Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5445561 2020-10-30 II.1.1) Nazwa: Wykonanie i wdrożenie komponentu E-turystyka projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” w ramach „Wirtualn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445563 2020-10-30 Śląskie II.1.1) Nazwa: Pełnienie nadzoru nad projekt. i realiz. robót oraz zarządz. kontraktem pn.: „Dostosowanie DK18 do parametrów autos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445567 2020-10-30 II.1.1) Nazwa: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445568 2020-10-30 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości letniskowych i rekreacyjno - wypoczynkowych, lata 2020–2021 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445570 2020-10-30 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445571 2020-10-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Ubezpieczenie mienia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku – Centrum Medycyny Inwazyjnej i Centrum Medycyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445572 2020-10-30 II.1.1) Nazwa: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445573 2020-10-30 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Usługa portierska w budynku RZGW w Szczecinie II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445583 2020-10-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Radzymi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445585 2020-10-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: Ocena ex ante projektów dokumentów strategicznych i programowych województwa p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445586 2020-10-30 II.1.1) Nazwa: Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla przedsi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445587 2020-10-30 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Człuc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445588 2020-10-30 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi zarządzania nieruchomością położoną w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5 II.1.4) Krótki opis: 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445591 2020-10-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445594 2020-10-30 II.1.1) Nazwa: Analiza zasobów, aktywności i osiągnięć jednostek naukowych w Polsce w dziedzinie tworzenia i rozwoju technologii. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445596 2020-10-30 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Przeprowadzenie do 5 tur ankietyzacji wśród podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność na terenie woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445597 2020-10-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Przygotowanie i realizacja działań promocyjno-informacyjnych projektów: „Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445599 2020-10-30 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Zimowe utrzymanie chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów, przystanków autobusowych na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445601 2020-10-30 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Realizacja dwóch edycji badań jakościowych i ilościowych w ramach projektu pn.: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445602 2020-10-30 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej,operacyjnej, barierowej, mopó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445607 2020-10-30 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miszewo, Miszewko, Dąbrowa i Banino w ramach projektu „Uporządko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445608 2020-10-30 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Zadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445609 2020-10-30 Małopolskie II.1.1) Nazwa: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski”. II.1.4) K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445532 2020-10-30 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445614 2020-10-30 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środka chemicznego stanowiącego dodatkowe źródło węgla do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445619 2020-10-30 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Obsługa techniczna PowerPacków autobusów szynowych serii SA133 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445624 2020-10-30 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Opracowanie analizy trasy dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Rosy oraz w drogach doja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445626 2020-10-30 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 – Temat Ł.3. II.2.4) Opis zamówienia: Temat Ł.3. Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy uży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445627 2020-10-30 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 – Temat Ł.4. II.2.4) Opis zamówienia: Temat.Ł.4. Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy uży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5445628 2020-10-30 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 – Temat Ł.5. II.2.4) Opis zamówienia: Temat.Ł.5. Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy uży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)