Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8445635 2021-10-25
godz. 09:00
Mazowieckie Roboty budowlane w celu adaptacji pomieszczeń i dostawa wyposażenia do pomieszczeń 3.79, 3.68 oraz 3.69n na potrzeby socjalne użytkowników Strefy Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego w budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447337 2021-10-25
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest Budowa sali sportowej z zapleczem sanitarno-socjalnym wraz z łącznikiem do budynku szkoły oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy PSP im. Ks. Kan. Jana Siek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447876 2021-10-25
godz. 09:00
Dolnośląskie Budowa łącznika budynków i rewitalizacja terenu DPS w Sosnówce Przedmiotem zamówienia Budowa łącznika 3 budynków DPS, konstrukcja murowana. Wewnątrz dwie platformy do transportu osób niepeł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458872 2021-10-25
godz. 09:00
Mazowieckie Dostarczenie łączy ISDN PRA oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Przedmiotem umowy jest dostarczenie 4 łączy ISDN PRA oraz świadczenie usług telefonii stacjona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459145 2021-10-25
godz. 09:00
Śląskie Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Żywcu – 9 części Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Żywcu z podzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461325 2021-10-25
godz. 09:00
Pomorskie Dostawy energii elektrycznej. Dostawy energii elektrycznej o szacunkowej ilości 1035950 kWh RZP-19/21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458559 2021-10-25
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi pocztowej Urzędowi Miejskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433799 2021-10-25
godz. 09:00
Małopolskie Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem nowego dźwigu osobowego z napędem elektrycznym bez maszynowni, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w budynku Collegium Wróblewski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459277 2021-10-25
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na części Część 1: Dostawa laptopów lekkich 14” – 55 sztuk. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448578 2021-10-25
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja i rozbudowa Strefy kultury Studenckiej (dawna Stołówka) Politechniki Rzeszowskiej Przedmiotem zamówienia jest "Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa wybranych pomieszczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458598 2021-10-25
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji istniejących miejsc postojowych wraz z budową odwodnienia przy ul. Kłosowskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni 1) Przedmiotem niniejsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461702 2021-10-25
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444907 2021-10-25
godz. 11:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn: "Budowa kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie" 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449611 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie 4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zadanie pn. Przebudowa z rozbudową budynku komunalnego na obiekt wielofunkcyjny w Milejowie-Osadzie na potrzeby Klubu Seniora i OSP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445198 2021-10-25
godz. 12:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przejścia dla pieszych przy Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku w ramach zadania pn. Budowa naziemnych przejść i pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459828 2021-10-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Centrum Kulturalno – Kongresowego Jordanki Sp. z o.o. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Centrum Kul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461321 2021-10-25
godz. 13:00
Małopolskie Sporządzenie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów 1. Przedmiotem zamówienia jest opra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451352 2021-10-26
godz. 07:30
Śląskie Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia w Sołectwie Przegędza przy ul. Szkolnej 13A, Czerwionka-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469210 2021-10-26
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Wynajem i serwis urządzeń sanitarnych na rok 2022 - sprawa nr 76/2021 Część 1: ►Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis urządzeń sanitarnych w roku 2022 – kabiny toaletowe i umywalki p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258712 2021-10-26
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej nr 177043N w miejscowoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458933 2021-10-26
godz. 09:00
Lubelskie 50/21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego. Część 1: Plastry elastyczne Część 2: Sprzęt różny Część 3: N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406564 2021-10-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w zakresie inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia – etap I”. Szczegółowy zakres realizowanej in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461721 2021-10-26
godz. 09:00
Dolnośląskie Tłumaczenia pisemne oraz tłumaczenia ustne, korekty tekstów oraz uwierzytelnienia tłumaczeń na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część 1: Przedmiotem zamówienia częśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468274 2021-10-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sicienko w okresie 01.01.2022-30.06.2024r Część 1: 1) Część I Zamówienia:a) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468739 2021-10-26
godz. 09:00
Śląskie Dostawa odczynników laboratoryjnych – 59 części Część 1: Dostawa rekombinowanego enzymu do pasażowania komórek Część 2: Dostawa glukozy Część 3: Dostawa zestawu odczynników umożliwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469211 2021-10-26
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych wraz z kompleksową obsługą i konserwacją urządzeń - sprawa nr 79/2021 ►Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie urządzeń sozotechnicznych wraz z komplek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449075 2021-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Budowa budynków zaplecza gospodarczo-technicznego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Sól. 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków zaplecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451573 2021-10-26
godz. 10:00
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie2. Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni terenu sportowego wielof...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451565 2021-10-26
godz. 10:00
Mazowieckie Remont ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 14 przy ul. Miodowej 8/1 w Płocku WZP.271.1.58.2021.JM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453073 2021-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowo-towarowego w istniejącym szybie w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana ŻeromskiegoSP ZOZ w Krakowie zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)