Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8435962 2021-11-08
godz. 12:00
Śląskie Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej w systemie „pod klucz” Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455667 2021-11-25
godz. 12:00
Śląskie Zasilanie Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach przy ul. Wolności Numer referencyjny: PZP/TD-OBD/05994/2021 Przedmiotem Zamówienia jest zasilanie Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455665 2021-11-23
godz. 12:00
Śląskie „Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie” w systemie „pod klucz” Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454435 2021-10-18
godz. 00:00
Śląskie Serwisowanie urządzeń spawalniczych dla TAURON Serwis sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412468 2021-10-18
godz. 12:00
Śląskie Usługi w zakresie świadczenia napraw i obsługi serwisowej NIEgwarancyjnej kombajnów ścianowych typu 4LS produkcji KOMATSU JOY Global (Poland) Sp. z o.o. dla TAURON Wydobycie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419727 2021-10-19
godz. 10:00
Śląskie 159.N.MNO Dostawa mobilnych stacji paliwowych dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Sobieski i ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421392 2021-10-18
godz. 14:00
Śląskie 166.N.JD Dostawy części do kotwiarek typoszeregu GMP-KP 130, GOPHER, SUPER TURBO BOLTER dla TAURON Wydobycie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8425267 2021-10-18
godz. 14:00
Śląskie Dostawy przenośników zgrzebłowych lekkich dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski, Zakład Górniczy Brzeszcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8426412 2021-10-19
godz. 00:00
Śląskie 143/N/MK Dostawy części zamiennych do zgarniaczy płytkowych zanieczyszczeń przenośników taśmowych dla TAURON Wydobycie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8428414 2021-10-22
godz. 00:00
Śląskie 169/N/AS Roboty budowlane - modernizacja zbiornika węgla surowego w budynku kompleksowym dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Brzeszcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435207 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Serwisowanie klimatyzatorów w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Elektrownia Siersza w Trzebini

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435969 2021-10-27
godz. 11:00
Śląskie Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla TAURON Wydobycie S.A. Numer referencyjny: PZP/TWD/05177/2021-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437381 2021-10-20
godz. 10:00
Śląskie Serwis urządzeń obrotowych podgrzewaczy powietrza i elektrofiltrów w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna- Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438359 2021-10-15
godz. 09:00
Śląskie Badanie rynku potencjalnych Wykonawców - „Budowa linii kablowej 110 kV wraz ze stacją 110/20 kV w celu przyłączenia farmy fotowolt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438950 2021-10-19
godz. 10:00
Śląskie Remont i modernizację kombajnu chodnikowego typu AM75Ex nr fabr. 171 dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakładu Górnicze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439419 2021-10-22
godz. 12:00
Śląskie Dostawa i modernizacja ciągników spalinowych podwieszanych oraz dostawa ciągników manewrowych dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A. – ZG Janina oraz ZG Brzeszcze Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442701 2021-11-04
godz. 12:00
Śląskie Świadczenie usług konserwacyjnych i serwisowych Urządzeń Transportu Bliskiego w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Numer referencyjny: PZP/TW/04634/2021 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443783 2021-10-15
godz. 09:00
Śląskie Przegląd, kalibracja kamery termowizyjnej Flir P620 Biura Inżynierii i Zarządzania Technicznego w TAURON Wytwarza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444919 2021-10-21
godz. 10:00
Śląskie Dostawa elementów układu kierowniczego wentylatorów AN-37 dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Elektrownia Jaworzno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444920 2021-10-28
godz. 09:00
Śląskie 137/N/JL Dostawy kotwiarek pneumatycznych obrotowych dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446505 2021-10-29
godz. 00:00
Śląskie 191/N/JMS Dostawa i montaż stolarki drzwiowej przeciwpożarowej i dymoszczelnej w budynku łaźni górniczej dla TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449387 2021-11-05
godz. 14:00
Śląskie Usługa drążenia wyrobisk korytarzowych dla TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina - wykonanie Zbiorników wodnych poz. 800 m Numer referencyjny: PZP/TWD/03311/2021/ 120...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446733 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Uszczelnienie rysy w ścianie żelbetowej zbiornika wody skoagulowanej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446736 2021-10-21
godz. 00:00
Śląskie Dostawa krążników do przenośnika taśmowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448242 2021-10-15
godz. 11:24
Śląskie Udział w postępowaniu na dostawy sukcesywne środka chemicznego PENTOMAG 2550

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448629 2021-10-29
godz. 00:00
Śląskie 155/N/PR Dostawy elementów tras do przenośników zgrzebłowych typu Rybnik 80 dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Sobieski i ZG Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447373 2021-10-18
godz. 11:00
Śląskie Udział w postępowaniu na dostawy gazów technicznych dla Spółek Grupy TAURON

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447371 2021-10-15
godz. 11:00
Śląskie Wzorcowanie i sprawdzenie kalibratorów oraz kontrolnych przyrządów pomiarowych w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447940 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Dostawa, instalacja i uruchomienie spektrometru plazmowego ICP-OES

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450523 2021-10-15
godz. 10:00
Śląskie Roboty budowlane – remont pokrycia dachów nad pomieszczeniami rozdzielni dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Brzeszcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)