Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343000 2020-02-26 Podlaskie Usługa, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów kuchennych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345563 2020-02-26 Podlaskie Przeprowadzenie szkolenia ZFŚS w 2020 r. po zmianach najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF w ramach projektu PB2020-Zintegrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347612 2020-02-26 Podlaskie Dostawa sortów mundurowych leśnika do Nadleśnictwa Knyszyn w roku 2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349748 2020-02-26 Podlaskie Wywóz odpadów budowlanych z obiektów Politechniki Białostockiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300790 2020-02-26
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie prac leśnych w WPN w 202 roku (cz.2) Wartość bez VAT: 147 260.30 PLN Rozdrabnianie_WigryRozdrabnianie gałęzi urządzeniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301251 2020-02-26
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym w 2020 roku (cz.2)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338392 2020-02-26
godz. 09:00
Podlaskie „Remont dróg gminnych pospółką drogową na terenie Gminy Nowe Piekuty " Numer referencyjny: IK.271.1.2020 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344907 2020-02-26
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa środków higieny i konserwacji.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7256623 2020-02-26
godz. 09:30
Podlaskie Obsługa laboratoryjna na zadaniu: „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi DW 682 nad linią kolejową nr 6 (E75) Zielonka – Kuźnica...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339459 2020-02-26
godz. 09:30
Podlaskie Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych przy budynku CEiZ Biebrzańskiego Parku Narodowego Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340714 2020-02-26
godz. 09:45
Podlaskie Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku – kocyki niemowlęce Numer referencyjny: KPS-II.271.17.2020 1.Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328548 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Remont drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak w km 11+170 – 11+970 Numer referencyjny: ZDP.II.240.5.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328566 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie kompleksowe remontu uczniowskich łazienek w prawym skrzydle i łazienki na parterze szkoły -pracowników administracji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328897 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlanych obejmujących wyposażenie drzwi przedzielających korytarze pawilonu „A” współpracujących z systemem zab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332726 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji technicznej pn: „Rozbudowa ul. Krzywólka na odcinku od posesji nr 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza" Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333119 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie „Wykonanie ogrodzenia na składowisku w Sowlanach biegnącego wzdłuż drogi dojazdowej do LSA” ( znak sprawy: OZ/261/ER/RB/25/20 ). ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336198 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Realizacja zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów oraz znakowania mikroczipem (czipowania) psów wysterylizowanych/wykastrowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337941 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytucji Zarządzającej RPOWP” Numer referencyjny: BZP.272.7.2020 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325988 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie „Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ogranic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338898 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa materiałów do Mulczera PT 175 nr 258 samojezdnego na lata 2020-2022 dla Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340210 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej, realizowanej w ramach projektu pn. „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342590 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sortów mundurowych w 2020 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340739 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych Numer referencyjny: OGPŚ.271.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342962 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Ekspertyza ornitologiczną i chiropterologiczną

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343906 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Zakup foteli obrotowych BEJOT JOTT JT 102 lub równoważnych w ilości 20 szt. dla KOWR OT w Białymstoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333978 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Zakup z dostawą materiałów do konserwacji oznakowania pionowego oraz poziomego dróg dla potrzeb MPGKiM ZB 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342654 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie " dokonanie napraw pojazdów kolejowych z zakresu poziomu utrzymania P 3 - P 5, oraz napraw poawaryjnych"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344052 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy naczyń wzbiorczych przeponowych. ( Znak sprawy: OZ/261/EB/D/51/20 ) 1. Naczynia wzbiorcze przeponowe zgodnie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336188 2020-02-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa: pasków z gradientem antybiotyku do określania wartości MIC drobnoustrojów, odczynników do oznaczeń immunoenzymatycznych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)