Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7410091 2021-03-22
godz. 12:00
Małopolskie wymiana istniejących drzwi do pomieszczeń archiwum w budynku siedziby OR AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3 Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511605 2020-07-31
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa wzorów ekspozycyjnych PUiW dla osób zajmujących kierownicze stanowiska. Zakres przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowy o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508232 2020-07-15
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa części zamiennych do sprzętu inżynieryjnego; nr sprawy: TECH/132/U/2020 Numer referencyjny: TECH/132/U/2020 Część 1 – Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508356 2020-07-14
godz. 09:00
Śląskie Utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego terenów zewnętrznych NIEzabudowanych, będących w zarządzie Jednostki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512940 2020-07-07
godz. 08:15
Łódzkie Dostawy produktów leczniczych z programów lekowych Numer referencyjny: 102/PN/ZP/D/2020 Przedmiotem zamówienia niniejszego postępo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7515481 2020-07-06
godz. 11:00
Pomorskie Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie zasobu AMW OReg. Gdynia Numer referencyjny: DZP-OG.2610.239.2020 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499237 2020-07-06
godz. 08:00
Mazowieckie W/52/2020 Dostawa zestawów do ozakowania terenów skażonych ZO-1 na lata 2020-2022 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506842 2020-07-03
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW) prototypów, partii do badań użytkowych (prototypowej i próbnej), wzorów (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508235 2020-07-03
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa systemów do zabiegów rekonstrukcyjnych w obrębie twarzoczaszki i mózgoczaszki. Numer referencyjny: P/107/2020/SZ/WIM - 53/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507625 2020-07-01
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa serwisowania wysokoenergetycznych cyfrowych przyspieszaczy liniowych firmy Elekta Limited wraz z zintegrowanymi systemami.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508351 2020-07-01
godz. 09:30
Lubelskie Pielęgnacja zieleni przy budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach zewnętrznych będących w zasobie Oddziału Regionalneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503495 2020-06-30
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa odczynników oraz zamkniętych systemów do pobierania krwi wraz z najmem urządzeń wg 3 pakietów Numer referencyjny: 4WSzKzP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501244 2020-06-30
godz. 09:00
Lubelskie „Dostawa leków na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie filia w Ełku” Numer referencyjny: DZP/PN/24/2020 Zadanie nr 1 Albuminum hum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7499086 2020-06-30
godz. 08:15
Łódzkie Dostawy środków kontrastowych Numer referencyjny: 75/PN/ZP/D/2020 Pakiet 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7501269 2020-06-29
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych Numer referencyjny: 8/zp/20 Część nr 1 – Materiały opatrunkowe (A)Szczegółow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492204 2020-06-26
godz. 10:00
Pomorskie Zakup i dostawa urządzenia do mammografii cyfrowej Numer referencyjny: 01/WSPL/20 Najnowszy typ aparatu mammograficznego wysokiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499133 2020-06-26
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa przeglądów i bieżącej konserwacji stałych urządzeń technicznych na terenie kompleksu w Legionowie. Numer referencyjny: ZP/3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501208 2020-06-26
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla 43. Wojskowego Oddziału Gospodarczego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499027 2020-06-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawy paliw, tj.: oleju napędowego grzewczego oraz koksu przemysłowo opałowego dla jednostek i instytucji będąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499016 2020-06-25
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów eksploatacyjnych do posiadanej przez Zamawiającego aparatury serologicznej Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499022 2020-06-25
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych Nato-Acomex oraz oprogramowania do wizualizacji danych Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491400 2020-06-25
godz. 08:15
Łódzkie Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: 76/PN/ZP/D/2020 Pakiet 1 – produkty leczniczeSzczegółowy opis przedmiotu zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7495878 2020-06-24
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa części lotniczych do samolotów DA-20C1 Numer referencyjny: Zp/pn/36/2020 Zakup części lotniczych do samolotu DA-20 C1 I1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491396 2020-06-24
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa oleju opałowego Numer referencyjny: P/22/IW/20 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do celów gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499041 2020-06-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Przetarg NIEograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę drobnego s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513454 2020-06-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Remont budynku Klubu Garnizonowego, zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 22, 73-110 Stargard Numer referencyjny: 22-ZP-RB-06-20/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478366 2020-06-24
godz. 09:00
Dolnośląskie Usługa w zakresie naprawy kuchni polowych KPŻ-100, KP-340, obsługa i konserwacja kotłów do kuchni polowych Numer referencyjny: MAT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495886 2020-06-24
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Numer referencyjny: 52/DIN/2020 Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnychPrzedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486328 2020-06-24
godz. 08:30
Zachodniopomorskie Usługa usunięcia czeremchy amerykańskiej oraz pozostałych samosiewów z terenu PĆT Bucierz – znak postępowania 332/2020 Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486293 2020-06-23
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa aparatury pomiarowej do realizacji projektu „Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężynowych ogranicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)