Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7627862 2020-09-10
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E 75 na odc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627850 2020-09-07
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa routerów wraz z instalacją i konfiguracją w jednostkach organizacyjnych Numer referencyjny: 6060/ILG 8/12116/03279/20/P Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627848 2020-09-07
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa płyt przejazdowych w latach 2021–2022 Numer referencyjny: 6060/ILG 6/13712/03732/20/P Zadanie nr 1 – Dostawa w latach 2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623059 2020-09-03
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3. poziomie utrzymania 14 wagonów osobow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620570 2020-09-02
godz. 10:00
Małopolskie Zarządzanie i sprawow. nadz. nad realizacją zad.: Zaproj. i wykonanie robót dla zad. pn. Przebud. stacji kolejowej „Kraków Swoszow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615957 2020-08-31
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa szyn kolejowych ze stali R260 oraz R350HT Numer referencyjny: 6060/ILG 6/13758/03765/20/P 1. Dostawa szyn kolejowych ze st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615492 2020-08-31
godz. 00:00
Mazowieckie Dialog techniczny na dostawę 7-wagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613495 2020-08-28
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa podkładów i podrozjazdnic drewnianych w latach 2021–2022 Numer referencyjny: 6060/ILG 6/13333/03751/20/P Zadanie 1. Dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7592393 2020-08-25
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przebud. infra. kolej. linii kolej. nr 62 na odc. Sławków–Dąbrowa Górnicza Wschodnia w ram. Proj. Inwest. pn. „Prace na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616060 2020-08-24
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup licencji Microsoft zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (OPZ)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627739 2020-08-24
godz. 10:00
Mazowieckie Roboty budowlane polegające na nadbudowie istniejącego budynku administracyjno garażowego oraz wykonaniu łącznika do sąsiadującego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626780 2020-08-24
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie oznakowania dojazdów do przejazdów kolejowo-drogowych liniami spowalniającymi jazdę na terenie IZ Siedlce, wg załączoneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624959 2020-08-21
godz. 12:00
Mazowieckie Remont hali napraw wagonów na bocznicy Gdynia Leszczynki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7590052 2020-08-21
godz. 10:30
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania zestawów kołowych do wagonów osobowych Numer referencyjny: 20/WNP-003734/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628984 2020-08-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa kruszywa ze skał naturalnych twardych tłucznia 31,5/50 lub 31,5/63 klasy I, gatunku 1, zgodnie z normą PN-EN 13450:2004 i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622304 2020-08-20
godz. 14:00
Śląskie „Opracowanie projektu i realizacja usługi polegająca na wykonaniu posadzki pod podnośniki śrubowe 4 x 8,5t na hali 31.2 przy torze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624969 2020-08-20
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie kompleksowego remontu toalet zlokalizowanych w budynku „E” PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krako...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613125 2020-08-19
godz. 12:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa bocznicy kolejow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629604 2020-08-19
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana na nowe istniejących semaforów świetlnych w trzech lokalizacjach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581970 2020-08-18
godz. 11:30
Mazowieckie Udzielenie na zlecenie „PKP Intercity" S.A. gwarancji bankowych na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7591768 2020-08-18
godz. 11:00
Pomorskie Remont urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów na stacji Malbork linia kolejowa nr 204.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579244 2020-08-18
godz. 10:00
Mazowieckie Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581968 2020-08-18
godz. 10:00
Opolskie Wycinka drzew wraz z zakupem przez Wykonawcę drewna pozyskanego w ramach wycinki. Numer referencyjny: 0662/IZ15GM/11059/03550/20/P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632347 2020-08-18
godz. 10:00
Mazowieckie Organizacja szkoleń z obsługi osób z niepełnosprawnością

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618381 2020-08-18
godz. 09:00
Śląskie Awaryjne usuwanie śniegu i lodu z torów i rozjazdów oraz likwidowanie skutków niekorzystnych zimowych warunków atmosferycznych odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627071 2020-08-18
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku warsztatowo - socjalnego z częścią biurową przy ul. Oliwskiej nr 2 dz. ew. nr 77 ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624513 2020-08-17
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie przyłącza wod - kan. do budynku nastawni st. Zajezierze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624514 2020-08-17
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie przyłącza wod - kan. do budynku toromistrza st. Wieniawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627666 2020-08-17
godz. 12:00
Mazowieckie RFI - Zapytanie o informację- rozeznanie rynku nr BFL1a-073-0227/2020 -części zamienne do sprzęgów ogrzewania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620446 2020-08-17
godz. 10:00
Wielkopolskie „Kompleksowa naprawa przejazdów kolejowo – drogowych na linii 14 Łódź Kaliska – Tuplice w kilometrach 193,680 i 199,279 oraz 218,8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)