Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8468791 2022-10-13
godz. 12:00
Mazowieckie Agencyjna sprzedaż biletów w Systemie Sprzedaży Agenta na podstawie Ujednoliconych Warunków Handlowych (UWH) Numer referencyjny: BSB5e-074/14/2021 Przedmiotem zamówienia jest agencyjna ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009585 2022-09-05
godz. 10:00
Mazowieckie „Działania informacyjne i promujące dla zadania „Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009530 2022-09-05
godz. 10:00
Mazowieckie Działania informacyjne i promujące dla zadania dot. opracowania projektów wykonawczych i wykonania robót budowlanych w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015165 2022-08-19
godz. 10:00
Mazowieckie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją” Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8940218 2022-08-16
godz. 10:30
Mazowieckie Dostawa automatów vendingowych wraz z usługą serwisową Numer referencyjny: 22/WNP-012829/PRZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 szt. automatów vendingowych do 15 wagonów osobow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003067 2022-08-10
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług ochrony mienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., utrzymanie i serwis technicznych środków oc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005726 2022-08-03
godz. 10:00
Mazowieckie Pełnienie nadzoru inż. dla proj. wykon. branży srk oraz kompleksowych robót budowlanych na linii kolejowej nr 104 na odcinkach A1 Chabówka-Rabka Zaryte i E bocznica Klęczany - Nowy Są...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015159 2022-08-02
godz. 10:00
Mazowieckie Pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych oraz nad wykonaniem projektu wykonawczego i realizacją robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym (...) Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009166 2022-08-01
godz. 10:00
Mazowieckie „Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Wykonanie robót na obiektach inżynieryjnych na linii kolejowej nr 97 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002555 2022-07-29
godz. 10:00
Mazowieckie ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDOWY PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO W KM 31+125 LINII KOLEJOWEJ NR 106 W STACJI STRZYŻÓW NAD WISŁOKIEM Numer referencyjny: IREZA3.292.6.2022g ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937789 2022-07-29
godz. 10:00
Mazowieckie na „Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Jaroszowiec Olkuski – Olkusz – Bukowno” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – So...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881188 2022-07-28
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych dla Projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko - Korsze wraz z elektryfikacją" Numer referencyjny: 9090/IRZR2/08397/02327/22/P Przedmiotem ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992675 2022-07-25
godz. 11:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji proj. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007979 2022-07-21
godz. 10:00
Lubelskie „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn.: „Budowa czterech sztuk silosów magazynowych na terenie Terminal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009601 2022-07-21
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacja dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa czte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005200 2022-07-20
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w ramach projektu pn.: "Budowa placu ładunkowego na stacji Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010167 2022-07-19
godz. 11:30
Lubelskie Zakup - Zawór elektromagnetyczny 24V

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014314 2022-07-19
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie na rok 2022 dostawa środ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014320 2022-07-19
godz. 10:00
Mazowieckie Montaż barierek U-11a w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego kat. C w km 5,874 na linii kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie – Szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014347 2022-07-19
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie kompleksowych usług doradczych w celu skutecznego pozyskiwania przez „PKP Intercity” S.A dofina...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992601 2022-07-18
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie poprzez montaż wraz z wyposażeniem Sali konferencyjnej zlokalizowanej na 3 piętrze na korytarzu budynku administracyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996212 2022-07-18
godz. 12:00
Śląskie Licytacja elektroniczna na dostarczenie, montaż i uruchomienie wykonania stacjonarnego stanowiska do pomiaru rozkładu nacisku k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012203 2022-07-18
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup wsparcia do systemu synchronizacji czasu (NTP)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8983903 2022-07-18
godz. 10:30
Mazowieckie Obsługa i rozliczanie transakcji bezgotówkowych, dokonywanych za pomocą kart płatniczych w pociągach „PKP Intercity” S.A. i stacjonarnych kasach biletowych oraz naj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995062 2022-07-15
godz. 15:00
Mazowieckie RFP - na zabudowę stelaży do przewozu długich szyn na wagonach serii Res własności PKP CARGO S.A. Zabudowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015234 2022-07-15
godz. 12:00
Pomorskie spotkanie z emerytami w Bydgoszczy: 120 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015237 2022-07-15
godz. 12:00
Pomorskie spotkanie spotowo - rekreacyjne - biegi na orientację: 85 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015238 2022-07-15
godz. 12:00
Pomorskie spotkanie z emerytami w Gdyni: 120 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018598 2022-07-15
godz. 12:00
Lubuskie RFP - Dostawa sprężarki śrubowej: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9019006 2022-07-15
godz. 12:00
Małopolskie Remont dachu wraz z malowaniem budynku garażu wózków i kompresorowni i malowanie pomieszczeń w warsztatach kołówki, łożysk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)