Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5248224 2020-04-07 Małopolskie Część nr: 1 Nazwa: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryzacja dla obrębów: Czarna, Grabiny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248286 2020-04-07 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Polskiego Radia S.A. oraz specjalistycznych u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248287 2020-04-07 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu JAR w Toruniu – drugi etap II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248288 2020-04-07 II.1.1) Nazwa: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku biurowego przy ul. Smoleńskiej 53 w Bydgoszczy II.1.4) Krótki opis: Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248296 2020-04-07 II.1.1) Nazwa: Dostawa samochodu asenizacyjnego do odsysania zanieczyszczeń z systemem oddzielania wody. II.1.4) Krótki opis: Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248301 2020-04-07 II.1.1) Nazwa: „Przegląd, badania transformatorów i urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia na terenie Enea Wytwarzanie Sp. z o....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248303 2020-04-07 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Likwidacja zbiornika posmołowego wypełnionego mieszaniną gruzu, ziemi i smoły pogazowej na terenie nieruchomości po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248313 2020-04-07 II.1.1) Nazwa: Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zielątkowo w Suchym Lesie wraz z uzyskani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248284 2020-04-07 Podkarpackie Część nr: 2 Nazwa: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryzacja dla obrębów: Brzeźnica, Kęd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248331 2020-04-07 Podkarpackie Część nr: 4 Nazwa: Utworzenie bazy GESUT, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obrębów: D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248271 2020-04-07 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR 2 II.2.1) Nazwa: Część nr: 1 II.2.4) Opis zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248337 2020-04-07 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część nr: 3 II.2.4) Opis zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248338 2020-04-07 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część nr: 5 II.2.4) Opis zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248339 2020-04-07 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część nr: 6 II.2.4) Opis zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248341 2020-04-07 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Część nr: 8 II.2.4) Opis zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248343 2020-04-07 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Część nr: 10 II.2.4) Opis zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248350 2020-04-07 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2: mała retencja w leśnictwie Zamrza II.2.4) Opis zamówienia: W ramach zadania zostanie wybudowany prób ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248351 2020-04-07 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część 3: mała retencja w leśnictwie Pieńkowo oraz ochrona łąk II.2.4) Opis zamówienia: W ramach zadania zostan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248087 2020-04-07 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część 1: mała retencja w leśnictwie Lisiejamy II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie pn.: „Przeciwdziałanie od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248345 2020-04-07 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Część nr: 12 II.2.4) Opis zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248346 2020-04-07 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Część nr: 13 II.2.4) Opis zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248347 2020-04-07 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Część nr: 14 II.2.4) Opis zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248353 2020-04-07 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Mirzec. Szczegółowy opis przedmiotu za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248354 2020-04-07 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV: dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice. Szczegółowy opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248355 2020-04-07 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część V: dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Mirzec. Szczegółowy opis przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248104 2020-04-07 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część I: dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Starachowice II.2.4) Opis zamówienia: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248257 2020-04-07 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Zadanie 1 – Nowy Korczyn II.2.4) Opis zamówienia: a) Utworzenie inicjalnej bazy Gesut dla jednostek ewid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248207 2020-04-07 Śląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248225 2020-04-07 Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet I – leśnictwo Sianowo II.2.4) Opis zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5248267 2020-04-07 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez Zamawiającego II.1.4) Kró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)