Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7574339 2020-07-15 Pomorskie Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej oraz realizacja robót instalacyjnych dla zadania pn. Doposażenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531747 2020-07-15
godz. 08:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiej poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581819 2020-07-15
godz. 08:00
Mazowieckie Zakup tarcz do cięcia szyn i metalu, zgodnie z OPZ dla Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563398 2020-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa wewnętrznych koszy na śmieci do sortowania dla budynków IZ Gdynia.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571000 2020-07-15
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Celulozowej 25 i 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573756 2020-07-15
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 2 szt. klimatyzatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574085 2020-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa ręczników do Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575748 2020-07-15
godz. 09:00
Śląskie Budowa przyłącza wodociągowego do budynku posterunku nr 2 w Rybniku w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579445 2020-07-15
godz. 09:00
Małopolskie Okresowa kontrola techniczna przewodów kominowych i wentylacyjnych w obiektach MPEC S.A.w Krakowie oraz w Skawinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581484 2020-07-15
godz. 09:00
Lubelskie Recertyfikacja i nadzór nad systemem zarządzania jakością w PKP LHS sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami GMP + FSA Sc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531845 2020-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług bezgotówkowego zakupu produktów paliwowych i pozapaliwowych oraz usług przy użyciu kart flotowych Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563856 2020-07-15
godz. 10:00
Dolnośląskie -- Kryteria ogólne -- -- 1 Wykonanie przecisków rurami stalowymi o średnicy DN 400, DN 300 oraz DN 250 pod jezdnią na budowie si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563943 2020-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja głównej rozdzielnicy elektrycznej w budynku Sekcji Wrocław Główny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564017 2020-07-15
godz. 10:00
Śląskie Konserwacja ściennych blach zewnętrznych pomostu nawęglania w Oddziale Pniówek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564022 2020-07-15
godz. 10:00
Śląskie Remont instalacji odgromowej budynków w Oddziale Zofiówka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568057 2020-07-15
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remont sieci trakcyjnej w torach głównych zasadniczych stacji kolejowych Pionki oraz Jedlnia Letnisko na linii kolejowej nr 26 Rad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568322 2020-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dobór, dostawa i montaż układów do kompensacji mocy biernej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów, dobór oraz dostawa i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571090 2020-07-15
godz. 10:00
Wielkopolskie DI/24/2020 Prace projektowo kosztorysowe na budowę przyłączy i węzłów cieplnych - postępowanie nr DI/24/2020 PRZEDMIOT POSTĘPOWAN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571125 2020-07-15
godz. 10:00
Wielkopolskie DI/24/2020 Prace projektowo kosztorysowe na budowę przyłączy i węzłów cieplnych - postępowanie nr DI/24/2020 PRZEDMIOT POSTĘPOWAN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574744 2020-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575136 2020-07-15
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie i dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych: a) dwufunkcyjnego: c.o. + c....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575743 2020-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Wynajem sprzętu do rozładunku / załadunku elementów infrastruktury kolejowej na terenie IZ Kielce Usługa dźwigowa – wynajem sprzę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576442 2020-07-15
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa ściągów iglicowych regulowanych dla rozjazdów krzyżowych podwójnych typ 60E1 oraz typ 49E1 wraz z transportem dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576724 2020-07-15
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie pomiarów gwarancyjnych młynowni linii „H" i „I" dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. 1. Przedmiotem Zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581254 2020-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Materiały eksploatacyjne do kosiarek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584105 2020-07-15
godz. 10:00
Lubelskie Zakup: ULTRATHON DEET 25% spray na komary, kleszcze poj. 177ml

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584779 2020-07-15
godz. 10:00
Lubelskie zakup ładowarek EverActive oraz baterii eneloop

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584782 2020-07-15
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru przyrodniczego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory B-4 do komory B-8 przy ul. poligonowej w Lubl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584853 2020-07-15
godz. 10:00
Małopolskie Materiały remontowe. Dostawa na koszt Wykonawcy. W załączeniu: 1) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584784 2020-07-15
godz. 10:00
Lubelskie Zakup znaków drogowych i słupków do znaków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)