Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
774119 2019-01-03 Mazowieckie
Wyniki konkursu NCBR Zintegrowane Progra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774121 2019-01-03 Wielkopolskie
Wyniki konkursu NCBR Zintegrowane Progra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774123 2019-01-03 Kujawsko-Pomorskie
Wyniki konkursu NCBR Zintegrowane Progra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774124 2019-01-03 Dolnośląskie
Wyniki konkursu NCBR Zintegrowane Progra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774104 2019-01-03 Śląskie
Wyniki konkursu NCBR Zintegrowane Progra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773474 2019-01-02 Lubuskie
Park Technologii Kosmicznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773488 2019-01-02 Śląskie
Rozwój niskoemisyjnego transportu public...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773902 2019-01-02 Łódzkie
Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Eta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773903 2019-01-02 Łódzkie
Budowa instalacji do produkcji energii i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773489 2018-12-31 Śląskie
Rewitalizacja obiektów na potrzeby Centr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773841 2018-12-31 Podkarpackie
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773842 2018-12-31 Podkarpackie
Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773845 2018-12-31 Podkarpackie
Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773847 2018-12-31 Podkarpackie
Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773851 2018-12-31 Podkarpackie
Rewitalizacja obiektów użyteczności publ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773852 2018-12-31 Podkarpackie
Rewitalizacja obiektów i przestrzeni pub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773855 2018-12-31 Podkarpackie
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773857 2018-12-31 Podkarpackie
Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773860 2018-12-31 Podkarpackie
Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i sp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773861 2018-12-31 Podkarpackie
Przebudowa zdegradowanych obiektów na te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773867 2018-12-31 Podkarpackie
Rozwój potencjału społeczno-gospodarczeg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773869 2018-12-31 Podkarpackie
Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773872 2018-12-31 Podkarpackie
Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbroje...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773873 2018-12-31 Podkarpackie
Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773876 2018-12-31 Podkarpackie
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773878 2018-12-31 Podkarpackie
Poprawa gospodarki wodociągowej na teren...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773881 2018-12-31 Podkarpackie
Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773882 2018-12-31 Podkarpackie
Poprawa infrastruktury wodociągowej RPO...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773886 2018-12-31 Podkarpackie
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773888 2018-12-31 Podkarpackie
Budowa sieci wodociągowych wraz z przyłą...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu