Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7831383 2021-01-15
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia pn.: „Działania informacyjne i promujące dla Projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7831818 2021-01-15
godz. 10:00
Mazowieckie Działania informujące i promujące dla projektu " Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo -Wolsztyn"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7825683 2020-12-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup usługi przewozowej do transportu pracowników dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7828364 2020-12-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup usługi przewozowej do transportu pracowników dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Szczegółowe info...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7828813 2020-12-30
godz. 11:00
Mazowieckie Realizacja potrzeb biznesowych Spółki w zakresie wizualizacji danych przestrzennych poprzez rozbudowę i wsparcie utrzymania eksplo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7828366 2020-12-29
godz. 12:30
Lubelskie Przedmiotem Zamówienia jest: Dostawa agregatu pompowego dla PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7831784 2020-12-29
godz. 09:00
Podkarpackie „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na cztery części Numer referencyjny: KZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7831786 2020-12-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych do zabudowy naściennej w obudowie Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/25/20/UE Wartość bez VAT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7825688 2020-12-23
godz. 10:00
Mazowieckie ZARZĄDZANIE I SPRAWOWANIE NADZORU NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU ...dot. Rewitalizacji linii kol. nr 357 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7817033 2020-12-23
godz. 09:00
Śląskie Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (w formule „pod klucz") kotłów gazowych o łącznej mocy grz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7826975 2020-12-22
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7825671 2020-12-22
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa elementów systemu rur preizolowanych Numer referencyjny: EZP/651/2020 Wartość bez VAT: 5 068 267.10 PLN 7. Terminy realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7831085 2020-12-21
godz. 13:00
Mazowieckie Modernizacja instalacji odpylania spalin dla 2 kotłów parowych OR10 040 KPI i KP2 zabudowanych w Centralnej Ciepłowni PEC Ciechanó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7832541 2020-12-21
godz. 13:00
Mazowieckie Modernizacja instalacji odpylania spalin dla 2 kotłów parowych OR10 040 KP1 i KP2 zabudowanych w Centralnej Ciepłowni PEC Ciechan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7819862 2020-12-21
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądów okresowych układów klimatyzacji w wagonach osobowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7834006 2020-12-18
godz. 11:00
Śląskie DZ/2/118/2020 Remont kotła WR-25 nr 4 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena wykonania remontu części ciśnieniowej (w zakresie opisanym w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7816378 2020-12-17
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie 2020/S 224-551629 Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gołębiej 67 w Bydgoszczy, znak ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7805208 2020-12-17
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa górniczych przewodów elektrycznych oponowych średniego napięcia dla PGE GiEK S.A., Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7805066 2020-12-17
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa górniczych przewodów elektrycznych oponowych średniego napięcia dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełcha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7811104 2020-12-17
godz. 12:00
Opolskie Konserwacja urządzeń dźwignicowych i dźwigów w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Część 1 – Konserwacja urządzeń dźwignicowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7811732 2020-12-17
godz. 12:00
Łódzkie Konserwacja urządzeń dźwignicowych i dźwigów w PGE GiEK S.A., Oddział Elektrownia Opole Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-ELO/0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7814250 2020-12-17
godz. 10:00
Łódzkie Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 10 MW w Wieluniu 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7821690 2020-12-16
godz. 12:00
Małopolskie Opracowanie wielowariantowej koncepcji modernizacji i rozwoju istniejącego systemu cieplnego w mieście Wadowice, a następnie wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7823047 2020-12-16
godz. 10:00
Wielkopolskie Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie Numer referencyjny: PZP 006/2020 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7823029 2020-12-16
godz. 10:00
Wielkopolskie Prowadzenie nadzoru i dozoru geologicznego przy realizacji odwiertu Konin GT-3 Numer referencyjny: PZP 005/2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7801579 2020-12-15
godz. 12:00
Świętokrzyskie Opracowanie dokumentacji przetargowej dla niżej wymienionych procedur przetargowych dla zadania „Budowa gazowego źródła kogeneracj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7811768 2020-12-15
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Czyszczenie eksploatacyjne kotłów WR-25 w EC I w 2021 i 2022 r. w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7811684 2020-12-15
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Remont kapitalny wymiennika XW42 w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy Numer referencyjny: POST/PEC/PE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7811447 2020-12-15
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa i montaż transformatora blokowego 01BAT10 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7811667 2020-12-15
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa i montaż transformatora blokowego 01BAT10 dla PGE GiEK S.A., Oddział Elektrownia Turów Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)