Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7040849 2020-10-03
godz. 10:00
Mazowieckie „Dostawa dwóch nowych łańcuchów kotwicznych do wyposażenia lodołamacza ŻBIK należącego do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7450445 2020-08-26
godz. 10:00
Mazowieckie „Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim – Etap II” Numer referencyjny: SZ.ROZ.2810.10.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202367 2020-08-06
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508216 2020-08-04
godz. 11:00
Mazowieckie Opracowanie dok. proj. oraz wytw. skł. aktywów trwałych poprzez wybud. nowych siedzib oddziałów terenowych w Kielcach i Gorzowie W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503526 2020-07-20
godz. 10:00
Śląskie Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Wydział 5 Wieczorek w Katowicach z Wydziałem 13 Szopienice w Katowicach w celu ograniczenia em...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514852 2020-07-20
godz. 10:00
Śląskie 53/TI/PO/P5,P13/AC/2020 - Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Wydział 5 Wieczorek w Katowicach z Wydziałem 13 Szopienice w Katowic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496541 2020-07-17
godz. 12:00
Mazowieckie 4B.1/4 Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - cyfrowa łączność dyspozytorska dla obiektów hydrotechnicznych Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515497 2020-07-16
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych dla Etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501280 2020-07-14
godz. 13:00
Mazowieckie Obsługa geodezyjna inwestycji (OGI) związana z realizacją projektu pn. „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515521 2020-07-10
godz. 11:00
Śląskie 2020/W100/WP-002618: Wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie Wodzisław Śl/Słowiańska /Gazownia Rybnik /budowa gazociągu N/C PT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515519 2020-07-10
godz. 11:00
Śląskie 2020/W100/WP-002608: Wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie Gazyfikacja Koniecpol/Gazownia Częstochowa PT/UP/00346079 Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7519589 2020-07-10
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej Gazyfikacja/Koniecpol/Gazownia Częstochowa/Budowa gazociągu śr/c PT/UP/00346079/ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503505 2020-07-09
godz. 13:00
Mazowieckie Obsługa geodezyjna inwestycji (OGI) związana z realizacją projektu pn. „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512990 2020-07-09
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie modernizacji odwiertu Babimost 6 Numer referencyjny: ZP/PGNG/20/0082/OZ/EU Przedmiotem zamówienia obejmuje usługę modern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512978 2020-07-09
godz. 11:00
Śląskie WUP-000050: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN315 – DN40, o długości około 13,5, w gminie Opatów oraz budowa gazociągu średni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517824 2020-07-09
godz. 11:00
Mazowieckie Konserwacja cieków, kanałów i obiektów na terenie działania Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części Numer referencyjny: GD.R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517864 2020-07-09
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa elektromagnesów torowych SHP dla Zakładów Linii Kolejowych w latach 2021–2022 Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512649 2020-07-09
godz. 09:00
Mazowieckie wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu ś/c z przyłączami Inowrocław ul. Wojska Polskiego, Niepod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517545 2020-07-09
godz. 00:00
Mazowieckie BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN315 - DN40, O DŁUGOŚCI OKOŁO 13,5 KM W GMINIE OPATÓW ORAZ BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517831 2020-07-08
godz. 11:00
Mazowieckie Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni Łowicz w podziale na 10 części Wartość bez VAT: 1 337 118.92...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515487 2020-07-08
godz. 10:00
Mazowieckie Specjalistyczna pomoc techniczna w zakresie projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice, woj. opo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486326 2020-07-07
godz. 13:00
Mazowieckie Nadzór inwestorski inżyniera projektu nad realizacją projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515373 2020-07-07
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup uzupełniający i wymiana sprzętu x86 z trzyletnim wsparciem technicznym Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0190/DIT/20 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517870 2020-07-07
godz. 12:00
Małopolskie Wykonanie prac remediacyjnych na terenie NIEruchomości w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 73 Numer referencyjny: 2020/W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515435 2020-07-07
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup Licencji subskrypcyjnych: pakietów usług komunikacyjnych, bezpieczeństwa i oprogramowania klienckiego Microsoft. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7518769 2020-07-07
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup Licencji subskrypcyjnych: pakietów usług komunikacyjnych, bezpieczeństwa i oprogramowania klienckiego Microsoft

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517742 2020-07-07
godz. 11:00
Mazowieckie Pompy turbomolekularne z armaturą przyłączeniową Numer referencyjny: ZP-187/03/2020 Dostawa, instalacja oraz uruchomienie pompy tu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515457 2020-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Zawarcie umowy ramowej na usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania Numer referencyjny: ZP/TITT/27/2020 Wartość b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517868 2020-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Obsługa kursów liniowych (usługa A) Numer referencyjny: BZA.2600.1284.2020 Obsługa kursów liniowych (usługa A) – kps 13P114Wykonaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508546 2020-07-07
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej z przyłączem w msc. Bydgoszcz ul. Przemysłowa. Opracowanie dokument...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)