Przetargi Wrocław

Wrocław to jedno z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Miasto często nazywane polską Doliną Krzemową, gdzie swoją siedzibę mają największe firmy branży IT. W 2015 r. w województwie dolnośląskim ogłoszono ponad 40 tys. zamówień, z czego blisko 12 tys. we Wrocławiu. Wiodące branże w stolicy dolnego śląska to: budowlana - remonty i wykończenia (1249), komputery i informatyka (1040), medyczna (1419). Monitoring wrocławskich przetargów może przyczynić się do wzrostu zysków Twojej firmy.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7300193 2020-02-17 Dolnośląskie CA-AWkz.212.02.20.2020 Wykonanie obowiązkowych przeglądów elektrycznych i elektrostatycznych w obiektach IMGW - PIB

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315706 2020-02-17 Dolnośląskie Dostawa pojazdu-cysterny do przewozu, tankowania i rozładunku paliwa lotniczego WARIANT I Wymogi dla WARIANTU I zawiera Załącznik ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322948 2020-02-17 Dolnośląskie Zakup materiałów jednorazowego użytku: 1 wyroby elektrotechniczne i elektroniczne 2 materiały grawerskie 3 wyroby drewniane, drewn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324677 2020-02-17 Dolnośląskie Wykonanie robót budowlanych związanych z przeniesieniem kabli i przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w kondygnacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328166 2020-02-17 Dolnośląskie Realizacja grafik i animacji promujących studia na UPWr wśród kandydatów z zagranicy w ramach projektu Międzynarodowa promocja ofe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300102 2020-02-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nefrologicznej dla dzieci przez lekarza specjalistę nefrologii lub lekarza specjalistę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314169 2020-02-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa artykułów biurowych Numer referencyjny: Szp/FZ-2/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324065 2020-02-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa 220 ton siana i 180 ton słomy na potrzeby Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328312 2020-02-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Zakup cieczy jonowych i odczynników chemicznych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dekanian triheksylotetradecylofosfoniowy Czystość min. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300225 2020-02-17
godz. 09:45
Dolnośląskie Park Maślicki – zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ulicy Królewieckiej – etap I” zadanie realizowane w ramach Wrocławskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309239 2020-02-17
godz. 09:45
Dolnośląskie „Park Kolumba” – etap I, WBO projekt nr 460 Numer referencyjny: ZP/PN/7/2020/DPIR Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278350 2020-02-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z podział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7308926 2020-02-17
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Sukcesywne dostawy urządzeń i usług na potrzeby systemów wideokonferencyjnych w ramach umowy ramowej dla TAURON Obsługa Klienta ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309835 2020-02-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem systemowym i stacjami dokującymi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296113 2020-02-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizacje i przebudowę budynku kasyna nr 7 w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323138 2020-02-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa testu ELISA do oznaczania chromograniny A wraz z dzierżawą czytnika i inkubatora mikropłytek na okres 36 miesię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323885 2020-02-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1350D w pasie drogi ekspresowej S5 polegająca na bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323655 2020-02-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem systemowym i stacjami dokującymi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328303 2020-02-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywny zakup i bezpłatna dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333591 2020-02-17
godz. 10:00
Dolnośląskie 75_Pu_2020 Dostawa rurek krtaniowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 rurki krtaniowe LTS-D dwukanałowe, z kanałem przełykowym; rozmiar ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311580 2020-02-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu. Numer referencyjny: 470000/271/1/2020-ZAP Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320191 2020-02-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia we wskazanym Oddziale/Klinice 4 WSK z P SP ZOZ w następującym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323190 2020-02-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbudowa i przebudowa Sali Obsługi Klienta oraz remont 6-cio kondygnacy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324692 2020-02-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Opracowanie, wykonanie z PCV i dostawa tablic zewnętrznych, wewnętrznych i tablic w kształcie strzałki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327905 2020-02-17
godz. 11:00
Dolnośląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Panele + akcesoria Szczegóły wg załącznika Szczegóły.doc 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328291 2020-02-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Przedłużenie istniejących kontraktów serwisowych na świadczenie usługi wsparcia: Usługa Producent Kod Ilość Okres świadczenia Usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330469 2020-02-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Zakup pojemnika na odpady 1100 l PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pojemnik na odpady papierowe Pojemnik/kontener do segregacji odpadów p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317843 2020-02-17
godz. 11:30
Dolnośląskie Opracowanie koncepcji dla zadania nr 04720 „Koncepcja rewitalizacji osiedla BOREK we Wrocławiu – plan remontu ulic (układ przedwoj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309242 2020-02-17
godz. 11:30
Dolnośląskie dostawa preparatów dezynfekcyjnych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia podpis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330471 2020-02-17
godz. 11:30
Dolnośląskie Zakup koszy do segregacji odpadów PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kosz do segregacji odpadów 120 l Zamykany kosz do segregacji odpadów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)