Przetargi i zamówienia - Warszawa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7202367 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481141 2020-06-05
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa i montaż automatycznej myjni samochodowej dla Ośrodka Inwestycji i Transportu Telewizji Polskiej S.A. Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509705 2020-06-07
godz. 23:00
Mazowieckie Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu do Zarządzania Licencjami.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491552 2020-06-08
godz. 00:00
Mazowieckie Świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej w mieście Skoczów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517900 2020-06-08
godz. 00:00
Mazowieckie Świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej w mieście Zabrze na os. Jodłowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517899 2020-06-08
godz. 00:00
Mazowieckie Świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej w mieście Zabrze przy ul. Andersa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495213 2020-06-08
godz. 07:00
Mazowieckie Przebudowa i budowa odcinka sieci gazowej, przyłączy gazowych oraz zespołu gazowego (1szt.) i punktów gazowych (3szt.) przy ul. Ak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502828 2020-06-08
godz. 07:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu urządzeń sieci trakcyjnej w zakresie wymiany izolatorów na kompozytowe dostarczone p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7467662 2020-06-08
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowy sieci gazowej z przyłączem w m. Pabianice ul. Dereniowa, Osikowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7475509 2020-06-08
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja przyłącza wraz z punktem gazowym: w m. Tomaszów Mazowiecki ul. Długa 30/34 nr dz. 8 Kompleksowa realizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478135 2020-06-08
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja sieci gazowej oraz przyłączy wraz z punktami gazowymi w m. Łódź ul. Świętojańska Wykonanie PT i na jego po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491574 2020-06-08
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonania dokumentacji projektowej i budowa gazociągów średniego ciśnienia w m. Suwałki ul. Armii Krajowej, Bród Stary, Potasznia....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499226 2020-06-08
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w m. Łódź ul. Klimatyczna dz. 268/1,406/4,18/22,398/8 bud. C-F Wykonanie projektu budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499225 2020-06-08
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja przyłącza wraz z punktem gazowym: w m. Tomaszów Mazowiecki ul. Warszawska 146 nr dz. 16 Kompleksowa realiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498981 2020-06-08
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja punktu gazowego m. Piotrków Trybunalski ul. Gliniana 14 nr dz. 224/2 Kompleksowa realizacja punktu gazoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7446108 2020-06-08
godz. 08:00
Mazowieckie „Przebudowa śluzy małej w Janowicach z dostosowaniem do parametrów min. IV klasy drogi wodnej”.(wykonanie dokumentacji projektowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516823 2020-06-08
godz. 08:00
Mazowieckie Zakup 3 szt. nowych kosiarek bijakowych dla IZ Lublin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7467955 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie „Świadczenie usług odczytów układów pomiarowych zlokalizowanych na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495597 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w ramach umowy ramowej dot. Budowy gazociągów ś/c i n/c, bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495853 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w m. Nowy Sąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7497935 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej w instalacjach niskiego napięcia na terenie PKP Polskie Linie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499221 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wybudowanie gazociągu ś/c wraz z przyłączem gazu ś/c w m. Świecie, gm. Świecie. Zaprojektowanie i wybudowanie g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498973 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza gazowego ś/c PE100 RC SDR 17 dn160 wraz ze stacją gazową redukcyjno-pomiaro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503521 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie robót remontowych hali garażowo-warsztatowych ISE Działdowo, linia 009 Warszawa - Gdańsk, km 149,700

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503081 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie „Remont mostu w km 10,081 l. 15 Bednary – Łódź Kaliska”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503086 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie "Roboty budowlane polegające na remoncie wybranych budynków na terenie IZ Zielona Góra (5 zadań)"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505771 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie Budowa sieci gazowych śr./c wraz z przyłączami gazu śr./c i przyłączy gazowych śr./c w miejscowościach Spórok, Odrowąż, Steblów, O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507967 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn160/125 PE w m. Dobiegniew Budowa gazociągu średniego ciśnieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514894 2020-06-08
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa materiałów na doposażenie działek w Sekcji Eksploatacji Toruń Główny (klucze, nasadki) Zapotrzebowanie ISE3-117-05/2020 (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492963 2020-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie Przebudowa SRP I st. ps/c przy ul. Niepołomskiej w Krakowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. W ramach realizacji prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)