Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5329151 2020-07-13 Śląskie II.1.1) Nazwa: Zakup serwerów pod przebudowę środowiska wirtualnego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż na r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329158 2020-07-13 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Dostawa mebli biurowych dla WEAIiIB - KC-zp.272-161/20 II.1.4) Krótki opis: Dostawa mebli biurowych dla WEAIiIB - I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329163 2020-07-13 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawy elementów do konstrukcji układu badawczo-rozwojowego szybkiej kamery mierzącej korelacje kwantowe oraz sukc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329178 2020-07-13 Śląskie II.1.1) Nazwa: Bonder drutowy (ang. Wire Bonder) II.1.4) Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329221 2020-07-13 II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego II.1.4) Krótki opis: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329233 2020-07-13 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa kontenera ze sprzętem ochrony układu oddechowego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Byd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329236 2020-07-13 II.1.1) Nazwa: Dostawa kontenera ze sprzętem ochrony układu oddechowego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Byd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329283 2020-07-13 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i punktu selektywnego zbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329290 2020-07-13 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Letnie oczyszczanie dróg gminnych, chodników i zatok parkingowych na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329291 2020-07-13 Śląskie II.1.1) Nazwa: „Usługa transportu zespołu transplantacyjnego” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu zes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329294 2020-07-13 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania elektronicznego dziennika połowowego systemu E-logbook, modułu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329298 2020-07-13 Śląskie II.1.1) Nazwa: Usługi pielęgnacji różanek w ogrodach tematycznych na terenie WPKiW w 2019 roku II.1.4) Krótki opis: Usługi pielęgn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329304 2020-07-13 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Bystrzańskiej w Bielsku-Białej” II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329305 2020-07-13 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Sprzątanie posesji i pielęgnacja zieleni przy ul. Przybyszewskiego 63, 65 we Wrocławiu II.1.4) Krótki opis: 1.1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329306 2020-07-13 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329307 2020-07-13 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług stałego dostępu do internetu w systemie WiFi/przewodowym wraz z możliwością odbioru telewizji w b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329308 2020-07-13 Śląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jemielnica II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329317 2020-07-13 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329318 2020-07-13 Śląskie II.1.1) Nazwa: Projekt techniczny zabezpieczenia chodnika z komory Holzbring do komory Urszula (alternatywna trasa dojściowa od sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329319 2020-07-13 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Eko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329326 2020-07-13 Śląskie II.1.1) Nazwa: Rzeka Kulikówka – przebudowa koryta i budowli piętrzących w km 0+000 – 5+300, gm. Dobrzyniewo Duże, gm. Krypno – do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329328 2020-07-13 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków położonych przy ulicy Grabiszyńskiej 78 oraz ulicy Jed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329335 2020-07-13 II.1.1) Nazwa: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów” w ramach zadania pn.: „Modernizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329351 2020-07-13 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Usługi utrzymania czystości w obiektach administracyjnych siedziby operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329370 2020-07-13 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej przyłącza gazowego w/c DN300 do PGE Energia Ciepł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329371 2020-07-13 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy Lubin II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest świad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329359 2020-07-13 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów n/c i istniejących przyłączy gazowych w m. Żnin, ul. Koper...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329264 2020-07-13 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Stara Biała II.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329273 2020-07-13 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków położonych przy ul. Tęczowej 38 i 40 oraz ul. Wysokiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5329373 2020-07-13 Śląskie II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu GAVO IOS linia 2 w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)