Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie, świętokrzyskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7494711 2020-05-26 Dolnośląskie Laryngoskop noworodkowy na baterie AAA, rękojeść LED + 3 łyżki typu Macintosh rozmiary: 00, 0,1 + etui

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7438746 2020-05-26
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów medycznych Numer referencyjny: Zp/19/PN-18/20 Filtr spirometryczny 83-C do kabiny Body Box 5500Lp. asortyment...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7475228 2020-05-26
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w XVII Oddziale Aneste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7441214 2020-05-26
godz. 10:00
Świętokrzyskie Sukcesywne dostawy antybiotyków, chemioterapeutyków, płynów i leków różnych do Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Pediatri...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7457403 2020-05-26
godz. 10:00
Dolnośląskie „Dostawa zestawów do preparatyki ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawą NIEzbędnego wielopr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486923 2020-05-26
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa apteczek wraz z wyposażeniem oraz termometrów dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania ZP - 34/WZŻ/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481208 2020-05-26
godz. 10:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług pogwarancyjnej obsługi serwisowej w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji aparatury medycznej dla Zespołu Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491531 2020-05-26
godz. 10:00
Świętokrzyskie Badanie skuteczności antybakteryjnej płytek ceramicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487190 2020-05-26
godz. 10:30
Dolnośląskie świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488084 2020-05-26
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawa optyki endoskopowej: • Optyka cystoskopowa • Ureterocystoskop kompaktowy, miniaturowy • Ureterocystoskop kompaktow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491549 2020-05-26
godz. 11:00
Dolnośląskie Zakup i dostawa: elektroda pojedyncza kompatybilna z generatorem cool-tip

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7432956 2020-05-26
godz. 11:30
Świętokrzyskie Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7467748 2020-05-26
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa analizatorów i urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów grupy PGE EC oraz Kogeneracja S.A. w celu dostosowania ich do kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7468302 2020-05-26
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa analizatorów i urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów grupy PGE Energia Ciepła S.A. oraz Kogeneracja S.A. w celu dostos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7475888 2020-05-26
godz. 12:00
Dolnośląskie Oznaczenie gęstości objętościowej pozornej węgla dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493123 2020-05-26
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa leku ZAVICEFTA 10op ( a 10 fiolek po 2g)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7479001 2020-05-26
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa produktu leczniczego - DINUTIXIMAB BETA I LETERMOVIR Numer referencyjny: DZP.242.110.2020 Dostawa produktu leczniczego - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7495739 2020-05-26
godz. 12:00
Dolnośląskie ŚRODKI DO ZAMGŁAWIANIA (NOCOLYSE)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487054 2020-05-26
godz. 13:00
Dolnośląskie Dostawa szczepionki przeciw meningokokom na potrzeby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ – II Numer referencyjny: WCZ/P/D -3/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7493592 2020-05-26
godz. 13:12
Dolnośląskie Certyfikowany wzorzec alkoholu etylowego- 24 opak. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Certyfikowany zorzec alkoholu etylowego E-040 W załą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7497871 2020-05-26
godz. 14:00
Świętokrzyskie Weryfikacja występowania żółwia błotnego (Emys orbicularis orbicularis) z wykorzystaniem analizy DNA środowiskowego (ang. eDNA-env...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495738 2020-05-26
godz. 15:00
Dolnośląskie Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490989 2020-05-27
godz. 00:00
Mazowieckie CPV: 73100000-3; Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizację usługi badawczo-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7438740 2020-05-27
godz. 09:00
Dolnośląskie ZP/PN/2020/19 - jednorazówka Pakiet nr 011 Paski do badania poziomu glikemii z kompatybilnymi glukometrami.Warunki:w przypadku wyg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478917 2020-05-27
godz. 09:50
Dolnośląskie Dostawy kwasu solnego. Numer referencyjny: TZDC/01/2020 Przedmiotem zamówienia są dostawy kwasu solnego spożywczego, o jakości zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478983 2020-05-27
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej ,, Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7483931 2020-05-27
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą fartuchów i ubrań operacyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Numer referencyjny: AZP.2411...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486901 2020-05-27
godz. 10:00
Dolnośląskie Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490188 2020-05-27
godz. 10:00
Świętokrzyskie ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492697 2020-05-27
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie przeglądów technicznych określonych wymogami producenta aparatury medycznej znajdujących się w Klinice Kardiochirurgii W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)