Przetargi i zamówienia - Wrocław - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7443682 2020-06-02
godz. 09:00
Dolnośląskie Usługa w zakresie naprawy chłodni na samochodzie, autocystern, samochodu do przewozu pieczywa, cystern na wodę na przyczepie Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503624 2020-06-02
godz. 12:27
Dolnośląskie 138/2020/ZP Dostawa oznak identyfikacyjnych z nazwiskiem do ubioru polowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Oznaka identyfikacyjna z na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489199 2020-06-03
godz. 10:30
Dolnośląskie Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji – Fizykoterapia – Urologia - Hemodynamika i Elektrofizjologia. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7461209 2020-06-04
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów biurowych Numer referencyjny: SZKOL/227/2020 Zadanie nr 1Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów biurow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508492 2020-06-04
godz. 10:00
Dolnośląskie 146/2020/ZP Usługa wykonania ekspertyzy i sporządzenia kosztorysu naprawy zintegrowanego sterownika ZSRPD-1M PRZEDMIOT POSTĘPOWAN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496414 2020-06-04
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów do diagnostyki laboratoryjnej dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463830 2020-06-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa papieru do drukowania i papieru fotokopiującego do Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504128 2020-06-05
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa technicznych środków materiałowych w postaci farb, pędzli malarskich i mastyksów Numer referencyjny: INŻ.-SAP./327/2020 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503940 2020-06-05
godz. 12:00
Dolnośląskie DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU/WYROBÓW LABORATORYJNEGO/WETERYNARYJNEGO DLA WOMP WE WROCŁAWIU Numer referencyjny: MED/343/2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508976 2020-06-08
godz. 12:00
Dolnośląskie DOSTAWA SPRZĘTU I ODZIEŻY SPORTOWEJ Numer referencyjny: SZKOL/340/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - Zadanie nr 1: mater...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508939 2020-06-08
godz. 12:00
Dolnośląskie Naprawa urządzeń do niszczenia niejawnych dokumentów i informatycznych nośników danych Numer referencyjny: INFR/345/2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492315 2020-06-09
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa analizatora do diagnostyki molekularnej wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi do oznaczeń w kierunku koronawirusa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499023 2020-06-09
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia i dezynfekcji, wapna sodowanego, płynów dla Stacji Dializ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7465992 2020-06-10
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługa zbierania, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505901 2020-06-10
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie ekspertyzy technicznej uszkodzonego, aluminiowego skraplacza agregatu wody lodowej w celu określenia specyfiki usterki i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508263 2020-06-10
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa zastawek, stabilizatorów, retraktorów, pierścieni, łat, systemu do plastyki zastawki trójdzielnej dla Kliniki Kardiochirur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7465979 2020-06-15
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa ekstraktu kawy zbożowej (MAT/120/U/2020) Numer referencyjny: MAT/120/U/2020 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa ekstraktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7473289 2020-06-15
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7473280 2020-06-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia oraz sprzętu ochrony osobistej (MAT/122/U/2020) Numer referencyjny: (MAT/122/U/2020 Od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491373 2020-06-22
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem oraz wykonanie NIEzbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń związanych z wymianą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478366 2020-06-24
godz. 09:00
Dolnośląskie Usługa w zakresie naprawy kuchni polowych KPŻ-100, KP-340, obsługa i konserwacja kotłów do kuchni polowych Numer referencyjny: MAT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499041 2020-06-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Przetarg NIEograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę drobnego s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503495 2020-06-30
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa odczynników oraz zamkniętych systemów do pobierania krwi wraz z najmem urządzeń wg 3 pakietów Numer referencyjny: 4WSzKzP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)