Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7717144 2020-10-30
godz. 12:00
Mazowieckie „Przebudowa stacji Węgliniec”. Numer referencyjny: 0661/IZ14GM/16097/04320/20/P Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705839 2020-10-28
godz. 10:00
Opolskie Wycinka drzew i krzewów w obrębie działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu w sąsiedztwie linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705841 2020-10-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, w ramach etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716484 2020-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn.: „Zabudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo - dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716121 2020-10-28
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru Inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej zadania pn.: „Zabudowa urządze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711569 2020-10-26
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” – etap II w ramach projektu kampania społeczna „Bezpieczny przejazd” Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697554 2020-10-19
godz. 11:30
Mazowieckie Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej „PKP Intercity” S.A. Numer referencyjny: 20/WNP-005583...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697549 2020-10-19
godz. 10:00
Mazowieckie Obsługa serwisowa pojazdów samochodowych Spółki w latach 2021–2022 Numer referencyjny: 6060/ILG 6/15494/04108/20/P Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697543 2020-10-19
godz. 10:00
Mazowieckie „Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7720037 2020-10-12
godz. 11:00
Mazowieckie Wzorcowanie, sprawdzenie, kalibracja oraz ewentualne naprawy sprzętu laboratoryjnego. Przedmiotem zamówienia jest usługa wzorcowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684217 2020-10-12
godz. 10:00
Mazowieckie Przedłużenie wsparcia dla macierzy dyskowych Numer referencyjny: 6060/ILG 8/12100/03313/20/P Przedłużenie wsparcia dla macierzy dy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7681484 2020-10-09
godz. 12:00
Mazowieckie Przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi wraz z wykonaniem w systemie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714776 2020-10-09
godz. 11:00
Mazowieckie „Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)” – Faza II realizowanego w ramach Programu O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714077 2020-10-09
godz. 11:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń ERTMS/ETCS poziom 1 dla linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719885 2020-10-09
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup środków trwałych dla Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu z podziałem na 3 zadania. Zakup środków trwałych dla Zakładu Lin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719884 2020-10-09
godz. 10:00
Mazowieckie Remont urządzeń TVU na przejazdach kolejowych kat. A w km 84.413 linia 274, km 261.439 i km 262.501 linia kolejowa 137 oraz dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719886 2020-10-09
godz. 09:00
Mazowieckie Budowa przyłączy wodociągowych do budynków posterunków ruchu oraz przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków. Budowa przyłąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708465 2020-10-08
godz. 18:00
Mazowieckie Wykonanie usługi odśnieżania torów, międzytorzy i rozjazdów na obszarze bocznicy kolejowej Zakopane Spyrkówka w sezonie zimowym 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719043 2020-10-08
godz. 12:00
Mazowieckie Maski 3M 6800

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719042 2020-10-08
godz. 10:00
Mazowieckie Farby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719041 2020-10-07
godz. 12:00
Mazowieckie Głowice do defektoskopu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719497 2020-10-07
godz. 12:00
Mazowieckie Realizacja umowy Podwykonawczej nr TH10/B158 (TORPOL) - Zakres: Prace teletechniczne 12.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705709 2020-10-07
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie modernizacji z zastosowaniem silnika CAT 3512C dwóch, będących własnością PKP LHS sp. z o.o. lokomotyw ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719155 2020-10-07
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa materiałów przeznaczonych na zabezpieczenie przejazdów kat. " F". Rura stalowa drąga kompl., podpora draga ZDTA, klucz 22...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707001 2020-10-06
godz. 18:00
Mazowieckie Czyszczenie separatorów lamelowych SL-1 i SL-2 wraz z osadnikami zlokalizowanych na bocznicy kolejowej przy ul. Półłanki 1 w Krako...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719492 2020-10-06
godz. 14:00
Mazowieckie Akcesoria do odkurzacza.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713459 2020-10-06
godz. 12:00
Mazowieckie Części zamienne do kos spalinowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7718131 2020-10-06
godz. 12:00
Mazowieckie Części zamienne do wózków MELEX.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713141 2020-10-06
godz. 10:00
Mazowieckie Drzwi stalowe płaszczowe zewnętrzne, oraz drzwi otwierane do wewnątrz z progiem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716986 2020-10-06
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przyłącza wod- kan do budynku schroniska toromistrza st. Wąchock

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)