Przetargi i zamówienia - Zamość - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7357102 2020-03-30
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 5/2020 Moduł technologii do produkcji panelu dachowego płaskiego Moduł technologii do produkcji panelu dach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385041 2020-03-30
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa wyposażenia do pomieszczeń z przeznaczeniem na sale wykładowe, szkoleniowe, biurowe, noclegowe oraz archiwum zakła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388202 2020-03-31
godz. 09:00
Lubelskie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388188 2020-03-31
godz. 09:00
Lubelskie Montaż elementów małej architektury wraz z budową budynku gospodarczego na działce nr 94/2 w miejscowości Zwódne Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393386 2020-03-31
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa drobiu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389276 2020-04-01
godz. 09:00
Lubelskie Naprawa poziomu utrzymania P5 kompletu (2 szt.) wózków transportowych lokomotyw TEM2 (SM48) na tor 1435 mm z wyłączeniem z naprawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387239 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Remont instalacji piorunochronnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Listopadowa 38 w Zamościu, z opracowaniem dokumentacji proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387924 2020-04-01
godz. 10:00
Lubelskie Remonty obiektów mostowych w Zamościu. a) Część nr 1 - Remont obiektu mostowego na przedłużeniu ulicy Ogrodowej w Zamościu, b) Czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363134 2020-04-01
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa w zakresie: część nr 1 – dostawa fabrycznie nowych materiałów eskploatacyjnych do sprzętu informatycznego oraz odbiór zuży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404527 2020-04-02
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa rękawic medycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399180 2020-04-02
godz. 14:00
Lubelskie Jaja kurze - 115 000 szt. Wymagania: Klasa A, według kategorii M o gramaturze od 53 g do 63 g, pochodzące z chowu ściółkowego. Każ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403040 2020-04-03
godz. 08:15
Lubelskie „Świadczenie usługi sprzątania w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Zamościu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11” Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391911 2020-04-03
godz. 10:00
Lubelskie Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2020 – Etap III Numer referencyjny: SPZ.272.9.2020 Przebudowa ulicy Poprzecznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387020 2020-04-03
godz. 11:00
Lubelskie Prace eksploatacyjne na linii 15 kV Jarosław-Pruchnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387024 2020-04-03
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej nN w celu przyłączenia budynku wielorodzinnego na dz. nr 4594, 4596/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401346 2020-04-03
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa warzyw i owoców Numer referencyjny: AG.ZP.3320.27.20 Dostawa warzyw i owoców 42 zadania asortymentowe. Zadanie 1.CEBULA Ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379649 2020-04-06
godz. 10:00
Lubelskie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu Numer referencyjny: IM-ZP.272.7.2020.MS 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387021 2020-04-06
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie Zakładu Karnego we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, dz. nr 87, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387025 2020-04-06
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przyłączenie budynku mieszkalnego na dz. nr 636/3 w m. Nieledew z linii nN Nieledew Koloni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387026 2020-04-06
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN od stacji K-8 Chełm do zasilania budynku kina Zorza na dz. 587 przy ul. Strażackiej 2 w m. Chełm – II eta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396017 2020-04-06
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie termomodernizacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów techniczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367716 2020-04-07
godz. 09:30
Lubelskie Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Numer referencyjny: R8.ST.372.3.2020.z.c. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387023 2020-04-07
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej nN zasilanej z linii nN Chełm K – 314 do budynków wielorodzinnych (b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396134 2020-04-07
godz. 11:00
Lubelskie Robota budowlana w zakresie 3 części: część nr 1–wykonanie osiatkowania w drzwiach kratowych w budynkach magazynowych w Bezwoli, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401335 2020-04-07
godz. 12:00
Lubelskie dostawa artykułów spożywczych Numer referencyjny: AGZP 3320.19.20 Dostawa artykułów spożywczych - 12 zadań asortymentowych. ZAŁĄC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7369966 2020-04-08
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość Numer referencyjny: IM-ZP.272.6.2020.MT 1.Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7358250 2020-04-08
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zdania: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zamość” Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401353 2020-04-08
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa jednego videogastroskopu, dwóch videokolonoskopów, jednego videoduodenoskopu, jednej diatermii endoskopowej Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403383 2020-04-08
godz. 14:00
Lubelskie Dostawa akcesoriów zużywalnych do systemu dokumentacji procesów dekontaminacji dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401619 2020-04-09
godz. 09:00
Lubelskie Budowa budynku gospodarczego na działce 280/8 w miejscowości Łapiguz Numer referencyjny: RI.271.14.2020 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)