Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7080677 2020-12-28
godz. 00:00
Śląskie 1 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2020 TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy 1 Sztuka 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080676 2020-12-28
godz. 00:00
Śląskie Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2020 TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi, roboty budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7052100 2020-03-31
godz. 09:00
Śląskie 1 PODZIEL SIĘ OPINIĄ, DOSKONAL Z NAMI ZAKUPY - ANKIETA WYKONAWCY 1 Wybierz jednostkę miary 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294904 2020-02-21
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa statycznych wielostrefowych 4-kwadrantowych liczników energii elektrycznej klasy dokładności C wraz z urządzeniami transmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7261467 2020-02-20
godz. 12:00
Śląskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności Tauron Dystrybucja S.A. O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298907 2020-02-10
godz. 08:00
Małopolskie 1 Przebudowa stacji 15/0,4 kV KRK1355 Tenczyńska w Krakowie, ul. Tenczyńska 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298908 2020-02-10
godz. 08:00
Małopolskie 1 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej placu budowy: budowa przyłącza kablowego SN, budowa trzech pól liniowych w stacji transform...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298909 2020-02-10
godz. 08:00
Małopolskie 1 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów w m. Tylmanowa, Orawka, Zakopane i Podwilk 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299976 2020-02-07
godz. 12:00
Śląskie 1 1/N/GB Dostawy płynu zapobiegającego przymarzaniu materiałów sypkich transportowanych w warunkach zimowych dla TAURON

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281072 2020-02-07
godz. 12:00
Śląskie 1 3/N/AS Dostawa - modernizacja wentylatorów typu WPK-3,9 zainstalowanych na stacji wentylatorów głównych szybu Andrzej II dla

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299983 2020-02-07
godz. 11:00
Śląskie Dostawa analizatorów tlenu Oxitec 5000 z sondą pomiarową KES2003 1 Analizator tlenu Oxitec 5000 z sondą pomiarową KES2003 2 Kompl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294120 2020-02-07
godz. 09:00
Śląskie 1 Kompleksowa i sukcesywna dostawa odzieży roboczej pozostałej dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Biał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296574 2020-02-06
godz. 15:00
Podkarpackie 1 Usługa badania popiołu lotnego do betonu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 450-1 dla Bioeko Grupa TAURON sp. z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7254305 2020-02-06
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa i wymiana transformatorów olejowych WN/SN, trójfazowych z regulacją napięcia pod obciążeniem, w wykonaniu napowietrznym. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282573 2020-02-06
godz. 12:00
Śląskie 1 2/N/KK-Usługi w zakresie naprawy i obsługi serwisowej ciągników spalinowych i elektrycznych podwieszanych produkcji firmy Becker...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300667 2020-02-06
godz. 10:00
Śląskie 1 Serwis i konserwacja instalacji i aparatury do pomiaru emisji gazów i pyłów w spalinach w TAURON Wytwarzanie Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300673 2020-02-06
godz. 09:00
Śląskie 1 Jaworze ul. Akacjowa, modernizacja stacji transf. słupowej, budowa linii kablowej nN, modernizacja linii napowietrznej nN, przył...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297131 2020-02-05
godz. 12:00
Dolnośląskie Świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego, napraw oraz kontroli Systemu Sygnalizacji Pożarowej, Dźwiękowego Systemu Sygnalizacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278303 2020-02-05
godz. 12:00
Śląskie 1 220/N/KK - Dostawa folii stretch dla TAURON Wydobycie S.A. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297128 2020-02-05
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont budynku oczyszczalni ścieków Zakładu Wytwarzania Katowice - ul. Żwirowa w Katowicach. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299978 2020-02-04
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont szatni nr 8 w Budynku Usług Socjalnych Zakład Wytwarzania Katowice 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297767 2020-02-04
godz. 10:00
Śląskie 1 Wykonanie wylewki betonowej w WC ul. Radockiego 128 w Katowicach. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297772 2020-02-04
godz. 09:00
Śląskie 1 GPZ Węgierska Górka - RS Milówka - budowa linii kablowych 15 kV poza obszarem miejscowości Węgierska Górka - projekt budowlany 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285922 2020-02-03
godz. 14:00
Dolnośląskie Budowa inteligentnych przejść dla pieszych na terenie Gmin Nysa, Woźniki i Mstów 1 Zadanie nr 1 (Nysa) 1 Zadanie 25,64 2 Zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298903 2020-02-03
godz. 12:00
Śląskie 1 Remont kuchni pracowniczej w budynku biurowo-socjalnym PC3 ul. Karola Miarki 34 w Mysłowicach 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294118 2020-02-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Świadczenie usług serwisowych i remonty bieżące aparatury do pomiarów fizykochemicznych zainstalowanych w Zakładzie Wytwarzania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296061 2020-02-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont łaźni pracowniczej w budynku biurowo-socjalnym PC3 ul. Karola Miarki 34 w Mysłowicach 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294696 2020-02-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Wykonanie zabezpieczenia drabiny z koszem ochronnym oraz koryt kablowych na kominie w Centralnej Ciepłowni w Olkuszu. 1 Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292059 2020-02-03
godz. 09:00
Śląskie 1 Opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) i terenowo-prawnej oraz na jej podstawie realizacja robót budowlanych dla zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299754 2020-02-03
godz. 00:00
Śląskie zakup akcesorii komputerowy Prosimy o złożenie oferty cenowej na dostawę nw. materiałów: SWITCH ETHERNET – 1 szt. ADAPTER POW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)