Przetargi i zamówienia - Wrocław - artykuły spożywcze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6733688 2019-05-20 Dolnośląskie Kategoria: Paczki 1 paczka Adres nadania: Wrocław , Polska Adres dostawy: Klucze , 32-310, Polska Dystans: 247.00 km Opis przesy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6733745 2019-05-20 Dolnośląskie Kategoria: Zwierzęta Jamnik Adres nadania: Wrocław , Polska Adres dostawy: Góra Kalwaria , 05-530, Polska Dystans: 370.00 km Opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6735501 2019-05-20 Dolnośląskie Wykonanie pionowej izolacji fundamentów budynku Wspólnoty od strony ul. Smoluchowskiego 22

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6747836 2019-05-20 Dolnośląskie Remont chodnika przy budynku Strzegomska 272-296, oraz na remont ciągu pieszo – jezdnego przy budynku Szkocka 54-62/Hiszpańska 21-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759956 2019-05-20 Dolnośląskie Zlecę wykonanie ocieplenia budynku - Wrocław Zlecę wykonanie ocieplenia budynku jednorodzinnego. Budynek jest nowy i wymurowany z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6772312 2019-05-20 Dolnośląskie Kategoria: Paczki 1 Paczka do Holandii Adres nadania: Wrocław , Polska Adres dostawy: Westland , 2676AX, Holandia Dystans: 1019.0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6772479 2019-05-20 Dolnośląskie Kategoria: Pojazdy inne, Przyczepy Laweta pusta - Max w Pn dostawa Adres nadania: Wrocław , Polska Adres dostawy: Mediolan , Włoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6700034 2019-05-20
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych (nr sprawy: TECH/109/2019) Numer referencyjny: TECH/109/2019 Urządzenia i narzędzia wars...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761788 2019-05-20
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w zespołach wyjazdowych o standardzie „S” i „P” . Mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761686 2019-05-20
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zespołach wyjazdowych o standardzie „S” i „P”, w zespołach transportowych „T” oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6749431 2019-05-20
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych oraz czyszczenie i odgrzybianie central wentylacyjnych na potrzeby Uniwersyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711115 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowej tj. Projektu Budowlanego zamiennego do projektu „Przebudowa i remont budynków ..." Projektów Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711073 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa Binokularu z kamerą CCD, do tworzenia obrazów mikro szlifów i mikro skamieniałości w ramach projektu POPC.02.03.01-00-0004...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711074 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa spektometru Ramana w ramach projektu POPC.02.03.01-00-0004/17 „Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania el...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6735976 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6736021 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6736038 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Angiologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6736117 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Dermatologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6736133 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Gastroenterologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6736146 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Hepatologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6736162 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Reumatologicznej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6746957 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie NP/2019/04/0291/WRO Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.„Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej I st. Babimost"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6747654 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty (hali) magazynu skratek na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków - II postępowanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754286 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie i montaż krat okiennych w budynku KPP Kamienna Góra. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 rysunek - krata.pdf 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6755433 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Wymiana wykładziny PCV w obiektach KPP Głogów. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 wzór umowy - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6757666 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie druk i dostawa książki „1989. Próby dialogu” Numer referencyjny: znak sprawy SZZiP.250.11.2019.MM Przedmiotem zamówienia jest us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761501 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów gastroenterologii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765212 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Najem, montaż, obsługa i demontaż konstrukcji rusztowań stalowych dla zabudowy sceny, widowni, reżyserki oraz wież oświetleniowo -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765003 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Merytoryczna realizacja prac związanych z wykonywaniem zadań w ramach projektu Trans3Net obejmująca przeprowadzenie analiz, badań ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764312 2019-05-20
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa sorbentu mineralnego na potrzeby likwidacji wycieku substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych opisanego w OPZ dla p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)