Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9362507 2022-12-15
godz. 23:59
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w charakterze Animation Programmer w ramach realizacji projektu pn. „Prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362505 2022-12-16
godz. 23:59
Podlaskie Część 1: Zakup i dostawa drukarki do wszywek i oprogramowania 1. Drukarka do wszywek 1-głowicowa- 1 szt. 2. Program do projektowania etykiet i obsługi drukarki do wszywek – 1szt Szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362504 2022-12-16
godz. 10:00
Podlaskie Część A Tłumaczenia Kod CPV: 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 1. Usługa będzie obejmować tłumaczenie na język angielski: - Dokumenty handlowe – ok. 30 str. - T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362471 2022-12-15
godz. 23:59
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego (ON) w ilości maksymalnej 2 925 litrów w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów Zamawiające...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362470 2022-12-16
godz. 12:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego CZĘŚĆ 1 DOSTAWA ROUTERERA WRAZ Z AKCESORIAMI - 1 KOMPLET Na komplet zestawu do transmisji – routerer wraz z akcesoriami sk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362469 2022-12-22
godz. 23:59
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 9 polegających na wykonaniu zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem działki w ramach projektu pn: „Opracowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362422 2022-12-22
godz. 23:59
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących maszyn/urządzeń: Maszyny/urządzenia zakupywane w ramach projektu muszą zapewnić parametry określone w specyfikacji technicznej stano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362421 2022-12-16
godz. 10:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji „Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy europejskich” na potrzeby Departamentu Europejskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362420 2022-12-15
godz. 23:59
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest obsada 1 stanowiska Konsultant medyczny w formie umowy zlecenia w ramach projektu, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego zapytania. Główne prace do wykonania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362416 2022-12-16
godz. 23:59
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest kompletna stacja do automatycznego podawania gamma indykatora na zatyczki plastikowe – 1 komplet. Przedmiotem zapytania jest wykonanie projektu, konstrukcji i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362414 2022-12-16
godz. 15:00
Małopolskie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu: „Na Fali”, zgodnie z diagnozami oraz indywidualną ścież...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362411 2023-01-10
godz. 15:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i odczynników do opracowania technologii pokryć metalowych oraz do budowy układów badawczych i testowych. Szczegóły w załączonym Zapyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362410 2022-12-19
godz. 23:59
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego do centrum danych Data Center. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofert...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362408 2023-01-09
godz. 09:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na potrzeby projektu pn. „Region Dobrego Wsparcia”, fabrycznie nowego komputera przenośnego z akcesoriami o następujących minimalnych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362405 2022-12-19
godz. 15:00
Dolnośląskie Sprzedaż i dostawy mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i podrobów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362404 2022-12-19
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Sprzedaż i dostawy nabiału.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362403 2022-12-19
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Sprzedaż i dostawy pieczywa i produktów piekarniczych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362402 2022-12-19
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Sprzedaż i dostawy warzyw, owoców i jaj.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362401 2022-12-19
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Sprzedaż i dostawy przetworów mrożonych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362394 2022-12-19
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Sprzedaż i dostawy ryb i przetworów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362386 2023-01-04
godz. 10:00
Śląskie _Opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej wraz z modernizacją placu zabaw Biała Śródmieście 2 w systemie „zaprojektuj i buduj”, w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362381 2022-12-16
godz. 09:00
Lubelskie RDW w Białej Podlaskiej Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych w roku 2023 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na konserwacji sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362371 2022-12-22
godz. 09:00
Mazowieckie Konserwacja elektronicznych systemów zabezpieczeń wraz z realizacją napraw awaryjnych w obiektach Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362370 2022-12-19
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Sprzedaż i dostawy artykułów spożywczych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362369 2022-12-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej) 1. 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie; 2. 85141100-0 Usługi świadczone przez położne; 3. 851412...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362350 2022-12-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej) 1. 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie; 2. 85141100-0 Usługi świadczone przez położne; 3. 851412...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362349 2022-12-16
godz. 11:30
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Płockiego oraz podległych jednostek”.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części: Ubezpieczenia kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362348 2022-12-15
godz. 10:00
Dolnośląskie Druk, magazynowanie i dostawa formularzy „zwrotne potwierdzenie odbioru”, zwanych „potwierdzeniem odbioru”, wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego Przedmiotem zamówienia jest dru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362331 2023-01-03
godz. 10:00
Śląskie “Wykonanie instalacji oświetlenia oraz monitoringu w ramach zadania "Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ul. Grota-Roweckiego 21-25" ze środków Budżetu Obywatelskiego” 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9362327 2022-12-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej) 1. 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie; 2. 85141100-0 Usługi świadczone przez położne; 3. 851412...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)