Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7900431 2021-01-28
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 wg dokumentacji systemu utrzymania typu pojazdu oraz dokumentacji techniczno-ruc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908458 2021-02-03
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 na pojazdach ezt serii EN57 nr 973, EN57 nr 1827, EN71 nr 042 Numer referencyjny: SKMMU.08...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908397 2021-02-15
godz. 10:00
Pomorskie Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911172 2021-01-19
godz. 10:00
Pomorskie Wymiana kompletu kół monoblokowych (tocznych i napędnych) elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31WE (2 podjazdy) wraz z przetoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918106 2021-01-20
godz. 10:00
Pomorskie Sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rPOS na stacji Rumia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924370 2021-01-27
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa stanowiska do badania charakterystyk zderzaków kolejowych wraz z laptopem z systemem informatycznym umożliwiającym rejestr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7871122 2021-01-22
godz. 10:00
Mazowieckie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7874170 2021-01-18
godz. 10:00
Mazowieckie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – gra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7874158 2021-02-02
godz. 11:30
Mazowieckie Świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia taboru kolejowego „PKP Intercity” S.A. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885778 2021-01-19
godz. 10:00
Mazowieckie Obsługa serwisowa pojazdów samochodowych Spółki w latach 2021–2022 Numer referencyjny: 6060/ILG 6/21392/05645/20/P 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888340 2021-01-22
godz. 10:00
Mazowieckie Przeprowadzenie weryfikacji WE podsystemów „Energia” i „Infrastruktura” oraz uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksplo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7893621 2021-01-20
godz. 10:08
Mazowieckie Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz innych środków ochrony indywidualnej dla pracowników PKP Pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894764 2021-01-26
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie napraw na 4-tym poziomie utrzymania 8 lokomotyw elektrycznych serii EP08.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891840 2021-01-22
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usługi serwisowej SAP Standard Support dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Numer referencyjny: 6060/I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900136 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 2 lokomotyw spalinowych serii SM42 typ 6D

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900085 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie kompleksowej obsługi rewidenckiej wagonów i składów pociągów "PKP Intercity" S.A. na posterunkach Bie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895366 2021-01-25
godz. 12:00
Mazowieckie Utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektroenergetycznych, urządzeń technicznych oraz urządzeń elektrycznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895365 2021-01-26
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie napraw na 4. poziomie utrzymania 8 lokomotyw elektrycznych serii EP08 Numer referencyjny: 20/WNP-006372/TUT 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895363 2021-02-23
godz. 11:30
Mazowieckie Udzielenie na zlecenie „PKP Intercity” S.A. gwarancji bankowych zabezpieczających wierzytelności Europejskiego Ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900421 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie kompleksowej obsługi rewidenckiej wagonów i składów pociągów „PKP Intercity S.A.” Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900418 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 2 lokomotyw spalinowych serii SM42 typ 6D Numer referencyjny: 20/WNP-0067...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900414 2021-02-03
godz. 10:00
Mazowieckie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900433 2021-01-29
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Dostosowanie stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T” w ramach proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908404 2021-02-08
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908396 2021-02-09
godz. 11:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905896 2021-01-21
godz. 10:00
Mazowieckie Działania informacyjne i promujące dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew” Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906903 2021-01-21
godz. 10:00
Mazowieckie Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów - Parczew w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911031 2021-01-19
godz. 15:00
Mazowieckie Organizacja i przeprowadzenie kursu językowego (język czeski) dla pracowników PKP Intercity S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911814 2021-01-18
godz. 09:00
Mazowieckie Zasilacz ZM220V2.5A-600R-10

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911509 2021-01-22
godz. 10:00
Mazowieckie Odzież ochronna i robocza Zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)