Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
3822256 (brak danych) Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3730593 (brak danych) Komputer biurkowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3732937 (brak danych) Denzytometry do pomiaru gęstości kości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3694056 (brak danych) Produkty farmaceutyczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3696179 (brak danych) Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3698298 (brak danych) Spektrometry

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3710801 (brak danych) Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3714650 (brak danych) Podkłady

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3870998 (brak danych) Usługi ubezpieczeniowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3802689 (brak danych) Usługi spalania odpadów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3879011 (brak danych) Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3912912 (brak danych) System sterowania i kontroli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3694225 (brak danych) Usługi nadzorowania placu budowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3714584 (brak danych) Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3712900 (brak danych) Usługi sprzątania szkół

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3722811 (brak danych) Usługi doradcze w zakresie zaopatrzenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3726123 (brak danych) Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3732736 (brak danych) Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3736817 (brak danych) Usługi inżynieryjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3759240 (brak danych) Środki odkażające

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

3846293 (brak danych) Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7549799 (brak danych) DGA-TN-EM (83) — prestations multi-techniques d'exploitation et de maintien en condition opérationnelle des installations Le présent avis concerne un dépôt de candidatures. Ce contrat est un...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7549802 (brak danych) Prestations d’assistance à maîtrise d’œuvre (AMOE) pour le suivi des marchés de construction d’une installation individuelle sur le site du CEA/DAM à VALDUC (21). Ces prestations ont pour ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470794 (brak danych) Désamiantage, remplacement des toitures, rénovation de la ventilation et rénovation de 2 bâtiments La présente consultation a pour objet des travaux de désamiantage, remplacement de la couve...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8480893 (brak danych) Travaux et maintenance sur le système de contrôle d'accès des bâtiments, pour le compte du CEA, centre de Valduc. Cet accord-cadre a pour objet de prendre en compte notamment :* La prise en ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445635 2021-10-25
godz. 09:00
Mazowieckie Roboty budowlane w celu adaptacji pomieszczeń i dostawa wyposażenia do pomieszczeń 3.79, 3.68 oraz 3.69n na potrzeby socjalne użytkowników Strefy Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego w budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447337 2021-10-25
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest Budowa sali sportowej z zapleczem sanitarno-socjalnym wraz z łącznikiem do budynku szkoły oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy PSP im. Ks. Kan. Jana Siek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447876 2021-10-25
godz. 09:00
Dolnośląskie Budowa łącznika budynków i rewitalizacja terenu DPS w Sosnówce Przedmiotem zamówienia Budowa łącznika 3 budynków DPS, konstrukcja murowana. Wewnątrz dwie platformy do transportu osób niepeł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458872 2021-10-25
godz. 09:00
Mazowieckie Dostarczenie łączy ISDN PRA oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Przedmiotem umowy jest dostarczenie 4 łączy ISDN PRA oraz świadczenie usług telefonii stacjona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459145 2021-10-25
godz. 09:00
Śląskie Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Żywcu – 9 części Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Żywcu z podzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)