Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
764086 2018-10-18 Łódzkie
Budowa świetlicy wiejskiej w technologii...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764087 2018-10-18 Łódzkie
Budowa budynku urzędu gminy w technologi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764088 2018-10-18 Łódzkie
Budowa demonstracyjnego budynku pasywneg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764089 2018-10-18 Łódzkie
Kompleksowa modernizacja i rozbudowa kom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764090 2018-10-18 Łódzkie
Budowa, przebudowa i modernizacja oświet...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764077 2018-10-18 Łódzkie
Zastosowanie systemu inteligentnego ledo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764092 2018-10-18 Śląskie
Zakup łóżek z barierkami, materacy, szaf...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764557 2018-10-18 Śląskie
Modernizacja baterii koksowniczej nr 4
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763737 2018-10-17 Śląskie
Nadanie nowej funkcji społecznej zdegrad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763738 2018-10-17 Śląskie
Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utwo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763739 2018-10-17 Śląskie
Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego de...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763740 2018-10-17 Śląskie
Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763878 2018-10-17 Świętokrzyskie
Zakup średniego samochodu strażackiego w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763880 2018-10-17 Świętokrzyskie
Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specja...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763882 2018-10-17 Mazowieckie
Zakup sprzętu i aparatury medycznej - za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763954 2018-10-17 Śląskie
Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763955 2018-10-17 Podkarpackie
Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica woje...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763957 2018-10-17 Dolnośląskie
Remont budynku byłego Kościoła Ewangelic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763958 2018-10-17 Dolnośląskie
Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763984 2018-10-17 Pomorskie
Budowa oświetlenia drogowego
764565 2018-10-17 Podlaskie
Pilotażowe projekty polegające na tworze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764564 2018-10-17 Podlaskie
Usługi doradcze o specjalistycznym chara...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764563 2018-10-17 Podlaskie
Promocja przedsiębiorczości oraz podnies...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764566 2018-10-17 Podlaskie
Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764567 2018-10-17 Podlaskie
Udostępnienie usług w zakresie opieki na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764568 2018-10-17 Podlaskie
Wsparcie realizacji krajowych programów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764569 2018-10-17 Podlaskie
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764570 2018-10-17 Podlaskie
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie...
764571 2018-10-17 Podlaskie
Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764572 2018-10-17 Podlaskie
Infrastruktura kolejowa - terminale prze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu