Przetargi i zamówienia - Wrocław - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6754796 2019-05-20
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa materiałów budowlano-technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2019/2020 rok Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6739878 2019-05-20
godz. 11:30
Dolnośląskie Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6747651 2019-05-20
godz. 12:00
Dolnośląskie Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu – II postępowanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754407 2019-05-20
godz. 14:00
Dolnośląskie Przebudowa instalacji sanitarnych, w budynku mieszkalnym, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym we Wrocławiu prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6740987 2019-05-21
godz. 09:30
Dolnośląskie Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Młodych Techników Numer referencyjny: PN/157/2019/CI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6747647 2019-05-21
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Młodych Techników.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6751680 2019-05-22
godz. 12:00
Dolnośląskie Realizację robót polegających na wymianie pionów wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6762167 2019-05-23
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa wyposażenia dla budynku administracyjno-biurowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14 Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6760487 2019-05-24
godz. 00:00
Dolnośląskie Roboty budowlane polegające na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionie lokali mieszkalnych nr 2, 3, 5, 9 i 13 w budynku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6718725 2019-05-27
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Lewej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758866 2019-05-28
godz. 09:00
Dolnośląskie Remont przyłączy kanalizacji deszczowej budynków mieszkalnych będących pod zarządem SMLW „ Popowice”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6755243 2019-05-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Remont przyłącza wodociągowego do DS Słowianka przy pl. Grunwaldzkim 26 we Wrocławiu. Numer referencyjny: BZP.2412.15.2019.BD 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6762072 2019-05-29
godz. 09:30
Dolnośląskie Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2019-2020 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770949 2019-05-30
godz. 10:00
Dolnośląskie Remont przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z poziomami w budynkach mieszkalnych będących pod zarządem SMLW „Popowice”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699660 2019-05-30
godz. 16:00
Dolnośląskie Dostawę, wymianę wodomierzy cw i zw z modułem zdalnego odczytywania oraz na ich odczytywanie przez okres 5 lat i prowadzenie nadzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6736189 2019-05-30
godz. 16:00
Dolnośląskie Dostawę, wymianę wodomierzy cw i zw z modułem zdalnego odczytywania oraz na ich odczytywanie przez okres 5 lat i prowadzenie nadzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6738629 2019-06-03
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa 11 998 szt. wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 17 498 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768806 2019-06-05
godz. 09:30
Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na wymianie zasuw DN1200 zlokalizow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768802 2019-06-06
godz. 09:30
Dolnośląskie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie rurociągów tłocznych Świątniki – Grobla (etap II) Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6729439 2019-06-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)