Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7498649 2020-06-25
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w międzynarodowych targach MAISON & OBJET 2020 w charakterze wystawcy objętych wsp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502346 2020-06-25
godz. 10:00
Podlaskie opracowanie spójnego dokumentu zawierającego przeprowadzoną diagnozę gmin pod kątem turystyki i potrzeb inwestycyjnych oraz działa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501333 2020-06-29
godz. 10:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z wykonaniem robót budowlano-montażowych na sieciach gazowych na terenie dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470513 2020-06-25
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy gazociągu śr/c Mogilno, Stawiska, Chabsko gm. Mogilno. 2547/2020 Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470518 2020-06-16
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem w m. Bydgoszcz, ul. Babia Wieś Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486342 2020-06-30
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy gazociągów średniego ciśnienia w m. Górsk, gm. Zławieś Wielka Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491525 2020-06-30
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągów ś/c, przyłącza gazu oraz stacji gazowej pomiarowej ś/c o prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478958 2020-06-08
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Odbudowa Kanału Małgosia – Etap I Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.13.2020 Opis przedmiotu zamówienia:„Odbudowa Kanału Małgosia – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501235 2020-06-08
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Remont budynku posterunku Południe i montaż zewnętrznych schodów technicznych na stacji Bydgoszcz Wschód, ul. Inwalidów podzielony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509521 2020-06-15
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja stopni wodnych na dolnej i górnej skanalizowanej Noteci - Łochowo Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.20.2020 Zakres rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509042 2020-06-15
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie „Budowa Przepławek. Kanał Molita km 3+300, 4+500” - nadzór inwestorski Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.19.2020 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508989 2020-06-17
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa Przepławek. Kanał Molita km 3+300, 4+500 Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.15.2020 „Budowa przepławek. Kanał Molita km 3+300...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508422 2020-07-06
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa gazociągu ś/c wraz z przyłączami gazowymi w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508408 2020-07-07
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie dokumentacji proj.-kosztorysowej na przebudowę gazociągów ś/c z przyłączem gazu w msc. Bydgoszcz, ul. Przemysłowa Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499910 2020-06-08
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – Zakup elektronarzędzi i wyposażenia na potrzeby Nadzorów Wodnych Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512455 2020-06-09
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja Pompowni Herburtowo-usługa geodezyjna.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512395 2020-06-08
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie zadania pt. Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w siedzibie RZGW w Bydgoszczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503951 2020-06-09
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie „Odbudowa Kanału Małgosia – Etap I - nadzór inwestorski” Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.18.2020 Przedmiotem zamówienia jest pełn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500111 2020-06-08
godz. 12:00
Mazowieckie WA.ROZ.2811.159.2020 Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Ruda

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512781 2020-06-17
godz. 00:00
Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE- zakup elektromechanicznej prasy żyratorowej do betonu- według normy technicznej NT BUILD 427 w formie leasingu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504344 2020-06-10
godz. 10:00
Śląskie FL/N/PN/244/2020 „Zabudowa instalacji odpylania i p.poż. stref wybuchowych na przenośnikach taśmowych S1, S2, S3 i S4 w ZW Nowa Dą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505292 2020-06-10
godz. 10:00
Śląskie FL/N/PN/244/2020 „Zabudowa instalacji odpylania i p.poż. stref wybuchowych na przenośnikach taśmowych S1, S2, S3 i S4 w ZW Nowa Dą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505651 2020-06-08
godz. 10:00
Śląskie FL/K/PN/127/2020 - Dostawa armatury dla TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków 1. Dostawa armatury 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505726 2020-06-09
godz. 10:00
Śląskie FL/N/PN/246/2020 ,,Remont COR oraz Remont COH'' 1. ,,Remont COR oraz Remont COH'''' 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505727 2020-06-22
godz. 10:00
Śląskie FL/N/PN/250/2020 - Remont kapitalny turbogeneratora TG-50 1. Remont kapitalny turbogeneratora TG-50 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7475793 2020-06-15
godz. 11:30
Pomorskie Pozyskanie i przetwarzanie danych dotyczących obiektów kosmicznych z optycznych sensorów (teleskopów) obserwacji i śledzenia oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495950 2020-06-30
godz. 10:00
Pomorskie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512714 2020-06-08
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. C” wraz ze szkoleniem w ramach kwali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7519496 2020-06-10
godz. 14:00
Pomorskie Wzorcowanie młynków hydrometrycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516375 2020-06-12
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i realizacji kursu/szkolenia zawodowego p.n.: „Certyfikowany pracownik obsługi biurowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)