Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5298042 2020-06-04 II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów wielkogabarytowych II.1.4) Krótki opis: Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298046 2020-06-04 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych w gospodarstwach domowych na nieruchomości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298047 2020-06-04 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie do 5 596 678 PLN II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298053 2020-06-04 Śląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie II.1.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298056 2020-06-04 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298058 2020-06-04 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298059 2020-06-04 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298061 2020-06-04 Śląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298068 2020-06-04 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Katowicach II.1.4) Krótki opis: 1. Zakres zamówienia obejmuje:1) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298071 2020-06-04 II.1.1) Nazwa: Opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biuro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298069 2020-06-04 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe ludzi i majątku oraz czynności obsługowe, konserwacyjne sieci i instalac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298267 2020-06-04 Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298275 2020-06-04 Lubelskie Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II – droga powiatowa nr 2350L z ul. Jantarową – droga gminna nr 113023L i ul. Roztocze – d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298276 2020-06-04 Dostawa oleju napędowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 3/2020 Dostawa 10000l ON do stacji paliw Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298278 2020-06-04 Zachodniopomorskie Budowa nowej drogi w miejscowości Szczecinek łączącej ul. Polną z ul. Kołobrzeską Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298279 2020-06-04 Dolnośląskie Dostawa pomocy dydaktycznych- urządzenia elektroniczne dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania ZP -17/WZŻ/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298282 2020-06-04 Łódzkie "Budowa studni głębinowej w m. Piątek." Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót geologicznych związanych z budową studni gł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298285 2020-06-04 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZ.271.7.2020 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 107942B wraz z bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298291 2020-06-04 Pomorskie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa obiektu mostowego wraz z drogą doj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298293 2020-06-04 Zachodniopomorskie dostawa materiałów eksploatacyjnych - fabrycznie nowych i nie regenerowanych do drukarek, kserokopiarek i faksów do Sądu Rejonowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298294 2020-06-04 Mazowieckie „Wymiana opraw oświetlenia meczowego na źródła światła LED – etap I” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Moderniza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298295 2020-06-04 Podlaskie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w m. Filipów w km 15+384-15+577 strona prawa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298298 2020-06-04 Mazowieckie Zarządzanie projektem pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298299 2020-06-04 Wielkopolskie Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Kaliska 2 w Wągrowcu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IMK.271.5.2020 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298309 2020-06-04 Mazowieckie Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montazem i instalacją komory fitotronowej typu Walk-in oraz regałów fitotronowych Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298310 2020-06-04 Mazowieckie Dostawa, wdrożenie i wsparcie serwisowe systemu informatycznego „portal pracowniczy” dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298312 2020-06-04 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 59/2010 Przedmiotem zamówienia jest remont konserwatorski elewacji szczytowej kamienicy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298316 2020-06-04 Kujawsko-Pomorskie Wymiana zamków w drzwiach szafek basenowych na obiekcie Krytej Pływalni w Wałbrzyskim Centrum Sportowo – Rekreacyjnym AQUA – ZDRÓ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298318 2020-06-04 Pomorskie Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Czarnylas, Kranek, Pączewo i Wielki Bukowiec Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298319 2020-06-04 Wielkopolskie Dostawa umundurowania dla wojskowych straży pożarnych – postępowanie nr 21/D Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 21/D 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)