Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7757339 2020-10-29
godz. 10:00
Śląskie Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, przekazanie ich do utylizacji, z dzierżawą pojemników, z terenu działania PKP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725569 2020-11-02
godz. 10:00
Pomorskie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Ostrowy – Toruń Główny – etap IV w ramach zadania inwestycyjnego „Prace n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750320 2020-10-23
godz. 14:00
Małopolskie Remont budynku ISE Trzebinia (etap II), zlokalizowanego na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705839 2020-10-28
godz. 10:00
Opolskie Wycinka drzew i krzewów w obrębie działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu w sąsiedztwie linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750324 2020-10-20
godz. 10:00
Wielkopolskie UKŁADY ELEKTRONICZNE MER-221218/1, 221221/1, 221222/1 ISE OSTRÓW układy elektroniczny MER 221218/1 221221/1 221222/1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705841 2020-10-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, w ramach etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711569 2020-10-26
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” – etap II w ramach projektu kampania społeczna „Bezpieczny przejazd” Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717144 2020-10-30
godz. 12:00
Mazowieckie „Przebudowa stacji Węgliniec”. Numer referencyjny: 0661/IZ14GM/16097/04320/20/P Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7721849 2020-10-29
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa elementów narzędziowych dla Sekcji IM Zgodnie z formularzem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725571 2020-11-02
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Wzmocnienie nasypu na linii nr 278 Węgliniec – Zgorzelec na szl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731074 2020-11-03
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń aktywnych do sieci korporacyjnej LAN Numer referencyjny: 6060/ILG 8/09552/02813/20/P Na przedmiot umowy składa si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733400 2020-10-29
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawy ekologicznego półpłynnego smaru ulegającego szybkiej biodegradacji Tramlub F234 MOD2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733880 2020-11-27
godz. 12:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych dla zadania „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736441 2020-10-22
godz. 11:00
Mazowieckie Naprawa na poziomie utrzymania P3 pojazdu kolejowego typu EM120z nr 72 i naprawa na poziomie utrzymania P4 pojazdu kolejowego typu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736554 2020-11-06
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa szyn kolejowych ze stali R260 i R350HT w latach 2021 i 2022 Numer referencyjny: 6060/ILG 6/17988/05038/20/P Zadanie 1. Dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736568 2020-11-10
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej poziomu P5 – pojazdy specjalne Numer referencyjny: 4040/INZG/17086/04574/20/P Podbijarka torowa CSM 09...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736555 2020-11-10
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej poziomu P5 – wagony Numer referencyjny: 4040/INZG/17112/04535/20/P Wagony 411V i 411Vb – 9 szt.Zadanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739033 2020-10-22
godz. 10:00
Mazowieckie Pełnienie nadzorów inwestorskich podczas realizacji umowy na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Wadowice – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739037 2020-10-23
godz. 09:00
Mazowieckie Remont instalacji elektrycznej w budynku warsztatu na stacji Morzeszczyn na terenie sekcji ISE Tczew, linia kolejowa nr 131.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739176 2020-11-09
godz. 10:00
Mazowieckie Szycie reprezentacyjnej odzieży służbowej dla pracowników i osób reprezentujących PKP Polskie Linie Kolejowe S.A....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7740423 2020-10-22
godz. 10:00
Mazowieckie Kopia Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice - granica województwa - etap I Peł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7738950 2020-10-23
godz. 12:00
Mazowieckie Przebudowa Centrum Obsługi Klienta PKP Intercity S.A. na Dworcu Centralnym w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745581 2020-10-27
godz. 11:00
Mazowieckie Sukcesywne dostawy wybranych elementów ubioru identyfikacyjnego w postaci kurtek całorocznych i płaszczy typu pałatka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7743651 2020-10-21
godz. 08:00
Mazowieckie Wymiana wyeksploatowanych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej w wybranych lokalizacjach na terenie IZ Lublin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7743654 2020-10-20
godz. 10:00
Mazowieckie Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach służbowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736443 2020-10-21
godz. 10:00
Mazowieckie Działania informacyjne i promujące dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją – Et...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744425 2020-10-20
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa nawierzchni i ogrodzenia peronu nr 1 st. Zajezierze.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744427 2020-10-19
godz. 08:00
Mazowieckie Naprawa z poziomu utrzymania P4 wózka motorowego WMB10 nr fab. 186 eksploatowanego w ISE Jaworzno Szczakowa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7746791 2020-10-23
godz. 10:00
Mazowieckie Doposażenie stacji Kozłów w system SKP, linia kolejowa nr 8.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7746792 2020-10-19
godz. 10:00
Mazowieckie zakup materiału do Akcji Zima 2020/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)