Wyniki przetargów - sprzęt laboratoryjny, sprzątanie pomieszczeń - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5352746 2020-08-04 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Iwno–Starczanowo II.1.4) Krótki opis: Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352779 2020-08-04 II.1.1) Nazwa: Dostawy defibrylatorów i kardiostymulatorów II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są dostawy defibrylatorów i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352800 2020-08-04 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej mężczyzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352803 2020-08-04 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Osiecznica II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352805 2020-08-04 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne na rzecz gminy – miast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352809 2020-08-04 II.1.1) Nazwa: Ochrona mienia i usługi sprzątania świadczone w siedzibie Nadleśnictw Głogów na lata 2020–2023 II.1.4) Krótki opis:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352813 2020-08-04 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352814 2020-08-04 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352816 2020-08-04 II.1.1) Nazwa: Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla przedsi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352823 2020-08-04 Śląskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 3 190 000,00 PLN II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352827 2020-08-04 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352830 2020-08-04 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Ochrona mienia i usługi sprzątania świadczone w siedzibie Nadleśnictwa Głogów na lata 2020–2023 II.1.4) Krótki opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352835 2020-08-04 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Czerniewice (obręby: Czerniewice, Lechów, Lipie, Podkonic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352837 2020-08-04 Śląskie II.1.1) Nazwa: Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Równoległej 2, 3, 4, 5, 6 w Katowicach II.1.4)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352845 2020-08-04 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 400 ton koagulantu żelazowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352847 2020-08-04 Zachodniopomorskie II.1.1) Nazwa: Zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352852 2020-08-04 II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Góra ul. Podwal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352854 2020-08-04 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej n/c w ul. Na Grobli we Wrocławiu” II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352855 2020-08-04 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej n/c w ul. Budziszyńskiej we Wrocławiu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352856 2020-08-04 II.1.1) Nazwa: Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań – al. Solidarności II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352859 2020-08-04 II.1.1) Nazwa: Opracowanie projektu dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków z rurociąg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5352862 2020-08-04 Łódzkie II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych do 9 mm pistoletu wojskowego WIST-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351102 2020-08-03 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Likwidacja tam bobrowych na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Łańcucie — Powiat Łańcut II.1.4) Krótki opis: Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351103 2020-08-03 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168, ul. Plantowa 7, 91-104 Łódź w ramach projektu pn. „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351106 2020-08-03 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Budowa trzech zbiorników wodnych w leśnictwie Budziszewice II.1.4) Krótki opis: Budowa 3 zbiorników powierzchniowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351107 2020-08-03 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Zaprojektowanie i rozbudowa ulicy Matysowskiej w Rzeszowie II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest zaproje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351152 2020-08-03 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup urządzeń sieciowych dla nowej lokalizacji Centrali NFZ II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351161 2020-08-03 Lubuskie II.1.1) Nazwa: Sprzedaż i dostawa, symulatora USG i symulatora ginekologiczno-położniczego w ramach projektu WCSM – edukacja medyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351165 2020-08-03 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Kompleksowa obsługa medialna Funduszu Sprawiedliwości II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5351166 2020-08-03 II.1.1) Nazwa: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wałbrzych oraz jednostek organizacyjnych gminy na lata 2020–2021 II.1.4) Krótki opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)