Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8418475 2021-10-27
godz. 10:00
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w ramach projektu pn.Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie(...) aglomer. śląsko-d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403335 2021-10-26
godz. 12:00
Dolnośląskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V w systemie "pod klucz" na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391703 2021-10-26
godz. 11:00
Małopolskie "Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Zawada wraz z liniami zasilającymi 110kV i 15 kV” w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: PZP/TD-OTR/02807/2021 Przedmiotem Zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418443 2021-10-25
godz. 11:00
Dolnośląskie ZAK4/112/21 Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu Numer referencyjny: PZP/TD-O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411291 2021-10-25
godz. 08:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz modernizacja sieci nN w msc. Siepraw, Krzczonów, Trzemeśnia, Pcim, Krzyszkowice, Łyczanka - Myślenice Północ 2/21 w trybie Zaprojektuj i Wybuduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412468 2021-10-18
godz. 12:00
Śląskie Usługi w zakresie świadczenia napraw i obsługi serwisowej NIEgwarancyjnej kombajnów ścianowych typu 4LS produkcji KOMATSU JOY Global (Poland) Sp. z o.o. dla TAURON Wydobycie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408525 2021-10-15
godz. 00:00
Śląskie Roboty budowlane – naprawa szkód górniczych w budynku i przynależnej infrastrukturze Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie przy ul. Nauczycielskiej 20 dla TAURON Wydobycie S....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8374203 2021-10-12
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa łączników SN napowietrznych i wnętrzowych sterowanych ręcznie na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: PZP/TD-CN/02636/2021 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405831 2021-10-12
godz. 10:00
Śląskie 158/N/RP Dostawa - modernizacja wysokociśnieniowych zespołów zasilających dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Sobieski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8382885 2021-10-11
godz. 12:00
Dolnośląskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Numer referencyjny: PZP/TD-OWR/04942/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413550 2021-10-11
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/114/21 Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. III na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417346 2021-10-11
godz. 10:00
Śląskie Dostawa - modernizacja 5 szt. przenośników taśmowych PIOMA 1400 dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405605 2021-10-11
godz. 09:00
Śląskie Dostawa - modernizacja przenośników taśmowych dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8379932 2021-10-11
godz. 08:00
Małopolskie Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN i nN w miejscowości Rabka-Zdrój Kilińskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395525 2021-10-11
godz. 08:00
Małopolskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej odbiorców gr. IV i gr. V powiązana z siecią oświetleniową w miejscowości Laskowa w trybie: „zaprojektuj-wybuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395526 2021-10-11
godz. 08:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: Budowa rozłączniko-uziemnika na słupie SN linii 15 kV LSN KOR-Swoszowice dla zasilania obiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408524 2021-10-11
godz. 00:00
Śląskie 145/N/MK Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla TAURON Wydobycie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8376967 2021-10-08
godz. 11:00
Małopolskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V w systemie „pod klucz” na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413885 2021-10-08
godz. 10:00
Dolnośląskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. III na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413887 2021-10-08
godz. 10:00
Śląskie Serwis wag w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415209 2021-10-08
godz. 10:00
Małopolskie (KOPIA POWSTAŁA W WYNIKU KLONOWANIA) Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla 4 zadań: Modernizacja odcinków linii kablowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415495 2021-10-07
godz. 13:00
Dolnośląskie Przebudowa sieci oświetleniowej na ulicy Andersa w Pszowie – na podstawie dokumentacji projektowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408522 2021-10-07
godz. 00:00
Małopolskie „Modernizacja instalacji monitoringu CCTV w budynku zlokalizowany w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410711 2021-10-06
godz. 14:30
Małopolskie EW Wały Śląskie -Remont elementów turbiny turbozespołu TZ-1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414908 2021-10-06
godz. 13:00
Dolnośląskie EW Kraszewice – dostawa i montaż nowych rozdzielnic potrzeb własnych AC i DC elektrowni wraz z pracami towarzyszącymi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414907 2021-10-06
godz. 11:00
Małopolskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV I V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie na obszarze Regionu Nowy Targ - Jednostka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416074 2021-10-06
godz. 10:00
Śląskie Dostawa zaworów bezpieczeństwa produkcji SEMPELL

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413549 2021-10-06
godz. 09:00
Małopolskie Budowa 3 polowej stacji transformatorowej 20/0,4kV dla zasilania osiedla 10 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Chełm Śląski przy ul. Gamrot nr dz. 554/450 wraz z op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414611 2021-10-05
godz. 11:00
Małopolskie Przebudowa stacji transformatorowej słupowej SN/nN 15/0,4 kV Borek 4 wraz z nawiązaniem do sieci SN 15 kV i sieci nN w msc. Borek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405830 2021-10-05
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa uniwersalnych drążków elektroizolacyjnych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Leg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)