Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7402487 2020-04-06 Lubelskie Dostawa kruszywa grubego na wskazane miejsce przez zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem na drogi gminne położone na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407279 2020-04-06 Lubelskie Sprzedaż: środków ochrony osobistej-rękawiczek lateksowych/winylowych Przedmiotem zapytania jest sprzedaż i dostawa fabrycznie now...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407253 2020-04-06 Lubelskie Sprzedaż: środków ochrony osobistej - rękawiczek ochronnych nitrylowych Przedmiotem zapytania jest sprzedaż i dostawa fabrycznie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396247 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 108719L w miejscowości Radwanówka – Stany Nowe od km 3+845,00 do km 5+387,00 Numer referencyjny: INW.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398598 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa wskaźników przepływu wody WR1-040GM - 5szt 1. WSKAŹNIK PRZEPŁ.WODY WR1-040GM 5 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400627 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Zgierz-Pabianice w podziale na 6 za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402016 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Bełchatów w podziale na 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403920 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403919 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405443 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa przepustnic Z011-1 2 pozycje - łącznie 8szt 1. PRZEPUSTNICA Z011-A DN200 PN10 z dyskiem HALAR 2 ST 2. PRZEPUSTNIC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405656 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Zakup masy mineralno-asfaltowej QPR do stosowania na zimno Numer referencyjny: ZDP.ZP.372.07.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409633 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa termometru TC10-B - 2szt. 1. Termometr TC10-B 2 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409770 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa rotametru DK47R / RA-Ex - 2szt. 1. Rotametr DK47R / RA-Ex 2 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411446 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie 794-2020 1 Octan Amonu, CZDA, opakowanie 500g np. nr kat. 363-111392705 lub produkt równoważny. 1 szt. 2 Octan Etylu, CZDA, opakow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412934 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa łuku z/sz szt. 1. Łuk z/sz 90 3D 406,4 x8,8 1.4404 EN 10253-4 Typ B 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413030 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie 800-2020 HEAVY WALL CAPILLARY ID 0.350MM, LENGHT 60CM, OUTER DIAMETER 3.0MM np. nr kat. HWC014 lub produkt równoważny. 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413044 2020-04-06
godz. 09:00
Lubelskie 795-2020 L-Treonina 99% UBP np. nr kat. T206.2 lub produkt równoważny. 1 szt. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty ró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400420 2020-04-06
godz. 09:45
Lubelskie Dostawa sprzętu i mebli medycznych ( parawan dwuczęściowy, materac przeciwodleżynowy, kozetka lekarska z regulowanym zagłówkiem…) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365143 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik – rozbudowa i przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833 w m Kraśnik Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7364777 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego ( lampy operacyjne, stoły operacyjne i aparat RTG) z możliwością składania ofert części...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365256 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji). Numer referencyjny: R5.ST.372.1.2020.rk ZADANIE Nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7366445 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym- Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, powiat chełmski, w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368319 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368310 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik – rozbudowa i przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833w m Kraśnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367693 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawy produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7367743 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Roboty utrzymaniowe na Kanale Wieprz Krzna na terenie Zarządu Zlewni w Zamościu – 3 części. Numer referencyjny: LU.ROZ.281.6.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391456 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Zakup przyczep specjalistycznych na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391852 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Budowa świetlic wiejskich w Celeju, Jamielniku-Kolonii, Januszówce i Nowych Kobiałkach Numer referencyjny: WI.271.2.2020.Ś Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395568 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020–2023) pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych położonych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395571 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020–2023) pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych położonych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)