Przetargi i zamówienia - Wrocław - woj. realizacji: dolnośląskie, małopolskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7395483 2020-04-02
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa neurotoksyny botulinowej typu A Numer referencyjny: 17/20 Wartość bez VAT: 14 630.00 PLN Zadanie 11. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7402240 2020-04-03
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2020 dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Inżyniera ds. zabezpieczenia pożarowego (1) Do zadań osoby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402242 2020-04-03
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/2020 dotyczące wyboru kandydata na stanowisko Inżyniera ds. zabezpieczenia pożarowego (2) Do zadań osoby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402447 2020-04-03
godz. 00:00
Dolnośląskie 11/Bioceltix/2020 dostawa odczynników laboratoryjnych i etykiet 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404448 2020-04-03
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr SCS/2/03/2020 Zakup odczynników i materiałów do hodowli komórkowych Zakup odczynników laboratoryjnych zgodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403299 2020-04-03
godz. 10:00
Dolnośląskie AC/BZP/242-069/2020 Dostawa urządzeń zasilająco pomiarowych w ramach potrzeb W11 Politechniki Wrocławskiej Numer referencyjny: AC/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403912 2020-04-03
godz. 10:00
Dolnośląskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: Pielęgniarkę w zakresie opieki pielęgniarskiej w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396010 2020-04-03
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawy wyrobów medycznych do trombektomii i embolizacji. Numer referencyjny: EZ/053/617/20 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400475 2020-04-03
godz. 10:00
Dolnośląskie AC/BZP/242-070/2020 Dostawa stołów laboratoryjnych w ramach potrzeb Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393547 2020-04-03
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań morfologii krwi wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397547 2020-04-03
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych i rękawic do przygotowania i podawania cytostatyków Numer referencyjny: 4WSzKzP.S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398081 2020-04-03
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa artykułów biurowych i druków Numer referencyjny: DZP.242.42.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408477 2020-04-03
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii - powtórzenie 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392919 2020-04-03
godz. 12:00
Dolnośląskie Naprawa zamrażarek niskotemperaturowych i urządzeń chłodniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401577 2020-04-03
godz. 12:00
Dolnośląskie Realizacja usługi przeglądów technicznych i napraw aparatów do krążenia pozaustrojowego w pakietach 1-2 w okresie 36 miesięcy Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408146 2020-04-03
godz. 12:00
Dolnośląskie Naprawa tomografu komputerowego, typ: Somatom Definition AS+

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408564 2020-04-03
godz. 12:00
Dolnośląskie Carmustine Obvius pr. do p.roztw.do wsztrz 100 mg. 1 fiol. - 11 fiolek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7365025 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Optymalizacja związku wiodącego oraz profilowanie ADMET i wstępne badania DMPK związków wiodących na potrzeby realizacji projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365972 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Wynajem platformy do krystalizacji białek na potrzeby badań przemysłowychw realizowanych projektach BC/3/20 1. Przedmiotem niniej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368241 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370403 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie „Zakup nietrwałych materiałów laboratoryjnych- odczynników i plastików do hodowli komórek ssaczych” Przedmiotem zamówienia jest z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406661 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Badanie krwi zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu Cel zamówienia Badanie krwi zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401628 2020-04-06
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej - zadania Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365271 2020-04-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, bieżących napraw sprzętu medycznego znajdującego się w DCO we ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367633 2020-04-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – w podziale na 2 zadania Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367704 2020-04-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa laserów dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej – zadania Numer referencyjny: AC/BZP/242-043/2020 Dostaw laseró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367701 2020-04-06
godz. 10:30
Dolnośląskie Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612.19.2020 Dostawa odczynników do posiewu krwi i płynów ustrojowych oraz diagnostyki molekularn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396351 2020-04-06
godz. 12:00
Dolnośląskie Doposażenie Zakładu Patomorfologii Numer referencyjny: DZP.242.61.2020 Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Zakładu Patomorfol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406701 2020-04-07
godz. 00:00
Dolnośląskie Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu prototypu kapsuły grzejąco-chłodzącej. Cel zamówienia Celem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406702 2020-04-07
godz. 00:00
Dolnośląskie Opracowanie prototypu linii technologicznej do produkcji biokomponentu zapewniającego pełniejsze spalanie Zamówienie dotyczy wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)