Przetargi i zamówienia - Wrocław - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8926452 2022-05-27
godz. 12:00
Dolnośląskie RFP – USŁUGA: Naprawa uszkodzonych drzwi zewnętrznych do budynku biurowego przy ul. Pułaskiego 48-50 we Wrocławiu.: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8845021 2022-05-30
godz. 00:00
Dolnośląskie Nawiązanie stałej współpracy w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926450 2022-05-30
godz. 09:30
Dolnośląskie Przygotowanie i legalizacja wag magazynowych (wg załączonego wykazu) Magazynu Zakładowego w Zakładzie Dolnośląskim PKP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927039 2022-05-30
godz. 09:30
Dolnośląskie Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8929985 2022-05-31
godz. 10:30
Dolnośląskie Zakup dwóch kos spalinowych dla Sekcji Wrocław Brochów: 2 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903619 2022-05-31
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawy węgla w okresie czerwiec 2022 – luty 2023 r. dla Centralnej Ciepłowni w Dęblinie – PGNiG TERMIKA Energetyka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894548 2022-06-03
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji ppoż z nawodnionymi pionami hydrantowymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Śląskich 185-193A we Wrocławiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930539 2022-06-08
godz. 11:00
Dolnośląskie Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Przebudowa budynku łaźn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)