiowe c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367257 2020-04-06
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Usługa przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych z Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) dla osób dorosłych zamieszkującyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367259 2020-04-06
godz. 00:00
Śląskie Zapytanie ofertowe nr 1/ZAP/AR (Dostawa centrum tokarskiego) Centrum tokarskie ( 1 szt ) Stan: nowy, nieużywany środek trwały. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367482 2020-04-06
godz. 00:00
Śląskie Budowa Centrum Badawczo- Rozwojowego- I etap Przedmiotem zamówienia jest budowa Hali Produkcyjnej ( Hali Recyklingu) , która jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7371390 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Zamówienie nr 57/2020 Celem zamówienia 78/2020 jest zakup i dostawa elementów stalowych Cel zamówienia Celem zamówienia 78/2020 j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7371786 2020-04-06
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Forma badawcza wtryskowa do wtrysku dwu komponentowego z wymiennymi wkładami PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST BUDOWA FORMY BADAWCZEJ D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7371787 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 06.03 .2020 - ROBOT 6 -OSIOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu: ROBOT 6-OSIOWY (ZASIĘG M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7369167 2020-04-06
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2020 - instalacja do wytrawiania i pasywacji stali Przedmiotem zamówienia jest kompletna instalacja do w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370404 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie następujących robót: Instalacja wentylacji budynku kompletacyjnego. 1. Instalacja wentyl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370403 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie „Zakup nietrwałych materiałów laboratoryjnych- odczynników i plastików do hodowli komórek ssaczych” Przedmiotem zamówienia jest z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370373 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie ZAKUP ZESTAWU URZĄDZEŃ DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAS FORMIERSKICH Zestaw urządzeń do badania właściwości mas formierskich - 1 szt., ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)