Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6914231 2020-06-01
godz. 00:00
Łódzkie Projekt założenia warsztatu naprawy samochodów oraz wulkanizacji wraz ze specjalistycznymi narzędziami do naprawy aut wszystkich ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391848 2020-04-07
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Abramowie Numer referencyjny: ZP.271.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314827 2020-04-28
godz. 11:00
Lubelskie Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa placu zabawa w m. Jacnia Numer referencyjny: RIG 271.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401006 2020-04-08
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest „ Dostawa i montaż konstrukcji Myjni bezdotykowej 3-stanowiskowej wraz z kontenerem technicznym”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7184967 2020-12-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych z podziałem na 2 zadania. Numer referencyjny: Rz.272.1.8.2019 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407018 2020-04-15
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Numer referencyjny: ZP.271.10.2020.EW 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406972 2020-04-15
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Numer referencyjny: ZP.271.9.2020.EW 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409837 2020-05-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski – etap II część 2 Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377295 2020-04-10
godz. 10:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409343 2020-04-09
godz. 12:00
Małopolskie Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie gminy Alwernia w ramach zadania pn. Remonty dróg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389722 2020-04-20
godz. 11:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu gminy Andrespol Numer referencyjny: ZP.271.62...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385206 2020-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Udzielenie i obsługa kredytu długotermin. złotowego do wysokości 17 000 000,00 PLN z przezn. na pokrycie deficytu budżet. oraz spł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406237 2020-04-15
godz. 10:00
Mazowieckie wykonanie: usług geodezyjnych Przedmiot wykonania usług geodezyjnych: Droga gminna nr 260117W Łętownica - Parcele-Nowy Borek -(...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413280 2020-05-08
godz. 10:00
Lubelskie Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7 800 000 PLN na finansowanie deficytu budżetu Gminy Annopol oraz na spł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409742 2020-04-07
godz. 00:00
Lubelskie Prasa zwijająca o szerokości podbieracza 2,1-2,5 m

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7373089 2020-04-07
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/03/2020/1.5 RPOWP na zakup i dostawę systemu do pobierania tkanki tłuszczowej i izolacji komórek macierzys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404516 2020-04-14
godz. 10:00
Podlaskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania: Remont budynków gospodarczych straż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411216 2020-04-08
godz. 13:00
Podlaskie Dostawa komputerów i tabletów dla Powiatu Augustowskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412014 2020-04-10
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 1 na usługę sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót remontowych i adaptacyjnych l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7083019 2020-04-16
godz. 00:00
Kategoria: Motocykle i skutery BMW R1200 GS Adres nadania: Austria , Wiedeń, Wiedeń Adres dostawy: Polska , Mazowieckie, Warszawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407049 2020-04-07
godz. 11:45
Opolskie Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Baborów. Numer referencyjny: IGP.271.2.2020 Iloś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407048 2020-04-07
godz. 11:15
Opolskie Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Baborów i jej jednostek organizacyjnych Numer referencyjny: IGP.271.1.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410389 2020-04-09
godz. 00:00
Małopolskie Wykonanie prac spawalniczych - konstrukcja narzędzia geotechnicznego - 1241234 ESS Wykonanie prac spawalniczych podczas budowy in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410385 2020-04-09
godz. 00:00
Małopolskie Frezowanie elementów konstrukcyjnych narzędzia geotechnicznego - 1241230 ESS Wykonanie usług frezowania płaszczyzn i wiercenia ot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365144 2020-04-07
godz. 09:00
Podkarpackie „Budowa 1 przepustu, 2 mostków, 24 brodów oraz dylowanek wraz z likwidacją mostku i przepustu kolidujących z inwestycją oraz zabud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394980 2020-04-06
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405128 2020-04-09
godz. 14:30
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę domu przedpogrzebowego oraz kolumbarium na cmentarzu ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411906 2020-04-17
godz. 10:00
Mazowieckie Przebudowa czterech odcinków dróg w miejscowościach: Dłutówka, Ramiona, Lipowy Las-Kolonia Żołny oraz Ziomek - Gutocha Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398298 2020-04-07
godz. 12:00
Wielkopolskie „Przebudowa, remonty dróg i budowa progów zwalniających na terenie Gminy Baranów.” Numer referencyjny: GP.ZP.271.4.2020 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390186 2020-04-15
godz. 12:00
Lubelskie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie Numer referencyjny: SG.271.1.2020 Zamówienie obejmuje prace ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)