Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8465289 2021-11-29
godz. 12:00
Śląskie Modernizacja elektrofiltru kotła CFB-100 w Zakładzie Wytwarzania Katowice Numer referencyjny: PZP/TC/05719/2021 Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację elektrofiltru kotła CFB-100 w celu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455667 2021-11-25
godz. 12:00
Śląskie Zasilanie Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach przy ul. Wolności Numer referencyjny: PZP/TD-OBD/05994/2021 Przedmiotem Zamówienia jest zasilanie Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455665 2021-11-23
godz. 12:00
Śląskie „Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie” w systemie „pod klucz” Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455664 2021-11-23
godz. 10:00
Małopolskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie – obszar 4 Region Nowa Huta i Region Krowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435961 2021-11-18
godz. 10:00
Małopolskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie–obszar 3 Region Krowodrza i Region Nowy Ta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435959 2021-11-17
godz. 10:00
Małopolskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie – obszar 2 Region Podgórze i Region Limano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435960 2021-11-16
godz. 10:00
Małopolskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie – obszar 1 Region Nowa Huta i Region Nowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465276 2021-11-15
godz. 12:00
Śląskie Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej dla TAURON Wydobycie S.A. Numer referencyjny: PZP/TWD/04846/2021/174/P/AS Dostawy strzemion do łączenia elementów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432989 2021-11-09
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa rozdzielnic słupowych stacji transformatorowych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Numer referencyjny: PZP/TD-OKR/04413/2021 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435962 2021-11-08
godz. 12:00
Śląskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej w systemie „pod klucz” Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449387 2021-11-05
godz. 14:00
Śląskie Usługa drążenia wyrobisk korytarzowych dla TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina - wykonanie Zbiorników wodnych poz. 800 m Numer referencyjny: PZP/TWD/03311/2021/ 120...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439418 2021-11-05
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: PZP/TD-CN/05221/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462200 2021-11-05
godz. 00:00
Małopolskie 64/2021 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: Karpacz – Przebudowa napowietrznej sieci nN na kablową w rejonie ulicy Wąskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442701 2021-11-04
godz. 12:00
Śląskie Świadczenie usług konserwacyjnych i serwisowych Urządzeń Transportu Bliskiego w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Numer referencyjny: PZP/TW/04634/2021 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458334 2021-11-04
godz. 10:00
Śląskie 179/N/MNO Usługi remontów silników i przetwornic maszyn wyciągowych, silników wentylatorów głównego przewietrzania oraz silników pomp głównego odwodnienia dla TAURON Wydobyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456146 2021-11-03
godz. 00:00
Śląskie 182/N/RP Usługa utrzymania w pełnej sprawności technicznej systemów telekomunikacyjnych typu HiPath 4000 dla TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski i Zakład Górniczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451877 2021-11-02
godz. 09:00
Śląskie 190/N/MF Usługa wykonania remontu trzech transformatorów 110/6 kV dla TAURON Wydobycie S.A.– ZG Brzeszcze, ZG Sobieski”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444051 2021-10-29
godz. 14:00
Małopolskie Zapytanie o informację - rozeznanie rynku pn. Montaż klimatyzatorów typu split wraz z ich dostawą u Klientów wskazanych przez

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457843 2021-10-29
godz. 13:00
Dolnośląskie EW Rożnów - doszczelnienie dylatacji pomiędzy sekcjami korpusu zapory betowej - technologia, projekt

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458987 2021-10-29
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa transformatorów olejowych o mocy od 250 kVA-1000kVA i transformatorów żywicznych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. – powtórzone zadania 2 i 3 Numer referencyjny: P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424308 2021-10-29
godz. 10:00
Śląskie Wykonyw. usług projekt. w zakr. opracow. dokumentacji budowl. (…) dla bud. nowych odc. sieci cieplnych, bud. przyłączy sieci cieplnych wraz z modułami przyłączeniowo-pomiarowymi, bud. węzłów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464810 2021-10-29
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania/ń: Modernizacja sieci nN w m. Siedlce gm. Lubin (3 zadania) Zad. 1 Modernizacja linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV obw. VI, VII...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446505 2021-10-29
godz. 00:00
Śląskie 191/N/JMS Dostawa i montaż stolarki drzwiowej przeciwpożarowej i dymoszczelnej w budynku łaźni górniczej dla TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448629 2021-10-29
godz. 00:00
Śląskie 155/N/PR Dostawy elementów tras do przenośników zgrzebłowych typu Rybnik 80 dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Sobieski i ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459567 2021-10-29
godz. 00:00
Małopolskie 114/2021 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464809 2021-10-28
godz. 11:00
Małopolskie 125_Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu drogowego na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460370 2021-10-28
godz. 10:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku restauracyjno-hotelowego: budowa stacji dwutransformatorowej 15/0,4kV wnętrzowej wolnostojącej wraz z powiązaniami z istniejącą siecią SN i nN w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461080 2021-10-28
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa transformatorów SN/nN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444920 2021-10-28
godz. 09:00
Śląskie 137/N/JL Dostawy kotwiarek pneumatycznych obrotowych dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459566 2021-10-28
godz. 00:00
Małopolskie 113/2021 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (zadania pod klucz) dla zadań: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na obszarze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)