Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4855001 2019-04-19 II.1.1) Nazwa: „Zakup Ładowarki kołowej z wyposażeniem dodatkowym tj. łyżka przesiewająco-krusząca do Kompostowni odpadów ulegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4855002 2019-04-19 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa pojazdów samochodowych czterokołowych typu quad II.1.4) Krótki opis: Dostawa trzydziestu czterech (34) szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4855003 2019-04-19 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Gdańskiego II.1.4) Krótki opis: 1. Kod Klasyfikacji Wspó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4855023 2019-04-19 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup 8-kanałowego serwera wizyjnego do stacji DSNG POL30 dla Oddziału Terenowego we Wrocławiu. II.1.4) Krótki opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4855050 2019-04-19 II.1.1) Nazwa: „Zakup Ładowarki kołowej z wyposażeniem dodatkowym tj. łyżka przesiewająco-krusząca do Kompostowni odpadów ulegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4855059 2019-04-19 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania II.1.4) Krótki opis: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4855061 2019-04-19 II.1.1) Nazwa: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Zakladu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie&...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4855068 2019-04-19 Śląskie II.1.1) Nazwa: Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4855070 2019-04-19 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Opieka serwisowa szpitalnego systemu informatycznego CliniNet II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4855079 2019-04-19 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4855095 2019-04-19 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług wsparcia technicznego i serwisu urządzeń oraz oprogramowania platformy wirtualizacyjnej HDS UCP P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4855104 2019-04-19 II.1.1) Nazwa: Całoroczne utrzymanie dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854886 2019-04-19 Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w 2019 roku – Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ulicy Kamiennej 13 do Kamien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854993 2019-04-19 Kujawsko-Pomorskie Przetarg nieograniczony PN/05P/01/2019 na sukcesywne wykonywanie usług pralniczych (pranie, dezynfekowanie i maglowanie) wraz z t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854977 2019-04-19 Śląskie Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie obiektu kubaturowego w ramach zadania pn.: Budowa węzła przesiadkowego na Placu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854968 2019-04-19 Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CUWPK.343.13....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854959 2019-04-19 Lubelskie „Dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem, który zostanie nabyty przez Zamawiającego na zasadzie umowy leasingu za pośrednictwem p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854951 2019-04-19 Małopolskie Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie miasta Bochnia realizowany w dwóch etapach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854950 2019-04-19 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 2 W ŁODZI UL. GRABIŃSKA 3 BUDOWA BIEŻNI, SKOCZNI W DAL I NA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854937 2019-04-19 Kujawsko-Pomorskie Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi na terenie miasta Bydgoszczy w 2019 r. Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854841 2019-04-19 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-33/PS4/UE/18 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854852 2019-04-19 Remonty dróg gminnych i chodników oraz wykonanie dojazdów do działek budowlanych w 2019 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854931 2019-04-19 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZK.291.9.19 Przedmiot zamówienia obejmuje remont mieszkania nr 2 w budynku przy ul. Hal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854924 2019-04-19 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 63 w m. Biała w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Nie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854859 2019-04-19 Warmińsko-Mazurskie Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr 323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854921 2019-04-19 Małopolskie Przebudowa ul. Orzeszkowej w Oświęcimiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.9.2019.III Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854892 2019-04-19 Śląskie „Rozbiórka – wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce nr 53 na terenie JW.5430 Dobre n/Kwisą. ETAP III Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854879 2019-04-19 Remont, przebudowa wybranych pomieszczeń w Komendzie Stołecznej Policji "Pałac Mostowskich" przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854890 2019-04-19 Kujawsko-Pomorskie Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2019 roku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-271/27/WIK-RK/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4854872 2019-04-19 II.1.1) Nazwa: Dostawa mebli dla Ośrodka AGH w Łukęcinie przy ul. Leśnej 3 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)