Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
846598 2020-04-02 Wielkopolskie
Remont szatni i sanitariatów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846599 2020-04-02 Wielkopolskie
Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846600 2020-04-02 Wielkopolskie
Remont budynku szatniowego przy kompleks...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846559 2020-04-02 Wielkopolskie
Adaptacja części istniejących pomieszcze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846597 2020-04-02 Opolskie
Zakup i wdrożenie nowoczesnych technolog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846602 2020-04-02 Opolskie
Zakup i wdrożenie nowoczesnych technolog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846603 2020-04-02 Opolskie
Rozwój technologii informatycznych i kom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846605 2020-04-02 Wielkopolskie
Remont zaplecza (ogólnodostępnego) sanit...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846606 2020-04-02 Wielkopolskie
Remont szatni sportowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846607 2020-04-02 Wielkopolskie
Remont pomieszczeń stanowiących zaplecze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846604 2020-04-02 Opolskie
Rozwój technologii informacyjnych i komu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846608 2020-04-02 Opolskie
Zakup i wdrożenie nowoczesnych technolog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846609 2020-04-02 Opolskie
Zakup i wdrożenie nowoczesnych technolog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846611 2020-04-02 Wielkopolskie
Modernizacja pomieszczeń szatniowo sanit...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846612 2020-04-02 Wielkopolskie
Modernizacja dwóch szatni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846610 2020-04-02 Opolskie
Rozwój technologii informacyjnych i komu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846613 2020-04-02 Opolskie
Zakup i wdrożenie nowoczesnych technolog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846614 2020-04-02 Opolskie
Zakup i wdrożenie nowoczesnych technolog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846615 2020-04-02 Opolskie
Zakup i wdrożenie nowoczesnych technolog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846616 2020-04-02 Opolskie
Zakup i wdrożenie nowoczesnych technolog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846621 2020-04-02 Wielkopolskie
Remont pomieszczeń sanitariatów klubu sp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846620 2020-04-02 Opolskie
Wdrożenie technologii informacyjno - kom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846622 2020-04-02 Opolskie
Zakup i wdrożenie nowoczesnych technolog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846601 2020-04-02 Wielkopolskie
Remont szatni przy hali sportowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846345 2020-04-02 Wielkopolskie
Remont pomieszczeń szatniowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846627 2020-04-02 Opolskie
Zakup i wdrożenie nowoczesnych technolog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846631 2020-04-02 Opolskie
Rozwój technologii informacyjnych i komu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846630 2020-04-02 Opolskie
Rozwój technologii informatycznych i kom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846632 2020-04-02 Opolskie
Rozwój technologii informatycznych i kom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846634 2020-04-02 Warmińsko-Mazurskie
Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu