Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8468791 2022-10-13
godz. 12:00
Mazowieckie Agencyjna sprzedaż biletów w Systemie Sprzedaży Agenta na podstawie Ujednoliconych Warunków Handlowych (UWH) Numer referencyjny: BSB5e-074/14/2021 Przedmiotem zamówienia jest agencyjna ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106968 2022-09-22
godz. 11:00
Małopolskie Wykonanie czynności z zakresu poziomu utrzymania P4/P5 pojazdów kolejowych dla potrzeb PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie w 2023r. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106946 2022-09-20
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa dwóch mobilnych kotłowni wodnych przemysłowych wysokotemperaturowych o mocy 5 MW każda w zabudowie kontenerowej wraz z usługą przeglądu i serwisu kotłowni w okresie 24 miesi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9105929 2022-09-19
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów ogniotrwałych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a, 1b i 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106949 2022-09-15
godz. 11:00
Mazowieckie Rozwój Centralnego Systemu Kopii Bezpieczeństwa Numer referencyjny: 6060/ILG 8/07718/02484/22/P Rozwój Centralnego Systemu Kopii Bezpieczeństwa. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9109810 2022-09-15
godz. 10:00
Śląskie Rozbudowa systemu DCS sterującego układem ciepłowniczym na terenie miasta Rybnik w zakresie dołączenia dwóch kotłowni kontenerowych i dwóch instalacji kogeneracyjnych. Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106948 2022-09-15
godz. 09:00
Podkarpackie "Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z podziałem na pięć Zadań Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/16/22/UE Przedmiotem zamówienia jest: Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106966 2022-09-14
godz. 10:00
Mazowieckie Pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych oraz nad wykonaniem projektu wykonawczego i realizacją robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097796 2022-09-13
godz. 10:00
Lubelskie Postępowanie prowadzone w trybie przetargu NIEograniczonego na zawarcie umowy ramowej pn. Budowa nowych sieci ciepłowniczych w zakresie średnic do dn150 (...) Numer referencyjny: NZ11-311...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015165 2022-09-13
godz. 10:00
Mazowieckie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją” Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106933 2022-09-13
godz. 10:00
Mazowieckie zakup i wdrożenie systemu do monitorowania wieloplatformowych baz danych oraz wsparcie i utrzymanie systemu przez okres 3 lat od momentu wdrożenia Numer referencyjny: 6060/ILG 8/09347/0299...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106480 2022-09-13
godz. 09:00
Opolskie „Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2023 do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz inne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106951 2022-09-12
godz. 13:00
Mazowieckie Dostawa 20 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług utrzymania Numer referencyjny: 22/WNP-014292/TUT 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 lokomotyw elektrycznych wraz ze ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100733 2022-09-12
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup asysty technicznej do posiadanych licencji baz danych Oracle Numer referencyjny: 6060/ILG 8/10970/03221/22/P Przedmiotem zamówienia jest Zakup asysty technicznej do posiadanych licenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9092313 2022-09-08
godz. 10:00
Łódzkie Remont wybranych elementów kotła 5: prefabrykacja, dostawa oraz wymiana komory wylotowej II stopnia przegrzewacza pary wtórnej oraz przedniej ściany II-go ciągu kotła dla PGE GiEK SA O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9051088 2022-09-08
godz. 10:00
Łódzkie Zabudowa Stacji Rozruchowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/IZE-ELD/05299/2022 Przedmiotem Zamówienia jest robota budowlana polegająca na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086517 2022-09-05
godz. 12:00
Mazowieckie Utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektroenergetycznych, urządzeń technicznych oraz urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów na terenie bocznic kolejowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088316 2022-09-05
godz. 12:00
Łódzkie Zakup kul fi 250 mm G200 wg DIN 5401 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest zakup i dostawa 315 szt. Kul łożyskowych fi 250 mm G200...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9092298 2022-09-05
godz. 12:00
Łódzkie Zakup kul fi 250 mm G200 wg DIN 5401 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/IZK/04218/2022 Przedmiotem postępowania jest zakup i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009585 2022-09-05
godz. 10:00
Mazowieckie „Działania informacyjne i promujące dla zadania „Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009530 2022-09-05
godz. 10:00
Mazowieckie Działania informacyjne i promujące dla zadania dot. opracowania projektów wykonawczych i wykonania robót budowlanych w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086498 2022-09-05
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie peronu nr 1 w stacji Nowy Targ oraz peronu nr 1 w stacji Poronin na linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9053411 2022-09-05
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa skanera 3D stacjonarnego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086513 2022-09-05
godz. 09:00
Podkarpackie "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego” Numer referencyjny: KZP-1/252/TP/1/22 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego”. 2. Szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077850 2022-09-02
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa dwóch węzłów cieplnych dwufunkcyjnych kompaktowych do zabudowy naściennej w obudowie Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/7/22 Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa dwóch węz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103254 2022-09-01
godz. 15:00
Dolnośląskie Odtworzenie napędów przenośników T-21, T- 22, T-31, T-32, TN i TS na napędy w wykonaniu EX w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Pełny Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9080675 2022-09-01
godz. 12:00
Łódzkie Świadczenie usług serwisowych obejmujących kompleksową obsługę maszyn i urządzeń bloku nr 7 (450 MWe) w aspekcie zapewnienia serwisu olejowo-smarowniczego w PGE GiEK S.A. Oddział El...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9080639 2022-09-01
godz. 12:00
Dolnośląskie Świadczenie usług serwisowych obejmujących kompleksową obsługę maszyn i urządzeń bloku nr 7 (450 MWe) w aspekcie zapewnienia serwisu olejowo-smarowniczego w PGE GiEK S.A. Oddział El...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102289 2022-09-01
godz. 11:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa oraz montaż mebli biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881188 2022-09-01
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych dla Projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko - Korsze wraz z elektryfikacją" Numer referencyjny: 9090/IRZR2/08397/02327/22/P Przedmiotem ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)