Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8081456 2021-05-24
godz. 10:00
Opolskie Wymiana wyeksploatowanych napędów zwrotnicowych i wykolejnicowych typu EEA-4 i JEA 29 na napędy nowszej generacji z podziałem na 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059167 2021-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053690 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Działania informacyjno-promujące dla fazy I projektu „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076090 2021-05-14
godz. 10:00
Pomorskie Działania informacyjne i promujące dla projektu CEF 2016-PL-TMC-0135-W „Prace na linii E75 na odcinku Białystok–Suwałki–Trakiszki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055031 2021-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie nawierzchniowych prac punktowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie w ramach umowy Ramowej. Zadanie nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059107 2021-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce Ossów, realizowanego w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odc. Sadowne – Czyż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080417 2021-05-10
godz. 13:00
Śląskie Przetarg nieograniczony na wymianę kotła (paliwo stałe) w budynku dyspozytora ruchu Zabrzeg Czarnolesie wymiana kotła (paliwo sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065557 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej w energetycznych sieciach wewnętrznych eksploatowanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077566 2021-05-07
godz. 13:00
Śląskie Przetarg nieograniczony na wymianę kotła (paliwo stałe) w budynku zaplecza socjalnego Czechowice Dziedzice wymiana kotła (paliwo ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078493 2021-05-07
godz. 12:05
Kujawsko-Pomorskie Przetarg nieograniczony na wykonanie połączenia toru nr 329 z torem nr 240.: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061399 2021-05-07
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa wraz z oprogramowaniem, montażem i uruchomieniem fabrycznie nowego urządzenia do diagnostyki układu biegowego w taborze ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061698 2021-05-07
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa wraz z oprogramowaniem, montażem i uruchomieniem fabrycznie nowego urządzenia do diagnostyki układu biegowego w taborze ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072673 2021-05-06
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawy odzieży ochronnej i roboczej w latach 2021 – 2022 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080987 2021-05-06
godz. 12:00
Dolnośląskie RFP – Dozorowanie bocznic kolejowych: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076340 2021-05-05
godz. 10:00
Mazowieckie Przetarg nieograniczony na remont piwnic budynku administracyjnego w lokalizacji Małaszewicze. Remont piwnic budynku administracy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081559 2021-05-05
godz. 09:00
Lubelskie „Wykonanie remontu toru polegającego na pojedynczej wymianie szyn 60E1 wraz z regulacją naprężeń oraz wykonaniem spawów termitowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064603 2021-05-04
godz. 14:00
Mazowieckie Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji energii biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070222 2021-05-04
godz. 13:00
Śląskie Przetarg nieograniczony na - wykonanie instalacji hydrantowej p-poż obiektów przy ul. Nawojowskiej 46 w Nowym Sączu Wykonanie ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043536 2021-05-04
godz. 09:00
Mazowieckie Projekt, dostawa i instalacja elementów CSDIP oraz SMW wraz z infrastrukturą techniczną na stacji Rzeszów Główny i przystanku osob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078690 2021-04-30
godz. 15:00
Mazowieckie Leasing fabrycznie nowych 148 szt. automatów vendingowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047376 2021-04-30
godz. 12:00
Mazowieckie Dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji pokładowych urządzeń ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 z wersją Baselin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047648 2021-04-30
godz. 12:00
Mazowieckie Dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji pokładowych urządzeń ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 z wersją Baselin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073549 2021-04-30
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Przetarg nieograniczony na budowę toru: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077536 2021-04-30
godz. 12:00
Mazowieckie Naprawa dwóch ram konstrukcyjnych poprzecznych pomiędzy kanałami w hali wachlarzowej nr 1 w Gdyni Grabówek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076276 2021-04-30
godz. 10:00
Lubelskie Budowa toru do odstawiania uszkodzonych wagonów z ładunkiem niebezpiecznym na stacji Wola Baranowska LHS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076273 2021-04-30
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy dla zadania pn.: „Budowa toru do odstawiania uszkodzonych wagonów z ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080887 2021-04-30
godz. 09:00
Mazowieckie Malowanie linii bezpieczeństwa na terenie IZ Gdynia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078067 2021-04-29
godz. 16:00
Łódzkie RFP na wymianę 5 bram w hali nr 3: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047383 2021-04-29
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych w zakresie poziomu P4 i P5 Numer referencyjny: 0881/IZ18GM/04865/01262/21/P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068761 2021-04-29
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa rękawic, odzieży i obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)