Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7733880 2020-11-27
godz. 12:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych dla zadania „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769064 2020-11-23
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania podzespołów do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP 07

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765082 2020-11-20
godz. 10:00
Mazowieckie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736555 2020-11-10
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej poziomu P5 – wagony Numer referencyjny: 4040/INZG/17112/04535/20/P Wagony 411V i 411Vb – 9 szt.Zadanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736568 2020-11-10
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej poziomu P5 – pojazdy specjalne Numer referencyjny: 4040/INZG/17086/04574/20/P Podbijarka torowa CSM 09...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739176 2020-11-09
godz. 10:00
Mazowieckie Szycie reprezentacyjnej odzieży służbowej dla pracowników i osób reprezentujących PKP Polskie Linie Kolejowe S.A....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736554 2020-11-06
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa szyn kolejowych ze stali R260 i R350HT w latach 2021 i 2022 Numer referencyjny: 6060/ILG 6/17988/05038/20/P Zadanie 1. Dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761031 2020-11-05
godz. 11:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa rękawic roboczych dla pracowników Zakładu Maszyn Torowych zgodnie z SIWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764781 2020-11-05
godz. 10:00
Mazowieckie Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn-Gutkowo-Dobre Miasto Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie i przep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764959 2020-11-05
godz. 10:00
Mazowieckie Działania informacyjne i promujące dla projektu “Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn - Gutkowo - Dobre Mia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758797 2020-11-03
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach oraz dostarczanie środków sanitarnych w sekcjach Zakładu Maszy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731074 2020-11-03
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń aktywnych do sieci korporacyjnej LAN Numer referencyjny: 6060/ILG 8/09552/02813/20/P Na przedmiot umowy składa si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764958 2020-11-03
godz. 08:30
Mazowieckie Zakup zestawu niskopodwoziowego (ciągnik + naczepa) dla IN Warszawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761890 2020-11-02
godz. 13:00
Śląskie "Czyszczenie wagonów, rozkuwanie ręczne w okresie zimowym zmarzniętej ładugi (węgla) w wagonach typ Ea (węglarka) na bocznicy CEZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767098 2020-11-02
godz. 13:00
Śląskie „Wykonanie projektu, dokumentacji technicznej i montażu hali z uzyskaniem stosownych zezwoleń regulowanych prawem budowlanym.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764094 2020-11-02
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej modernizacji urządzeń zabezpieczenia pożarowego (hydranty) wraz z s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725571 2020-11-02
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Wzmocnienie nasypu na linii nr 278 Węgliniec – Zgorzelec na szl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725569 2020-11-02
godz. 10:00
Pomorskie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Ostrowy – Toruń Główny – etap IV w ramach zadania inwestycyjnego „Prace n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762193 2020-11-02
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług przeprowadzkowych i prac zleconych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753376 2020-10-30
godz. 12:30
Mazowieckie kompleksowa obsługa manewrowa wagonów i składów pociągów "PKP Intercity" S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717144 2020-10-30
godz. 12:00
Mazowieckie „Przebudowa stacji Węgliniec”. Numer referencyjny: 0661/IZ14GM/16097/04320/20/P Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753375 2020-10-30
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie kompleksowej obsługi rewidenckiej wagonów i składów pociągów "PKP Intercity" S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760047 2020-10-30
godz. 11:00
Mazowieckie Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761976 2020-10-30
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana kabli w urządzeniach sbl na szlaku Pszczyna -Most Wisła.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7763909 2020-10-30
godz. 10:00
Mazowieckie "Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku nastawni dysponującej Kraków Batowice”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755537 2020-10-30
godz. 09:00
Mazowieckie Remont urządzeń oświetlenia terenów kolejowych na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755212 2020-10-30
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa nowych oryginalnych części zamiennych do zmodernizowanych lokomotyw serii ST44Ks z silnikiem spalinowym 12CzN26/26, lokomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755628 2020-10-30
godz. 08:00
Śląskie zakup materiałów spawalniczych zgodnie z SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733400 2020-10-29
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawy ekologicznego półpłynnego smaru ulegającego szybkiej biodegradacji Tramlub F234 MOD2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764949 2020-10-29
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa rękawic roboczych dla Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach dla podległych składów magazynowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)