Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7483011 2020-09-22
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest budowa farm fotowoltaicznych przez BIO- ENERGETYKA sp. z o. o.” Cel zamówienia Celem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7447096 2020-07-03
godz. 13:00
Mazowieckie „Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE” (Biomasa) Numer referencyjny: 11/2020 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508193 2020-07-03
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496873 2020-06-30
godz. 12:00
Wielkopolskie NAPRAWA CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR-5 W KOTŁOWNI NR 4 Zakres zamówienia Naprawa części ciśnieniowej kotła WR-5. 1. Zakres naprawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508400 2020-06-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup stacji kontenerowych SDN dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7438739 2020-06-30
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa elektrycznych lokomotyw wieolosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 (pię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495950 2020-06-30
godz. 10:00
Pomorskie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki–Stara Piła oraz nr 229...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505815 2020-06-30
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja technologiczna centralnego systemu kopii bezpieczeństwa Numer referencyjny: 6060/ILG 8/04355/01170/20/P 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495948 2020-06-29
godz. 12:00
Świętokrzyskie Budowa Bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym oraz budowa gazowych kotłów wodnych typu KRS dla PG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499184 2020-06-29
godz. 12:00
Lubelskie Wymiana zabezpieczeń w rozdzielnicy 6kV RSNG/RSR w polach nr 02 i 04 zainstalowanych w PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499151 2020-06-29
godz. 10:00
Śląskie Budowa Sieci ciepłowniczej osiedlowej od punktu rozdziału do kotłowni os. Helenka przy ul. NIEpokólczyckiego 41 w Zabrzu. Sieć wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498730 2020-06-26
godz. 10:00
Lubelskie (działanie 1.5, poz. 28) pn.: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory P11 do komory P14 przy al. Jana Długosza w Lublinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507623 2020-06-26
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej na cele trakcyjne wraz z usługą dystrybucji energii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499168 2020-06-25
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci rozdzielczej dla planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Pałuckiej w Szubini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7472867 2020-06-25
godz. 12:00
Łódzkie Zakup materiałów ogniotrwałych na lata 2020-2021 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7473370 2020-06-25
godz. 12:00
Łódzkie Zakup materiałów ogniotrwałych na lata 2020–2021 dla PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Bełchatów Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495947 2020-06-25
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu „Budowa rewęzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7430726 2020-06-23
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa zaprojektowania hali postojowo-warsztatowej przy ulicy Chodakowskiej 63 wraz z rozbiórką i budową przesuwnicy a także moder...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505081 2020-06-22
godz. 08:00
Dolnośląskie Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku niemieszkalnego zlokalizowanego w km 247,330 linii kolejowej nr 137 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491500 2020-06-19
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Ikara 10 w Bydgoszczy Zakres zamówienia obejmuje m.in.:— uzyskani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482631 2020-06-19
godz. 12:00
Świętokrzyskie Przedmiotem Zamówienia jest zadanie pn. „Wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji nośnych w części Budynku Centralnej Ciepłown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7497244 2020-06-19
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Zakup wraz z dostawą miału węglowego 2) Szczegółowy opis przedmiotu oraz wielkości zamówienia. Węgiel do celów energetycznych luze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7450700 2020-06-19
godz. 10:00
Wielkopolskie Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie gmina Środa Wielkopolska wraz z rozbudową laboratorium.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483204 2020-06-19
godz. 09:00
Podkarpackie „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na cztery części Numer referencyjny: KZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487961 2020-06-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie gmina Śro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489625 2020-06-18
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa dwóch przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicy Chabrowej i ulicy Spółdzielczej 7 w Żyrardowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505886 2020-06-18
godz. 10:00
Śląskie Budowa instalacji kogeneracyjnej o mocy 2x2 MWe w Oddziale „Zofiówka”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505613 2020-06-18
godz. 00:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest Budowa instalacji kogeneracyjnej o mocy 2x2 MWe w Oddziale „Zofiówka”. Spółka PGNiG TERMIKA ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503142 2020-06-17
godz. 15:00
Mazowieckie BFI-P5/076/33/2020 dostawy i instalacji na terenie całej Polski 117 przełączników, w tym: a) 20 switchy dostępowych wyposażonych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490914 2020-06-17
godz. 12:00
Łódzkie Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych Opis postępowania zawarty jest w Instrukcji dla Wykonawc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)