Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7571967 2020-08-05
godz. 00:00
Wielkopolskie Szukam tynkarzy - Kalisz Poszukuję pojedynczych tynkarzy. Tynki maszynowe, cementowe. Inwestycja to budynek użyteczności publiczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574519 2020-08-06
godz. 00:00
Wielkopolskie Poszukuję brygad do dociepleń - Kalisz Zlecę prace elewacyjne. Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Możl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7600729 2020-08-10
godz. 00:00
Wielkopolskie Zlecę wypełnienie wniosku o dotację - Kalisz Zlecę wypełnienie wniosku o dotację na kapitał obrotowy. Zainteresowanych proszę o ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564684 2020-08-17
godz. 12:00
Lubelskie Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Modernizacja terenów sportowo rekreacyjnych w m. Jacnia Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7598514 2020-08-04
godz. 12:00
Lubelskie Utworzenie parku edukacyjnego ,,Roztoczańska kraina ryb’’ Numer referencyjny: RIG 271.7.2020 Przedmiotem zamówienia: Utworzenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611833 2020-08-21
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia dwóch granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 527/1, obręb Żurawiec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618836 2020-08-14
godz. 10:00
Łódzkie Remont drogi powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – dr. woj. nr 707 na odcinku Annosław - Sławków Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7184967 2020-12-04
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych z podziałem na 2 zadania. Numer referencyjny: Rz.272.1.8.2019 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610718 2020-08-28
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa sprzętu medycznego Numer referencyjny: 17/2020 Tomograf komputerowy1. Przedmiotem zamówienia jest:— część 1: tomog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612690 2020-08-04
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup wraz z dostawą do Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie fabrycznie nowej kosiarki wysięg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616638 2020-08-12
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III - od km 12+471 do km 13+350 N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616589 2020-08-12
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620933 2020-08-10
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer referencyjny: Rz.272.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601081 2020-08-05
godz. 11:00
Łódzkie Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie budowy ścieżek rowerowych Numer referencyjny: ZP.271.14.2020 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608759 2020-09-04
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa polimeru do odwadniania osadów powstających w Wydziale Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj Numer referencyjny: 06/OZ/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620970 2020-08-18
godz. 10:00
Małopolskie Remont oświetlenia ulicznego przy ul. Zbigniewa Gęsikowskiego w Alwerni Numer referencyjny: ZP.271.7.2020 Przedmiotem niniejszego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568834 2020-08-06
godz. 11:00
Łódzkie Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620216 2020-08-10
godz. 00:00
Łódzkie Zapytanie ofertowe nr 2/2020 w przedmiocie dostawy materiałów zużywalnych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia przygotowująceg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622504 2020-08-11
godz. 00:00
Łódzkie Zapytanie ofertowe nr 3/2020 dotyczące przeprowadzenia szkoleniaz zakresu Fryzjer przygotowującego do egzaminu czeladniczego Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610159 2020-08-04
godz. 09:00
Małopolskie Dostawy warzyw i owoców do magazynu żywności Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612954 2020-08-05
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE POIR 06/2020 z dnia 28.07.2020 Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa soków owocowych w tym jabłkowego,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612997 2020-08-05
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE POIR 06/2020 z dnia 28.07.2020 Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa soków owocowych w tym jabłkowego,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613192 2020-08-28
godz. 00:00
Małopolskie Opracowanie modułu systemu ekspertowego - 12/POIR/20 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie założeń, oraz wykonanie dedykowanego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534465 2020-08-03
godz. 10:15
Małopolskie „Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszącymi na terenie elektrociepłowni w Andrychowie przy ulicy Krak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621162 2020-08-18
godz. 12:00
Małopolskie „Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021” Numer referencyjny: DN.492.47.1.2020 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7601293 2020-08-06
godz. 10:00
Mazowieckie Przebudowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+508,4 do km 1+206,5 w miejscowości Ruskołęka Parcele Numer referencyjny: ZPO.271.2.7.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616281 2020-08-13
godz. 09:00
Lubelskie Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Annopol Numer referencyjny: ZP.271.1.7.2020 Przewiduje się wykonanie od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568932 2020-08-06
godz. 09:00
Podlaskie Poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612887 2020-08-10
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa i montaż urządzeń warstwy logicznej w budynku przy ul. Młyńskiej 35 -przyszłego Urzędu Miejskiego w Augustowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622512 2020-08-12
godz. 00:00
Podlaskie Zamówienie na fabrycznie nową ładowarkę kołową o mocy silnika maksimum 50 kW Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup fabrycznie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)