Przetargi i zamówienia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7681557 2020-10-06
godz. 11:00
Łódzkie Przebudowa węzła i instalacji CO w Hali Remontu Silników dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684214 2020-10-19
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa chlorku amonu NH4Cl dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-ELT/07840/2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689200 2020-09-30
godz. 15:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa stopni ślimakowych zgodnie z załączoną dokumentacją dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692266 2020-10-20
godz. 09:00
Łódzkie Modernizacja wkładów rurowych wraz z rewizją dozorową i próbą ciśnieniową podgrzewaczy 1A, 2A, 3A w Elektrociepłowni Pomorzany dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692275 2020-10-15
godz. 12:00
Łódzkie Rewizja wewnętrzna transformatora blokowego typu TNSPC dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Numer referencyjny: POST/GEK/GE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693258 2020-09-30
godz. 12:00
Łódzkie Rozbudowa Głównej Oczyszczalni Ścieków dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Przedmiotowe postępowanie o udziel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702537 2020-10-02
godz. 12:00
Łódzkie Budowa zbiornika na wodę do celów ppoż. dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. 1. Przedmiotem zamówienia jest robota bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706938 2020-09-30
godz. 12:00
Łódzkie Zakup łożysk dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708355 2020-10-02
godz. 14:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania „Budowa stanowiska transformatora blokowego rezerwowego" dla PGE GiEK S....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711260 2020-10-01
godz. 15:00
Łódzkie Zakup przekładni SEW Eurodrive dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów PRZEKŁADNIA R147 R8 AM132S/M245682-1 P.1 - 2,00 KPL PRZE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711259 2020-10-01
godz. 15:00
Łódzkie Zakup części do sprężarek Cameron dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów CHŁODNICA POWIETRZA 1 STOPNIA DO SPRĘŻARKI CAMERON TA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711258 2020-10-08
godz. 14:00
Łódzkie Montaż bram automatycznych w PGE GiEK S.A Oddział Elektrownia Turów Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Specyfi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711256 2020-10-01
godz. 10:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Zakup części do kotła Benson dla PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Zamawiający, PGE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712644 2020-10-02
godz. 12:00
Łódzkie Pielęgnacja terenów zielonych dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 1. Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713214 2020-10-02
godz. 12:00
Łódzkie Opracowanie dokumentacji wraz z nadzorem autorskim pod nazwą „Pole Szczerców. Przebudowa klimatyzacji w pomieszczeniach techniczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713680 2020-10-02
godz. 14:00
Łódzkie Przygotowanie i przeprowadzenie kursu językowego w formie zajęć grupowych dla PGE GiEK S.A. - Centrala Opis postępowania: 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713681 2020-10-06
godz. 12:00
Łódzkie Remont kapitalny wentylatorów dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717240 2020-10-09
godz. 12:00
Łódzkie Zakup odzieży roboczej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719224 2020-10-02
godz. 10:00
Łódzkie Zakup sond radarowych VEGAPULS dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sond radaro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7721890 2020-10-02
godz. 12:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI)- Zakup narzędzi, elementów narzędziowych wymiennych, materiałów ściernych oraz spawalniczych dla PGE ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719673 2020-10-07
godz. 12:00
Łódzkie Zakup zestawów naprawczych do uszczelnień mechanicznych mieszadeł absorberów IOS 9,10 produkcji Ekato dla PGE GiEK S.A. - oddział ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719671 2020-10-06
godz. 14:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Remont generatora na bloku 8 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. Zamawiający, PGE Górnictw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719670 2020-10-05
godz. 12:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Odtworzenie wirnika regavo bloku nr 4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Zamawiający, PG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719669 2020-10-05
godz. 14:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie nowego transformatora zaczepowego 25 MVA 15,75/6,3/6,3 kV wraz z jego zabudową na bloku n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719223 2020-10-05
godz. 12:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Świadczenie usług transportowych ciągnikami kołowymi (rolniczymi) dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Beł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7721891 2020-10-05
godz. 14:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Dostosowanie monitoringu ekologicznego spalin EC Szczecin do BAT dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7722695 2020-10-30
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa wapna hydratyzowanego dla Oddziałów PGE GiEK S.A. w latach 2021–2022 Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-ELB/04308/2020 C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7722316 2020-10-30
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa wapna hydratyzowanego dla Oddziałów PGE GiEK S.A. w latach 2021-2022 Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne dostawy, na pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7722317 2020-10-06
godz. 12:00
Łódzkie Odtworzenie układu przepływowego pompy cyrkulacyjnej KWPKC 800-934 produkcji KSB oraz dostawa nowego wirnika i uszczelnienia mecha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7722318 2020-10-07
godz. 12:00
Łódzkie Zakup mobilnego systemu monitoringu rtęci dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)