Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
6225017 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 34 NAZWA: Pakiet nr 34 II.2.4) Opis zamówienia: Szew jednowłóknowy, poliamidowy, niewchłanialny przeznaczony na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225020 2022-07-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego, dystrybucji posiłków bezpośredni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225032 2022-07-05 CZĘŚĆ NR: 48 NAZWA: Pakiet nr 48 II.2.4) Opis zamówienia: Szwy poliestrowe, niewchłanialne, podwójne Przeznaczone do Pracow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224963 2022-07-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część 1: Dostawa miernika do pomiaru właściwości elektrycznych II.2.4) Opis zamówienia: 1) Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225041 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Kompleksowa dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225038 2022-07-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2: Dostawa potencjostatu/galwanostatu/analizatora impendancji II.2.4) Opis zamówienia: 1) Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225039 2022-07-05 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część 3: Dostawa serwera II.2.4) Opis zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia w Części 3 jest dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225044 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225046 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu II.1.4) Krótki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224959 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 Pakiet nr 1 Szwy syntetyczne plecione, wchłanialne przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Okulistycznych BOO 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225050 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradztwa technicznego - Inżyniera Kontraktu poprzez wsparcie tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224985 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 Szwy syntetyczne monofilamentowe, niewchłanialne przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224986 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 Szwy syntetyczne plecione niewchłanialne przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Okulistycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224989 2022-07-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet nr 6 Szwy plecione, syntetyczne, powlekane przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Kardiochirurgi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225055 2022-07-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonanie usług komunalnych polegających na utrzymaniu czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224990 2022-07-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet nr 7 Szwy plecione, syntetyczne, niewchłanialne, powlekane przeznaczone na Blok Operacyjny Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224991 2022-07-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet nr 8 Szwy plecione, syntetyczne, powlekane przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Kardiochirurgi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225060 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: USŁUGA POZYSKANIA, PRZETWORZENIA I DOSTAWY DANYCH OBSERWACYJNYCH SSTZ SENSORA LASBOR II.1.4) Krótki opis: Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225061 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradztwa technicznego - Inżyniera Kontraktu poprzez wsparcie tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225063 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych "Dworzec Centralny H" w Warszawie, ul. Chałubińskiego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225064 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Przebudowa kanalizacji ściekowej w ul. Klonowej odc. Lipowa - Chabrowa Dn 0,2 m L ca 200 m w Piastowie z podziałe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224994 2022-07-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Pakiet nr 11 Szwy wchłanialne, syntetyczne przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Kardiologicznych, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225068 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg krajowych na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224995 2022-07-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Pakiet nr 12 Szwy wchłanialne przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Kardiologicznych,• Szwy śród...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224944 2022-07-05 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Rejon w Busku - Zdroju II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa soli drogowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225070 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Dostawa przekładników – umowa ramowa II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa przekładników...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225073 2022-07-05 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Dostawa przekładników – umowa ramowa II.1.4) Krótki opis: Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Dostawa pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224996 2022-07-05 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Pakiet nr 13 Szwy wchłanialne przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Kardiologicznych Szwy wchłanial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6224997 2022-07-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Pakiet nr 14 Szwy monofilamentowe, niewchłanialne przeznaczone na Blok Operacyjny Oddziałów Kardiologicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6225078 2022-07-05 II.1.1) Nazwa: Dostawa używanych autobusów komunikacji miejskiej wraz z prawem opcji II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)