Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8863507 2022-06-02
godz. 12:00
Łódzkie Zakup i montaż wirówek gipsu na układy odwadniania dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż 12 sztuk kompletnych, gotowych do pracy wirówek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887245 2022-06-09
godz. 10:00
Łódzkie Sukcesywne dostawy 40% technicznego roztworu mocznika dla PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/IZE-ELR/02534/2022 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900915 2022-05-27
godz. 11:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Mycie i czyszczenie kotłów wraz z urządzeniami pomocniczymi w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Ryb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903210 2022-06-28
godz. 12:00
Łódzkie Zakup oraz montaż odśrodkowej sprężarki powietrza o wydajności 10 000 Nm3/h wraz z serwisem w sprężarkowni powietrza bloków 1-4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912970 2022-05-27
godz. 12:00
Łódzkie Zakup odzieży specjalnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży specjalnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912968 2022-06-01
godz. 12:00
Łódzkie 1. Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa obuwia roboczego i profilaktycznego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912948 2022-05-27
godz. 11:00
Łódzkie Zapytanie o informację ( RFI ) - Zakup 1 szt. samochodu ciężarowego z napędem 6x6 – autocysterna do transportu i dystrybucji paliw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914963 2022-05-27
godz. 12:00
Łódzkie Wykonanie opracowania wraz z oceną techniczną na podstawie badań stanu technicznego zasobników przykotłowych węgla kotła BB-1150 bloków nr 3 i nr 4 w perspektywie ich dalszej eksploatacji dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916518 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej studni odwadniających podstawowego i pomocniczego systemu odwodnienia, otworów obserwacyjnych PS, PW, otworów KTS, KT i otworów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916501 2022-05-30
godz. 12:12
Łódzkie Zapytanie o informację ( RFI ) - Zakup 1 szt. ciągnika wielkogabarytowego przegubowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Br...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919486 2022-05-27
godz. 10:00
Łódzkie Zakup narzędzi ręcznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa narzędzi ręcznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919489 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup silników elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa silników elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920953 2022-05-27
godz. 12:00
Łódzkie Opracowanie dokumentacji technicznej pod nazwą „Pole Szczerców. Ocena jakości masywu skalnego na podstawie kartowań odsłonięć naturalnych w wyrobisku górniczym oraz wytyczne dla bieżącego ks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920476 2022-05-27
godz. 14:00
Łódzkie Zakup rury dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest dostawa rury dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów zgodnie z opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920440 2022-06-03
godz. 14:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Modernizacja urządzeń AKPiA nawęglania w zakresie dostosowania do dyrektywy ATEX dla PGE GiEK S.A. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920468 2022-06-22
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia odtworzenie systemu nadzoru nad układami prądu stałego dla bloków 5-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922242 2022-05-27
godz. 12:00
Łódzkie 1. Przedmiotem Zamówienia jest Usługa wzorcowania mierników pomiaru parametrów atmosferycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923809 2022-06-24
godz. 10:00
Łódzkie Remonty odtworzeniowe, kapitalne, średnie, bieżące i awaryjne na wybranych urządzeniach pomocniczych kotła w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/IZE-ELR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926802 2022-05-31
godz. 12:00
Łódzkie Zakup przewodu elektroenergetycznego niskiego napięcia dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego przewodu elektroen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926777 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Odtworzenie systemu DCS ALSPA na bloku nr 14 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów PGE Gór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926794 2022-05-31
godz. 10:00
Łódzkie Zakup olejów Renolin dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa olejów Renolin dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów: Część 1 OLEJ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926795 2022-05-30
godz. 10:00
Łódzkie Zakup narzędzi warsztatowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa narzędzi warsztatowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926803 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup prętów, taśmy oraz płyt z polietylenu dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Przedmiotem Zamówienia jest zakup prętów, taśmy oraz płyt z polietylenu dla PGE Gi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926792 2022-05-30
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup elektrod i drutu spaw. dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z OPZ – stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ / Formularzu RFX.; 2. Zamawiając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926800 2022-05-31
godz. 12:00
Łódzkie Zakup części do maszyn HSW TD-25 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części do napraw podwozi spycharek gąsienicowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926804 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup części do rozdrabniaczy pniaków RM700 i RM700A dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części do rozdrabniaczy pniaków RM700 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926793 2022-05-31
godz. 12:00
Łódzkie 1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup rur dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu RFX/Opisie przedmiotu zakupu, stanowiącym Załącznik n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926798 2022-05-31
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest zakup rur dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926801 2022-05-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup części zamiennych do wozideł sztywnoramowych CAT 772G dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest dostawa nw. części zamiennych do wozide...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930292 2022-05-30
godz. 14:00
Łódzkie Zakup narzędzi ręcznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów (23) Przedmiotem Zamówienia jest Zakup i dostawa narzędzi ręcznych określonych w SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)