Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7716113 2020-09-30
godz. 08:30
Pomorskie Zakup nowego kotła olejowego wraz z jego montażem na potrzeby noclegowni w Gdańsku Głównym przy ul. Podwale Grodzkie 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7660519 2020-09-30
godz. 11:00
Małopolskie Wykonanie czynności utrzymania z zakresu poziomu utrzymania P4 i P5 pojazdów kolejowych dla potrzeb PKP Polskie L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705839 2020-10-28
godz. 10:00
Opolskie Wycinka drzew i krzewów w obrębie działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu w sąsiedztwie linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7664817 2020-10-05
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo – Wolsztyn” w ramach Wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7670639 2020-09-30
godz. 12:00
Mazowieckie Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania pn. „Przebudowa infrastruktury torow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7681484 2020-10-09
godz. 12:00
Mazowieckie Przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi wraz z wykonaniem w systemie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684217 2020-10-12
godz. 10:00
Mazowieckie Przedłużenie wsparcia dla macierzy dyskowych Numer referencyjny: 6060/ILG 8/12100/03313/20/P Przedłużenie wsparcia dla macierzy dy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693774 2020-09-30
godz. 09:00
Mazowieckie Roboty budowlane na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. z podziałem na zadania. Roboty budowlane na teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696772 2020-09-29
godz. 09:00
Mazowieckie „Rozbiórka obiektów budowlanych na terenie IZ Łódź”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697554 2020-10-19
godz. 11:30
Mazowieckie Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej „PKP Intercity” S.A. Numer referencyjny: 20/WNP-005583...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697549 2020-10-19
godz. 10:00
Mazowieckie Obsługa serwisowa pojazdów samochodowych Spółki w latach 2021–2022 Numer referencyjny: 6060/ILG 6/15494/04108/20/P Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697543 2020-10-19
godz. 10:00
Mazowieckie „Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697422 2020-09-30
godz. 11:00
Mazowieckie Przystosowanie pomieszczeń Centrum Diagnostyki do potrzeb funkcjonalności szkoleniowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700506 2020-10-02
godz. 11:00
Mazowieckie Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700599 2020-10-01
godz. 12:00
Mazowieckie Płoszenia ptactwa z wykorzystaniem metod sokolniczych - płoszenie gołębi z hal technologicznych zlokalizowanych na terenie bocznic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699561 2020-09-30
godz. 09:00
Mazowieckie „Naprawa chodnika na dojściu do peronu w Pucku LK213.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700600 2020-10-03
godz. 12:00
Mazowieckie Projekt wykonawczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699410 2020-09-29
godz. 10:00
Mazowieckie Podnośnik hydrauliczny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699686 2020-09-30
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy trzech zelektryfikowanych torów na bocznicy kolejowej Wrocław Główny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701861 2020-10-02
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług dozorowania, konserwacji oraz napraw awaryjnych infrastruktury torowej we Wrocławiu i Jeleniej Górze oraz w Pozn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701970 2020-09-29
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie prac konserwacyjnych w obiektach inżynieryjnych w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol. Wykonanie poprawy izo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701971 2020-10-02
godz. 10:00
Mazowieckie Remont urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów na stacji Smętowo linia kolejowa nr 131.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702239 2020-09-29
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa żeli do dezynfekcji rąk bez użycia wody oraz środków do dezynfekcji powierzchni dla „PKP Intercity” S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702753 2020-09-30
godz. 09:00
Mazowieckie " Wymiana pokrycia dachowego obiektu nastawni Sm1 na stacji Smętowo, linia 131."

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702748 2020-09-29
godz. 08:00
Mazowieckie Prace remontowe na wybranych obiektach mostowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku: 1) Kładka dla pieszych w ciągu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702749 2020-10-01
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przyłącza wodociągowego do nastawni st. Zajezierze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702752 2020-09-29
godz. 10:00
Mazowieckie „Prowadzenie przeglądów i serwisu urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) produkcji Zakładów Automatyki „Kombud” na terenie Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702983 2020-09-29
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa opraw oświetleniowych LED

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704297 2020-10-03
godz. 12:00
Mazowieckie Naprawa oświetlenia zewnętrznego bocznicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704939 2020-09-29
godz. 10:00
Mazowieckie Audyt Oprogramowania Bilkom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)