Przetargi i zamówienia - Warszawa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7700725 2020-09-28
godz. 00:00
Mazowieckie Usługi wyceny nieruchomości PAN w m. Jabłonna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691451 2020-09-28
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowy gazociągu wraz z przyłączami w m. Sieradz ul. Jana Pawła II W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691450 2020-09-28
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowy sieci gazowej z przyłączami w m. Chechło Pierwsze ul. Gałczyński...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690016 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Prace konserwacyjno-utrzymaniowe na Potoku Zatoka w miejscowości Ząbkowice Sląskie w km 0+000 – 2+700 Numer referencyjny: WR.ROZ.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691449 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Prószków: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci gazowej śr./c DN 90 PE (o dł. ok. 840 m b.) oraz DN 63 PE ( o dł. ok. 91...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693173 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa, montaż oraz uruchomienie szlabanu ze zintegrowanym automatycznym systemem kontroli ruchu pojazdów RFID na rzecz P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694303 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Głuchołazy ul. Koszyka: Przebudowa/budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia d160PEHD100RCSDR17 o dł. ok. 210 m b. oraz d63PEHD100RC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694059 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Zmiana kategorii A/B przejazdu kolejowo – drogowego zlokalizowanego w km 120,916 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693775 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie „Pojedyncza wymiana podkładów drewnianych oraz szyn na linii 359 Leszno – Zbąszyń w km. 0,000 – 10,000” Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693925 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci gazowej s/c z przyłączami w m. Limanowa ul. Sikorskiego, ul. Batorego wraz z opracowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694883 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza gazu ś/c wraz z PR o przepustowości Q= 25 m3/h w msc. Warlubie ul. Dworco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696651 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem w msc. Łochowice ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696648 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem w msc. Łochowice ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707527 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa kłódki przeznaczonej do zabezpieczenia przejazdów. kłódki zasuwkowo-bębenkowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707529 2020-09-28
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa wideł i szpadli 1. Widły do tłucznia spłaszczone (gable), 9-zebne, kute, wzmocnione, wykonane z wysokiej jakości stali na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702697 2020-09-28
godz. 09:30
Mazowieckie Roboty budowlane „Sieć gazowa s/c w m. Wojcieszków” zgodnie z załącznikiem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7659536 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie 63/IRSP/P/20_ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kotłowni stacji gazowych redukcyjno-pomiarowych wyso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690315 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie „Utrzymanie koryta potoku Kolejowy w km 0+700-2+200 w m. Milówka, gm. Milówka ” Numer referencyjny: 2052/ZZZ/2020 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691815 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie (GW) Budowa gazociągu z przyłączem do obiektu w m. Stara Przysieka Druga gm. Śmigiel (UP/329834) Przedmiotem zamówienia jest wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694622 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia w miejscowości Luszowice. Przedmiotem zamówienia jest P rzebudowa sieci gazowej wyso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696468 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Remont urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów na stacji Malbork linia kolejowa nr 204. Wymiana szafy sterowniczej REOR5 wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696471 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa przejazdów kolejowo-drogowych z podziałem na zadania. Roboty naprawcze przejazdów kolejowo-drogowych w różnych lokalizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697418 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Rozbiórka budynków z podziałem na 2 zadania na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Opolu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697416 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Kompensacja energii biernej dla 6 punktów poboru energii elektrycznej w obiektach IZ Wrocław Zamontowanie urządzeń służących do k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699562 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Konserwacja dwóch przepustów kolejowych w km 16,085 i 18,589 oraz remont przepustu w km 16,371 na linii nr 355 Ostrów Wielkopolski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701341 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Usuwanie śniegu i lodu z dróg, urządzeń oraz obiektów kolejowych w okresie intensywnych opadów śniegu, w sezonie zimowym od 15.11....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703030 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągu n/c wraz z przyłączem w ms...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703479 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa zestawu aparatury specjalistycznej do charakteryzacji w zmiennej temperaturze i polu magnetycznym – przepływowy optyczny k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705949 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa gazociągów oraz przyłączy gazowych niskiego ciśnienia na podstawie dokumentacji projektowej, w celu przyłączenia do sieci g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705733 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie Sprawowanie kompleksowego nadzoru technicznego i budowlanego dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)