Przetargi i zamówienia - Lublin - Materiały papiernicze, szkolne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6840003 2019-06-25
godz. 10:00
Lubelskie Usługa wykonania 3420 kompletów pakietów edukacyjnych (1 pakiet dla rodziny) – 8 etapów. Numer referencyjny: 395/U/2019 Usługa w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6845278 2019-06-25
godz. 15:00
Lubelskie Projekt nr POWR.03.01.00-00-T229/18 Tytuł Projektu: „ŻYJ BEZ STRESU, ŻYJ BEZ BÓLU- Uniwersytecki Program Edukacyjny” Program Opera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6848998 2019-06-26
godz. 11:00
Lubelskie Zakup oraz dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835042 2019-06-26
godz. 12:00
Lubelskie Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838922 2019-06-27
godz. 11:00
Lubelskie Zakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Głusk” Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6839638 2019-06-28
godz. 00:00
Lubelskie Dostawę Modelu anatomicznego zwierzęcia do pracowni przedmiotów przedmiotów zawodowych w celu realizacji projektu „Dodatkowe kwali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6839646 2019-06-28
godz. 00:00
Lubelskie Dostawę Modeli brył, przekrojów, wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w celu realizacji projektu „Dodatkowe kwalifikacje sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6847557 2019-06-28
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3a/ RPLU.09.04.00-06-0037/18-wyposażenie II. Opis przedmiotu zamówienia: ( KOD CPV) 44411000-4,Wyroby san...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825141 2019-07-15
godz. 00:00
Lubelskie Wyposażenie pracowni dla zawodu Kelner/Kucharz w Zespole Szkół Przyrodniczo–Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)