Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie, świętokrzyskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7142048 2019-11-19 Dolnośląskie Wykonanie badań magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) na spektrometrze o częstotliwości jadra minimum 400MHz dla jadra wodoru 1H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142052 2019-11-19 Dolnośląskie Wykonanie badań magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) na spektrometrze o częstotliwości jadra minimum 400MHz dla jadra wodoru 1H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142058 2019-11-19 Dolnośląskie Dostawa następujących odczynników chemicznych: Lp. Odczynnik chemiczny Wymagany parametr 1 4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde, cas:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160676 2019-11-19 Dolnośląskie Dostawę 5000 testów na obecność hemoglobiny w kale metodą immunochemiczną wraz z odczynnikami oraz dzierżawą dedykowanego analizat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7094831 2019-11-19
godz. 08:00
Świętokrzyskie Produkty farmaceutyczne Numer referencyjny: DZPiZ-380-38/2019 Pakiet numer 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7097900 2019-11-19
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa leków do terapii WZW Numer referencyjny: PN 78/19 Wartość bez VAT: 13 805 555.55 PLN Zadanie 11. Dostawa leku: sofosofosbu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7135634 2019-11-19
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa mleka dla noworodków Numer referencyjny: Szp/FZ-62/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka dla nowor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7140903 2019-11-19
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych Numer referencyjny: PN/34/2019 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7139199 2019-11-19
godz. 09:30
Dolnośląskie Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne, badania dia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142290 2019-11-19
godz. 09:30
Dolnośląskie Dostawa;Zadanie 1: Dostawa kolorowej kamery kompatybilnej z mikroskopem Axio Scope 1 dla Zakładu Biochemii Genetycznej. Zadanie 2:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091522 2019-11-19
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa leków do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Numer referencyjny: 11/10/2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7146077 2019-11-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Zakup sprzętu medycznego służącego poprawie bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia - dostawa i zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146221 2019-11-19
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7144452 2019-11-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Rozbudowa mikroskopu konfokalnego zainstalowanego na Politechnice Wrocławskiej w ramach projektu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7143981 2019-11-19
godz. 10:00
Świętokrzyskie ,,Zakup i dostawa aparatu USG ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7132195 2019-11-19
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zakup aparatu USG dla pracowni diagnostyki obrazowej Numer referencyjny: OLK2-923/15/2019 Przedmiotem zamówienia jest zakup apar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134909 2019-11-19
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) CPV 85120000-6 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7137898 2019-11-19
godz. 11:00
Dolnośląskie SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer referencyjny: WCH.2410.23.2019.HS Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146423 2019-11-19
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia we wskazanym Oddziale/Klinice 4 WSK z P SP ZOZ w następującym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146206 2019-11-19
godz. 11:00
Dolnośląskie Przetarg nieograniczony na dostawę detektora promieniowania do urządzenia Artis zee C floor Numer referencyjny: WSzSL/FZ-63/19 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091601 2019-11-19
godz. 11:30
Dolnośląskie Dostawa wyrobów medycznych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego od dnia podpisania umowy transportem wykonaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7138811 2019-11-19
godz. 12:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: serologii transfuzjologicznej, prowadzenia banku krwi oraz zaopatrywania w krew i je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7157660 2019-11-19
godz. 12:00
Dolnośląskie Zakup i dostawa nici

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160939 2019-11-19
godz. 12:00
Dolnośląskie Naprawa Tomografu Komputerowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160932 2019-11-19
godz. 12:00
Dolnośląskie Realizacja usługi przeglądu technicznego Analizatora IH 1000 w okresie 36 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160953 2019-11-19
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa opatrunków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153725 2019-11-19
godz. 14:00
Mazowieckie 39/SPiZ/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie biochemicznych badań laboratoryjnych wykonywanych dla TS WCKiK SP ZOZ we ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7156244 2019-11-19
godz. 15:00
Świętokrzyskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZADANIE NR 1: 1) Udzielania całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7140672 2019-11-20
godz. 00:00
Świętokrzyskie W ramach niniejszego postępowania ofertowego NataLab Sp. z o.o. dokona wyboru dostawcy modułu oczyszczania gazu poprocesowego z lo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7143811 2019-11-20
godz. 00:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie spotkań informacyjno – edukacyjnych z lekarzami/lekarkami zatrudnionymi w POZ przez lekarza/lekarkę w przedmiocie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)