Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7733880 2020-11-27
godz. 12:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych dla zadania „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736555 2020-11-10
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej poziomu P5 – wagony Numer referencyjny: 4040/INZG/17112/04535/20/P Wagony 411V i 411Vb – 9 szt.Zadanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736568 2020-11-10
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej poziomu P5 – pojazdy specjalne Numer referencyjny: 4040/INZG/17086/04574/20/P Podbijarka torowa CSM 09...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739176 2020-11-09
godz. 10:00
Mazowieckie Szycie reprezentacyjnej odzieży służbowej dla pracowników i osób reprezentujących PKP Polskie Linie Kolejowe S.A....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736554 2020-11-06
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa szyn kolejowych ze stali R260 i R350HT w latach 2021 i 2022 Numer referencyjny: 6060/ILG 6/17988/05038/20/P Zadanie 1. Dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731074 2020-11-03
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń aktywnych do sieci korporacyjnej LAN Numer referencyjny: 6060/ILG 8/09552/02813/20/P Na przedmiot umowy składa si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725571 2020-11-02
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Wzmocnienie nasypu na linii nr 278 Węgliniec – Zgorzelec na szl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725569 2020-11-02
godz. 10:00
Pomorskie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Ostrowy – Toruń Główny – etap IV w ramach zadania inwestycyjnego „Prace n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753376 2020-10-30
godz. 12:30
Mazowieckie kompleksowa obsługa manewrowa wagonów i składów pociągów "PKP Intercity" S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717144 2020-10-30
godz. 12:00
Mazowieckie „Przebudowa stacji Węgliniec”. Numer referencyjny: 0661/IZ14GM/16097/04320/20/P Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753375 2020-10-30
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie kompleksowej obsługi rewidenckiej wagonów i składów pociągów "PKP Intercity" S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755537 2020-10-30
godz. 09:00
Mazowieckie Remont urządzeń oświetlenia terenów kolejowych na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755212 2020-10-30
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa nowych oryginalnych części zamiennych do zmodernizowanych lokomotyw serii ST44Ks z silnikiem spalinowym 12CzN26/26, lokomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733400 2020-10-29
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawy ekologicznego półpłynnego smaru ulegającego szybkiej biodegradacji Tramlub F234 MOD2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754955 2020-10-29
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową i zabudową hydrantu na stacji Wrocław Brochów. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7757339 2020-10-29
godz. 10:00
Śląskie Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, przekazanie ich do utylizacji, z dzierżawą pojemników, z terenu działania PKP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7721849 2020-10-29
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa elementów narzędziowych dla Sekcji IM Zgodnie z formularzem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705839 2020-10-28
godz. 10:00
Opolskie Wycinka drzew i krzewów w obrębie działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu w sąsiedztwie linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705841 2020-10-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, w ramach etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716484 2020-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn.: „Zabudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo - dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755836 2020-10-28
godz. 10:00
Mazowieckie Roboty remontowe nastawni dysponującej na st. Staszów w km 48.643 linii kolejowej nr 70 Włoszczowice - Chmielów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716121 2020-10-28
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru Inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej zadania pn.: „Zabudowa urządze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745581 2020-10-27
godz. 11:00
Mazowieckie Sukcesywne dostawy wybranych elementów ubioru identyfikacyjnego w postaci kurtek całorocznych i płaszczy typu pałatka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755630 2020-10-27
godz. 11:00
Mazowieckie Sukcesywne dostawy środków chemicznych do zapleczy technicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753587 2020-10-27
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana drutu jezdnego oraz liny nośnej na terenie IZ Kielce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753095 2020-10-27
godz. 10:00
Mazowieckie Zabudowa i uruchomienie urządzeń ssp. typu RASP4 Ft (staro użytecznych) na terenie Sekcji Eksploatacji w Stalowej Woli Rozwadów li...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755837 2020-10-27
godz. 10:00
Mazowieckie Remont instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej dla budynku Nastawni Dysponującej w stacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752153 2020-10-27
godz. 08:00
Mazowieckie Remont wiaty peronowej nr 2 zlokalizowanej na peronie nr 2 stacji Strzegom linia kolejowa 137 Katowice - Legnica na terenie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753102 2020-10-26
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa filtrów do maszyn torowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711569 2020-10-26
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” – etap II w ramach projektu kampania społeczna „Bezpieczny przejazd” Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)