Zlecenia - Zamość - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7707840 2020-09-28
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa -edycja 2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716901 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Zakup - Drabiny aluminiowej 4- stopniowej Krause Solidy, Myjki do szyb 3 w 1 Leifheit

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691433 2020-09-29
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej zadania pn.: „Modernizacja sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691438 2020-09-29
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn. "Modernizacja stacji paliw na stacji kolejowej Zamość Bortatycze LHS"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694278 2020-09-29
godz. 12:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń robót budowlanych polegających na remoncie mostu masywnego w km 56,867 linii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707850 2020-09-29
godz. 12:30
Lubelskie Wykonanie kosza zasypowego miału węglowego dla kotła nr 2 w Kotłowni Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692134 2020-09-30
godz. 09:00
Lubelskie Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad wykonaniem utwardzenia placu pod rozładunek i składowanie towarów, sieci kanalizacji d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708347 2020-10-01
godz. 00:00
Lubelskie Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej nad zadaniem obejmującym dostawę i montaż 386 zestawów ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696626 2020-10-01
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa hali magazynu płaskiego na terenie Terminala Przeładunkowego stacji kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697335 2020-10-01
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie remontu toru polegającego na wymianie pojedynczych podkładów strunobetonowych w ilości 3.070 szt. w torach stacyjnych i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711278 2020-10-01
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy sosów, mieszanek przypraw i mieszanek przypraw korzennych w tym: sos grzybowy, sos do sałatek, barszcz czerwony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714977 2020-10-02
godz. 00:00
Lubelskie Pełnienie w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej nad zadaniem obejmującym dostawę i montaż 1 zestawu ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695109 2020-10-05
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę inwentaryzację zieleni. Zamość Zlecę inwentaryzację zieleni. Dwa świerki rosną magistrali wysokich parametrów co. Powoli usy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713699 2020-10-05
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy kawy, herbaty-wraz z rozładunkiem w magazynach 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zlokalizowanych w kompleksa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716479 2020-10-05
godz. 12:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7677732 2020-10-05
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie usług geodezyjnych-rozgraniczenie wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na rozgraniczeniu nieruchomości pomiędzy dzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7677728 2020-10-05
godz. 14:00
Lubelskie wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na rozgraniczeniu nieruchomości nr 120/1 z 120/2 położonych w miejscowości i obrębie Zwód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7677739 2020-10-05
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na rozgraniczeniu nieruchomości nr 3 z 4 położonych w miejscowości i obrębie Chyża Koloni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714859 2020-10-05
godz. 15:00
Lubelskie Stanowiska warsztatowego stołu probierczego do badania alternatorów do pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby realizacji proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705322 2020-10-06
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie czynności poziomu utrzymania P4, 60-ciu szt. zestawów kołowych na tor 1520 mm wraz z usługą transportu do i z zakładu na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705709 2020-10-07
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie modernizacji z zastosowaniem silnika CAT 3512C dwóch, będących własnością PKP LHS sp. z o.o. lokomotyw serii SM48 oznacz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713693 2020-10-07
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy ryb, w tym: karp świeży tusza, karp filet, dorsz mrożony filet, morszczuk mrożony filet, mintaj mrożony filet, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695040 2020-10-15
godz. 00:00
Lubelskie Poszukuję glazurników - Zamość Poszukuję pojedynczych glazurników. Inwestycja to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695045 2020-10-15
godz. 00:00
Lubelskie Poszukuję osób do wykonania posadzek - Zamość Poszukuję osób do posadzek. Inwestycja to budynki mieszkalne oraz użyteczności publi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695046 2020-10-15
godz. 00:00
Lubelskie Poszukuję osób do elewacji - Zamość Poszukuję osób do elewacji. Inwestycja to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699421 2020-10-15
godz. 15:00
Lubelskie Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2020-2021 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705120 2020-10-16
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na: podziale i wyznaczeniu drogi (istniejącej w terenie drogi o powierzchni około 0,1160 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705109 2020-10-16
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na podziale i wydzieleniu części działki z działki oznaczonej nr 254/4, położonej w obręb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705087 2020-10-16
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wznowieniu granic działki oznaczonej nr 48, położonej w obrębie Lipsko-Kosobudy, gm. Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693108 2020-10-19
godz. 23:59
Lubelskie „Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO INTER...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)